Gå till Riksdagen.fi suomi

Lagutskottets utlåtande 17/2010 rd

Granskad version 2.0 LaUU 17/2010 rd - E 120/2010 rd

Statsrådets utredning med anledning av främjande av en europeisk avtalsrätt

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Stora utskottet sände den 10 december 2010 statsrådets utredning med anledning av främjande av en europeisk avtalsrätt (E 120/2010 rd ) till lagutskottet för eventuella åtgärder.

Sakkunniga

Utskottet har hört

  • lagstiftningsråd Tuomo Antila, justitieministeriet
  • jurist Riitta Kokko-Herrala, Konsumentverket
  • expert Niina Harjunheimo, Finlands Näringsliv
  • jurist Raisa Harju, Centralhandelskammaren

UTREDNINGEN

Förslag

Se: Främjande av en europeisk avtalsrätt.

Regeringens ståndpunkt

Se statsrådets utredning: justitieministeriets E-skrivelse 8.12.2010 OM2010-00347, EUTORI-nr EU/2004/1603.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Motivering

Se LaVL 17/2010 vp .

Utlåtande

Lagutskottet meddelar

att det omfattar regeringens ståndpunkt.

Helsingfors den 13 januari 2011

I den avgörande behandlingen deltog

ordf. Janina Andersson /gröna
vordf. Anna-Maja Henriksson /sv
medl. Esko Ahonen /cent
Kalle Jokinen /saml
Oiva Kaltiokumpu /cent
Ilkka Kantola /sd
Jari Larikka /saml
Raimo Piirainen /sd
Pirkko Ruohonen-Lerner /saf
Tero Rönni /sd
Mauri Salo /cent
Kari Uotila /vänst


Sekreterare var

utskottsråd Marja Tuokila