Gå till Riksdagen.fi suomi

Förvaltningsutskottets utlåtande 19/2010 rd

Granskad version 2.0 FvUU 19/2010 rd - E 34/2010 rd

Statsrådets utredning med anledning av ett meddelande från kommissionen - Att förverkliga ett område med frihet, säkerhet och rättvisa för EU-medborgarna - Handlingsplan för att genomföra Stockholmsprogrammet (Stockholmsprogrammet)

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Stora utskottet sände den 26 maj 2010 statsrådets utredning med anledning av ett meddelande från kommissionen - Att förverkliga ett område med frihet, säkerhet och rättvisa för EU-medborgarna - Handlingsplan för att genomföra Stockholmsprogrammet (E 34/2010 rd ) till förvaltningsutskottet för eventuella åtgärder.

Sakkunniga

Utskottet har hört

  • konsultativ tjänsteman Maarit Nikander, inrikesministeriet
  • direktör Jaana Vuorio, Migrationsverket

UTREDNINGEN

Förslag

Se: Meddelande från kommissionen - Att förverkliga ett område med frihet, säkerhet och rättvisa för EU-medborgarna - Handlingsplan för att genomföra Stockholmsprogrammet.

Regeringens ståndpunkt

Se statsrådets utredning: Justitieministeriets och Utrikesministeriets E-skrivelse 20.5.2010 OM2010-00141 samt PM OM2010-00110.

Dokument: COM(2010) 171 final.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Motivering

Se: HaVL 19/2010 vp .

Utlåtande

Utskottet meddelar

att det omfattar statsrådets ståndpunkt med vissa preciseringar.

Helsingfors den 17 juni 2010

I den avgörande behandlingen deltog

ordf. Tapani Tölli /cent
vordf. Tapani Mäkinen /saml
medl. Thomas Blomqvist /sv
Maarit Feldt-Ranta /sd
Heli Järvinen /gröna
Pietari Jääskeläinen /saf
Oiva Kaltiokumpu /cent
Elsi Katainen /cent
Timo V. Korhonen /cent
Outi Mäkelä /saml
Petri Pihlajaniemi /saml
Raimo Piirainen /sd
Lenita Toivakka /saml
Unto Valpas /vänst
ers. Veijo Puhjo /vänst


Sekreterare var

utskottsråd Ossi Lantto