Siirry Eduskunta.fi sivustolle svenska

Eduskunnan vastaus 244/2002 vp

EV 244/2002 vp - HE 264/2002 vp

Hallituksen esitys laiksi vakuutusoikeuden laamannien nimittämisestä virkoja ensimmäistä kertaa täytettäessä

Asia

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi vakuutusoikeuden laamannien nimittämisestä virkoja ensimmäistä kertaa täytettäessä (HE 264/2002 vp ).

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta on antanut asiasta mietinnön (LaVM 25/2002 vp ).

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain:


Laki


vakuutusoikeuden laamannien nimittämisestä virkoja ensimmäistä kertaa täytettäessä

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:


1 §

Tätä lakia sovelletaan täytettäessä ensimmäisen kerran vakuutusoikeuslaissa ( / ) mainittuja vakuutusoikeuden laamannin virkoja.


2 §

Vakuutusoikeuden laamannin virkaan voivat ilmoittautua vakuutusoikeuden vanhemman vakuutustuomarin viran haltijat.


3 §

Vakuutusoikeuden laamannin nimittämiseen sovelletaan muutoin, mitä tuomareiden nimittämisestä annetussa laissa (205/2000) säädetään.

Vakuutusoikeuden laamannin nimittämisessä virkaa ensimmäistä kertaa täytettäessä sovelletaan tuomareiden nimittämisestä annetun lain 11 §:ää sellaisena kuin se on voimassa tämän lain tullessa voimaan.


4 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2003.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöön panemiseksi tarpeellisiin toimenpiteisiin.

_______________

Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 2003