Siirry Eduskunta.fi sivustolle svenska

Lakialoite 142/2003 vp

Tarkistettu versio 2.0 LA 142/2003 vp - Antti Kaikkonen /kesk ym.

Laki neuvoa-antavissa kunnallisissa kansanäänestyksissä noudatettavasta menettelystä annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Voimassa olevan lain mukaan neuvoa-antavaa kunnallista kansanäänestystä ei voida järjestää valtiollisten vaalien yhteydessä. Nykyinen lainsäädäntö vaikeuttaa oleellisesti kunnallisten neuvoa-antavien kansanäänestysten järjestämistä taloudellisella ja käytännöllisellä tavalla. Neuvoa-antavat kansanäänestykset on luotu täydentämään suomalaista lähidemokratiaa. Neuvoa-antavissa kunnallisissa kansanäänestyksissä kuntalaiset äänestävät pääsääntöisesti paikallisista, yksittäisistä asioista. Täten äänestyksen yhdistäminen valtiollisiin vaaleihin ei vaarantaisi valtakunnallisten äänestyksien asiallista toimittamista. Vaalien yhdistäminen lisäisi todennäköisesti äänestysaktiivisuutta myös valtakunnallisissa vaaleissa. Koska sekaannuksen tahi häiriön vaaraa ei ole, nykyinen äänestyksien yhdistämiset kieltävä lainsäädäntö ei ole ajanmukainen.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki


neuvoa-antavissa kunnallisissa kansanäänestyksissä noudatettavasta menettelystä annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan neuvoa-antavissa kunnallisissa kansanäänestyksissä noudatettavasta menettelystä 16 päivänä heinäkuuta 1990 annetun lain (656/1990 ) 2 §:n 1 momentti seuraavasti:


2 §

Kansanäänestys toimitetaan kunnanvaltuuston määräämänä sunnuntaina. Äänestystä ei kuitenkaan voida määrätä toimitettavaksi uudenvuodenaattona tai -päivänä, loppiaisena, ensimmäisenä pääsiäispäivänä, vappuaattona tai -päivänä, helluntaipäivänä, itsenäisyyspäivänä taikka jouluaattona tai ensimmäisenä tai toisena joulupäivänä. Äänestys voidaan määrätä toimitettavaksi kunnallisvaalien, valtiollisten vaalien tai valtiollisen kansanäänestyksen yhteydessä.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2004.

_______________

Helsingissä 7 päivänä marraskuuta 2003

Antti Kaikkonen /kesk
Riikka Moilanen-Savolainen /kesk
Susanna Haapoja /kesk
Jaana Ylä-Mononen /kesk
Leena Rauhala /kd
Pehr Löv /r
Heidi Hautala /vihr
Anneli Kiljunen /sd
Paula Risikko /kok
Jukka Roos /sd
Anne Holmlund /kok
Petri Neittaanmäki /kesk
Päivi Räsänen /kd
Arto Satonen /kok
Timo Soini /ps
Esko Ahonen /kesk
Matti Saarinen /sd
Esa Lahtela /sd
Eero Reijonen /kesk
Tuomo Hänninen /kesk
Tero Rönni /sd
Erkki Virtanen /vas
Markus Mustajärvi /vas
Sinikka Hurskainen /sd
Jaakko Laakso /vas
Seppo Särkiniemi /kesk
Seppo Lahtela /kesk
Kari Uotila /vas
Juha Rehula /kesk
Lauri Oinonen /kesk
Kimmo Kiljunen /sd
Matti Kangas /vas
Jyri Häkämies /kok
Inkeri Kerola /kesk
Aila Paloniemi /kesk
Esko Kurvinen /kok
Anneli Jäätteenmäki /kesk
Sari Essayah /kd
Simo Rundgren /kesk
Ilkka Taipale /sd
Mari Kiviniemi /kesk
Eero Akaan-Penttilä /kok
Pentti Tiusanen /vas
Pia Viitanen /sd
Tapani Mäkinen /kok
Veijo Puhjo /vas
Minna Sirnö /vas
Tarja Cronberg /vihr
Arto Seppälä /sd
Heikki A. Ollila /kok
Kalevi Lamminen /kok
Kari Kärkkäinen /kd
Jouko Skinnari /sd
Jukka Gustafsson /sd
Merikukka Forsius /vihr
Heli Paasio /sd
Susanna Rahkonen /sd
Katri Komi /kesk
Hannu Hoskonen /kesk
Rakel Hiltunen /sd
Kauko Juhantalo /kesk
Toimi Kankaanniemi /kd
Lyly Rajala /kd
Leena Harkimo /kok
Petri Salo /kok
Klaus Pentti /kesk
Tapani Tölli /kesk
Jari Leppä /kesk
Hannu Takkula /kesk
Jukka Vihriälä /kesk
Maija-Liisa Lindqvist /kesk
Lasse Hautala /kesk
Antti Rantakangas /kesk
Pekka Nousiainen /kesk
Rauno Kettunen /kesk
Pertti Salovaara /kesk
Sirpa Asko-Seljavaara /kok
Sirkka-Liisa Anttila /kesk
Mika Lintilä /kesk
Minna Lintonen /sd
Jyrki Kasvi /vihr
Matti Kauppila /vas
Erkki Pulliainen /vihr
Lauri Kähkönen /sd
Rosa Meriläinen /vihr
Arto Bryggare /sd
Risto Kuisma /sd
Valto Koski /sd
Raimo Vistbacka /ps
Pekka Vilkuna /kesk
Kimmo Tiilikainen /kesk
Olli Nepponen /kok
Kyösti Karjula /kesk
Mikko Alatalo /kesk
Esko Kiviranta /kesk
Olavi Ala-Nissilä /kesk
Jere Lahti /kok
Jyrki Katainen /kok
Roger Jansson /r
Eero Lankia /kesk
Harry Wallin /sd
Anni Sinnemäki /vihr
Marjaana Koskinen /sd
Susanna Huovinen /sd
Kalevi Olin /sd
Irina Krohn /vihr