Siirry Eduskunta.fi sivustolle svenska

Lakialoite 126/2006 vp

Tarkistettu versio 2.0 LA 126/2006 vp - Anni Sinnemäki /vihr ym.

Laki alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain liitteenä olevan verotaulukon muuttamisesta

Eduskunnalle

Tämä aloite on osa vihreän eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjettia.

Alkoholijuomien hinnalla on suora vaikutus kansanterveyteen. Väestön enemmistön osalta alkoholin hinnalla ei liene suurta merkitystä alkoholin kulutukseen, koska sitä rajoittavat jo nyt muut syyt. Eniten alkoholin hinta vaikuttaa niiden suurkuluttajien kulutukseen, jotka käyttävät pääosan liikenevistä rahoistaan alkoholiin. Nuoret ovat toinen ryhmä, jonka alkoholin kulutukseen hinta merkittävästi vaikuttaa.

Viime vuosikymmenten aikana ovat miedot alkoholijuomat kasvattaneet yhä enemmän suosiotaan. Samaan aikaan väkevien alkoholijuomien eli ns. viinojen kulutuksen suhteellinen osuus on ollut 1980-luvulta lähtien vuoden 2004 alkoholiverouudistukseen asti laskussa. Veronalennuksen seurauksena alkoholin hinta on alin viinassa, ja viinojen kulutus nousi enemmän kuin viinien kulutus. Välittömästi alkoholiveron alennuksen jälkeen viinojen myynti nousi 20 prosenttia. Vaikka kasvu on nyt taittunut tai kesän aikana lähes pysähtynyt, liike väärään suuntaan on tapahtunut. Se on kansanterveyden kannalta vakava asia. Alkoholiveron alennus teki Suomesta taas viinamaan.

Alkoholin lisääntyneen kulutuksen vaikutukset ovat olleet odotetun mukaisia. Alkoholinkäytön kasvu on kärjistynyt etenkin suurkuluttajien kohdalla. Uudistuksen sosiaali- ja terveyspoliittisista vaikutuksista ei ole vielä tilastoitua tietoa, mutta suurkuluttajien entistä kovemman alkoholinkulutuksen seuraukset ovat ennakolta arvioitavissa. Alkoholismille on tyypillistä, että alkoholistin juomaputki katkeaa vasta varojen loppumiseen, koska hallinnan puute on lähes täydellistä. Pidentyneet ryyppyputket tarkoittavat mm. pidempiä ja vaikeampia katkaisuhoitoja, lisääntyviä alkoholipsykooseja ja epileptisiä kohtauksia sekä somaattisia komplikaatioita, kuten infektioita, vammoja, maksavaurioita ja haimatulehduksia. Alkoholin suurkulutuksen lisääntyminen vaikuttaa myös naisiin ja lapsiin kohdistuvaan perheväkivaltaan ja huostaanottoihin.

Surullista kyllä, alkoholiveron alennuksella on ollut selvä vaikutus myös nuorten alkoholinkäyttöön. Stakesin koululaiskyselyn mukaan nuoret ovat ruvenneet juomaan kerralla suurempia määriä alkoholia ja kulutus on siirtynyt väkevämpiin juomiin. Tämä ei ole kestävä tilanne. Tehokasta alkoholinkäyttöön ja kansanterveyteen vaikuttavaa alkoholipolitiikkaa saadaan alkoholin hintaa ja saatavuutta sääntelemällä. Tämän vuoksi vihreä eduskuntaryhmä esittää väkevien alkoholijuomien veron kiristämistä niin, että uudistuksen jälkeen veroa perittäisiin väkeviltä alkoholijuomilta 50,46 senttiä senttilitralta etyylialkoholia. Tämä tarkoittaisi, että väkevien alkoholijuomien vero palaisi nykyiseltä 28,25 sentin tasolta vuoden 2004 veronalennusta edeltäneelle tasolle. Muun alkoholiverotuksen pysyessä ennallaan uudistus tarkoittaa palaamista pitkäaikaiseen suomalaiseen politiikkaan, jossa mietoja alkoholijuomia suositaan väkevien alkoholijuomien kustannuksella.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki


alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain liitteenä olevan verotaulukon muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan alkoholi- ja alkoholijuomaverosta 29 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1471/1994 ) liitteenä oleva verotaulukko, sellaisena kuin se on laissa 1298/2003 , seuraavasti:


VEROTAULUKKO
Etyylialkoholipitoisuus tilavuusprosentteina Tuoteryhmä Veron määrä
Olut
- yli 0,5 mutta enintään 2,8 11. 1,68 senttiä senttilitralta etyylialkoholia
- yli 2,8 12. 19,45 senttiä senttilitralta etyylialkoholia
Viinit ja muut käymisteitse valmistetut alkoholijuomat
- yli 1,2 mutta enintään 2,8 21. 4,54 senttiä litralta valmista alkoholijuomaa
- yli 2,8 mutta enintään 5,5 22. 103,00 senttiä litralta valmista alkoholijuomaa
- yli 5,5 mutta enintään 8,0 23. 152,00 senttiä litralta valmista alkoholijuomaa
- yli 8,0 mutta enintään 15 24. 212,00 senttiä litralta valmista alkoholijuomaa
Viinit
- yli 15 mutta enintään 18 25. 212,00 senttiä litralta valmista alkoholijuomaa
Välituotteet
- yli 1,2 mutta enintään 15 31. 257,00 senttiä litralta valmista alkoholijuomaa
- yli 15 mutta enintään 22 32. 424,00 senttiä litralta valmista alkoholijuomaa
Etyylialkoholi
tullitariffin nimikkeeseen 2208 kuuluvat tuotteet:
- yli 1,2 mutta enintään 2,8 41. 1,68 senttiä senttilitralta etyylialkoholia
- yli 2,8 45. 50,46 senttiä senttilitralta etyylialkoholia
muut 46. 50,46 senttiä senttilitralta etyylialkoholia

_______________

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007.

_______________

Helsingissä 19 päivänä lokakuuta 2006

Anni Sinnemäki /vihr
Oras Tynkkynen /vihr
Erkki Pulliainen /vihr
Osmo Soininvaara /vihr
Johanna Sumuvuori /vihr
Tuija Brax /vihr
Jyrki Kasvi /vihr
Ulla Anttila /vihr
Heidi Hautala /vihr
Rosa Meriläinen /vihr
Janina Andersson /vihr
Merikukka Forsius /vihr