Siirry Eduskunta.fi sivustolle svenska

Eduskunnan vastaus 114/2010 vp

EV 114/2010 vp - HE 93/2010 vp

Hallituksen esitys laiksi huumausainelain 3 §:n muuttamisesta

Asia

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi huumausainelain 3 §:n muuttamisesta (HE 93/2010 vp ).

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (StVM 16/2010 vp ).

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain:


Laki


huumausainelain 3 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan huumausainelain (373/2008) 3 §:n 1 momentin 5 kohdan d alakohta seuraavasti:


3 §
Määritelmät
Tässä laissa tarkoitetaan:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5) huumausaineella:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

d) metyleenidioksipyrovaleronia, kat-kasvia (Catha edulis), meskaliinia sisältäviä kaktuskasveja ja Psilosybe-sieniä;

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan            päivänä            kuuta 20        .

_______________

Helsingissä 21 päivänä kesäkuuta 2010