Siirry Eduskunta.fi sivustolle svenska

Eduskunnan vastaus 214/2002 vp

EV 214/2002 vp - HE 136/2002 vp

Hallituksen esitys laiksi kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Asia

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta (HE 136/2002 vp ).

Valiokuntakäsittely

Sivistysvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (SiVM 12/2002 vp ).

Päätös

Eduskunta on hylännyt lakiehdotuksen.

_______________

Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 2002