Tillbaka till JO:s sidor suomi

SökhjälpSortera sökresultatet
Du kan ändra ordningsföljden på listan. Välj "De äldsta först" och klicka på "Ändra".

Du kan också ändra antalet referenser på sidan.

Avgränsa sökningen
Genom att avgränsa sökningen får du färre träffar Gå tillbaka eller gör en ny sökning.

» Läs fler söktips.

» Vill du ha en direktlänk till avgörandet?

Ladda ner Acrobat Reader
För att kunna läsa PDF-dokument behöver du programmet Adobe Reader. Det kan du hämta gratis på Adobes webbplats.

» Ladda Acrobat Reader

Sökresultat

Sökningen gav totalt 1 träffar.

På sökresultatsidan visas hänvisningar till alla avgöranden som matchar dina sökvillkor. Överst de senast införda avgörandena.

1.     eoak 2159/2016 Brister på Kommunikationsverkets svenskspråkiga webbinformation / Puutteita Viestintäviraston ruotsinkielisessä verkkotiedottamisessa

22.6.2017 EOAK/2159/2016 Beslutsfattare: Biträdande justitieombudsman Maija Sakslin Föredragande: Referendarieråd Mikko Sarja Referens: 13.6.2016 anländ skrivelse BRISTER PÅ KOMMUNIKATIONSVERKETS SVENSKSPRÅKIGA WEBBINFORMATION 1 KLAGOMÅL Klaganden bad justitieombudsmannen utreda Kommunikationsverkets förfarande. Klagomålet gällde Kommunikationsverkets logotyp samt information om informationssäkerhet på verkets webbsidor. ...
Pdf-dokument