Siirry Eduskunta.fi sivustolle svenska

Keskustelualoite 9/2007 vp

Tarkistettu versio 2.0 KA 9/2007 vp - Hannakaisa Heikkinen /kesk ym.

Diabeteksen torjuminen Suomessa

Eduskunnan puhemiehelle

Diabetes on maailmanlaajuisesti kasvava kansantauti. Yli 240 miljoonaa ihmistä sairastaa diabetesta, ja joka 10. sekunti yksi ihminen kuolee siihen. Diabetes kuuluu neljän yleisimmän kroonisen sairauden ryhmään sydän- ja verisuonisairauksien, syövän ja kroonisten hengitystiesairauksien kanssa. Joka vuosi ilmaantuu 6 miljoonaa uutta diabetestapausta. Diabetes on maailmanlaajuisesti jo suurempi tappaja kuin aids.

Diabetes on noussut myös Suomessa yhdeksi merkittävimmistä kansanterveysongelmistamme. Jopa 500 000 suomalaisen arvioidaan sairastavan diabetesta. Vajaalla puolella 45-74-vuotiaista miehistä ja joka kolmannella naisella on aikuistyypin diabetes tai sen esiaste. Puolet kaikista diabeetikoista eli yli 200 000 suomalaista sairastaa tyypin 2 diabetesta tietämättään.

Huolestuttava kehityssuunta on se, että tautia todetaan entistä enemmän nuorilla ja jopa lapsilla. Erityinen riskitekijä tyypin 2 diabeteksen kehittymiselle on ylipaino. Tämän lisäksi vähäinen liikunta ja kehno ruokavalio ovat keskeisiä riskitekijöitä.

Arvioidaan, että 10 vuoden kuluessa lapsilla ja nuorilla ilmenevä tyypin 2 diabetes tulee olemaan yleisempi kuin tyypin 1 diabetes. Japanissa tilanne on jo tämä.

Professori Tero Kankaan tutkimusten mukaan diabeetikkojen hoito muodostaa Suomessa 12 prosenttia koko maan terveydenhoitokustannuksista. Kustannuksista suurin osa aiheutuu aikuistyypin diabeteksesta ja erityisesti siihen liittyvistä lisäsairauksista. Suomessa on kuitenkin tutkittu vain vähän diabeteksen hoidon kokonaiskustannuksia.

Diabetes tulee aiheuttamaan nykyistä paljon suuremmat kustannukset tulevaisuudessa, jos emme kykene puuttumaan ongelmaan pikaisesti. Huonosti tai riittämättömästi hoidettuina diabeetikot joutuvat käyttämään runsaasti terveydenhuollon palveluja, mikä tulee yhteiskunnalle kalliiksi. Olisikin pyrittävä ehkäisemään diabeteksen syntyä elintapojen muutoksilla. Myös diabeteksen hoitoon ja hoidon laatuun on panostettava entistä enemmän.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta käy ajankohtaiskeskustelun siitä, miten Suomessa tulee puuttua diabeteksen muodostamaan vakavaan kansanterveydelliseen ongelmaan.

Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 2007

Hannakaisa Heikkinen /kesk
Anna-Maja Henriksson /r
Mats Nylund /r
Thomas Blomqvist /r
Risto Autio /kesk
Sirpa Asko-Seljavaara /kok
Anne Kalmari /kesk
Oiva Kaltiokumpu /kesk
Elsi Katainen /kesk
Timo Kaunisto /kesk
Tarja Tallqvist /kd
Kari Kärkkäinen /kd
Leena Rauhala /kd
Hannu Hoskonen /kesk
Päivi Räsänen /kd
Erkki Virtanen /vas
Toimi Kankaanniemi /kd
Pauliina Viitamies /sd
Antti Vuolanne /sd
Tuula Peltonen /sd
Jutta Urpilainen /sd
Pia Viitanen /sd
Eero Akaan-Penttilä /kok
Pentti Tiusanen /vas
Lauri Kähkönen /sd
Maria Guzenina-Richardson /sd
Krista Kiuru /sd
Johanna Sumuvuori /vihr
Merja Kyllönen /vas
Minna Sirnö /vas
Mikko Alatalo /kesk
Pertti Virtanen /ps
Tuija Nurmi /kok
Päivi Lipponen /sd
Arja Karhuvaara /kok
Jyrki Yrttiaho /vas
Paavo Arhinmäki /vas
Hannes Manninen /kesk
Valto Koski /sd
Tuomo Hänninen /kesk
Mika Lintilä /kesk
Sampsa Kataja /kok
Juha Mieto /kesk
Raimo Vistbacka /ps
Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
Timo Soini /ps
Markku Pakkanen /kesk
Unto Valpas /vas
Outi Alanko-Kahiluoto /vihr
Heli Järvinen /vihr
Merja Kuusisto /sd
Johanna Ojala-Niemelä /sd
Tommy Tabermann /sd
Katja Taimela /sd
Anneli Kiljunen /sd
Ville Niinistö /vihr
Johanna Karimäki /vihr
Tuomo Puumala /kesk
Janne Seurujärvi /kesk
Paula Sihto /kesk
Markku Uusipaavalniemi /kesk
Sari Palm /kd
Petri Pihlajaniemi /kok
Juha Hakola /kok
Outi Mäkelä /kok
Timo Korhonen /kesk
Esko Ahonen /kesk
Pekka Vilkuna /kesk
Satu Taiveaho /sd
Aila Paloniemi /kesk
Tuula Väätäinen /sd
Marjaana Koskinen /sd
Esa Lahtela /sd
Jukka Gustafsson /sd
Arto Satonen /kok
Marjo Matikainen-Kallström /kok
Eero Lehti /kok
Klaus Pentti /kesk
Tanja Saarela /kesk
Katri Komi /kesk
Inkeri Kerola /kesk
Lauri Oinonen /kesk
Håkan Nordman /r
Ulla-Maj Wideroos /r
Jari Larikka /kok
Henna Virkkunen /kok
Timo Heinonen /kok
Petteri Orpo /kok
Pentti Oinonen /ps
Bjarne Kallis /kd
Markku Rossi /kesk
Kimmo Kiljunen /sd
Jouko Skinnari /sd
Matti Saarinen /sd
Juha Korkeaoja /kesk
Pertti Salolainen /kok
Petri Salo /kok
Ben Zyskowicz /kok
Martti Korhonen /vas
Liisa Jaakonsaari /sd
Markus Mustajärvi /vas