Siirry Eduskunta.fi sivustolle svenska

Eduskunnan vastaus 127/2000 vp

EV 127/2000 vp - HE 128/2000 vp

Hallituksen esitys laiksi kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Asia

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta (HE 128/2000 vp ).

Valiokuntakäsittely

Sivistysvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (SiVM 10/2000 vp ).

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain:


Laki


kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta 30 päivänä joulukuuta 1992 annetun lain (1681/1992) voimaantulosäännös, sellaisena kuin se on laissa 1013/1999, seuraavasti:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2001.

_______________

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2001.

_______________

Helsingissä 17 päivänä lokakuuta 2000