Tillbaka till JO:s sidor suomi

SökhjälpSortera sökresultatet
Du kan ändra ordningsföljden på listan. Välj "De äldsta först" och klicka på "Ändra".

Du kan också ändra antalet referenser på sidan.

Avgränsa sökningen
Genom att avgränsa sökningen får du färre träffar Gå tillbaka eller gör en ny sökning.

» Läs fler söktips.

» Vill du ha en direktlänk till avgörandet?

Ladda ner Acrobat Reader
För att kunna läsa PDF-dokument behöver du programmet Adobe Reader. Det kan du hämta gratis på Adobes webbplats.

» Ladda Acrobat Reader

Sökresultat

Sökningen gav totalt 1 träffar.

På sökresultatsidan visas hänvisningar till alla avgöranden som matchar dina sökvillkor. Överst de senast införda avgörandena.

1.     eoak 2910/2016 Väliaikaisen edunvalvojan hakeminen potilaan hoidosta päättämiseen / Ansökan om intermistisk intressebevakare för beslut om hälsovård

1.8.2017 EOAK/2910/2016 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamiehen sijainen Pasi Pölönen Esittelijä: Esittelijäneuvos Håkan Stoor VÄLIAIKAISEN EDUNVALVOJAN HAKEMINEN POTILAAN HOIDOSTA PÄÄTTÄMISEEN 1 KANTELU Arvostelitte A:n kaupungin viranomaisia siitä, että Teidän ei pyynnöistänne huolimatta annettu kotiutua terveyskeskussairaalasta. Katsoitte, että itsemääräämisoikeuttanne on loukattu. Lisäksi kerroitte, että Teille ei ole myönnetty henkilökohtaista avustajaa. ...
Pdf-dokument