Siirry Eduskunta.fi sivustolle svenska

Täysistunnon pöytäkirja PTK 113/2003 vp

Tarkistamaton versio 1.3 PTK 113/2003 vp

113. MAANANTAINA 15. JOULUKUUTA 2003 kello 12

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

Tarja Cronberg  /vihr

Christina Gestrin  /r

Tony Halme  /ps

Heidi Hautala  /vihr

Lasse Hautala  /kesk

Anne Huotari  /vas

Susanna Huovinen  /sd

Sinikka Hurskainen  /sd

Roger Jansson  /r

Kauko Juhantalo  /kesk

Martti Korhonen  /vas

Markku Koski  /kesk

Risto Kuisma  /sd

Esa Lahtela  /sd

Reijo Laitinen  /sd

Paula Lehtomäki  /kesk

Outi Ojala  /vas

Kirsi Ojansuu  /vihr

Mauri Pekkarinen  /kesk

Virpa Puisto  /sd

Aulis Ranta-Muotio  /kesk

Eero Reijonen  /kesk

Jukka Roos  /sd

Markku Rossi  /kesk

Kimmo Sasi  /kok

Arto Satonen  /kok

Seppo Särkiniemi  /kesk

Säde Tahvanainen  /sd

Hannu Takkula  /kesk

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

Seppo Särkiniemi  /kesk

Tarja Cronberg  /vihr

Reijo Laitinen  /sd

Tony Halme  /ps

Markku Koski  /kesk

Kimmo Sasi  /kok

Aulis Ranta-Muotio  /kesk

__________


Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

15.12. edustajat

Paula Lehtomäki  /kesk

Outi Ojala  /vas

Mauri Pekkarinen  /kesk

Hannu Takkula  /kesk


Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

15.12. edustaja

Arto Satonen  /kok

15. ja 16.12. edustaja

Risto Kuisma  /sd


Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

15.12. edustajat

Tarja Cronberg  /vihr

Christina Gestrin  /r

Heidi Hautala  /vihr

Lasse Hautala  /kesk

Anne Huotari  /vas

Sinikka Hurskainen  /sd

Roger Jansson  /r

Kauko Juhantalo  /kesk

Marjukka Karttunen  /kok

Martti Korhonen  /vas

Markku Koski  /kesk

Marjaana Koskinen  /sd

Esa Lahtela  /sd

Reijo Laitinen  /sd

Kirsi Ojansuu  /vihr

Virpa Puisto  /sd

Aulis Ranta-Muotio  /kesk

Eero Reijonen  /kesk

Jukka Roos  /sd

Markku Rossi  /kesk

Kimmo Sasi  /kok

__________


Välikysymys 3/2003 vp: Maatalouden tukiratkaisut

Puhemies: Ulkopuolella päiväjärjestyksen ilmoitetaan, että ed. Toimi Kankaanniemi ja 66 muuta edustajaa ovat 12. päivänä joulukuuta 2003 tehneet valtioneuvostolle välikysymyksen n:o 3 maatalouden tukiratkaisuista ( VK 3/2003 vp ).

Annan nyt puheenvuoron välikysymyksen ensimmäiselle allekirjoittajalle ed. Kankaanniemelle välikysymyksen esittämistä varten.

Toimi Kankaanniemi  /kd:  Herra puhemies! Esitämme seuraavan välikysymyksen:

"Eduskunnalle

    Suomi sai liittyessään Euroopan unioniin oikeuden maksaa kansallista tukea oman maataloustuotannon ylläpitämiseksi koko maassa. Tämä oikeus kirjattiin liittymissopimuksen artikloihin 141 ja 142.

Pääministeri Matti Vanhasen hallitus neuvotteli kesän ja syksyn 2003 aikana Euroopan unionin komission kanssa Etelä-Suomea koskevan artiklan 141 mukaisen tukiratkaisun. Neuvotteluissa hallitus ei saavuttanut itse asettamiaan ja kaikkien poliittisten puolueiden yksimielisesti tukemia keskeisiä tavoitteita. Sittemmin hallitus hyväksyi komission neuvotteluissa määrittelemät tiukat ehdot.

Hallituksen hyväksymä neuvottelutulos merkitsee sitä, että Suomi varmisti oikeuden maksaa kansallisista varoista tukea vain vuoteen 2007 asti, minkä jälkeen asia on jälleen keskeisiltä osiltaan avoin. Neuvottelutulos johtaa Etelä-Suomessa maatalouden tuotantotukien mittaviin, yhteensä lähes 30 %:n suuruisiin leikkauksiin. Maatalous joutuu tämän vuoksi vakaviin vaikeuksiin Etelä-Suomessa. Lisääntyvät investointituet korvaavat tuotantotukileikkauksia vain osittain ja osalle viljelijöitä. Päinvastoin ne saattavat houkutella sellaisiin investointeihin, joilla ei ole pitkällä tähtäyksellä riittävää kannattavuutta.

Vaikka epäonnistuneet artiklan 141 neuvottelut eivät koskeneet mitenkään artiklaa 142, hallitus suunnittelee leikkauksia myös keskisen ja pohjoisen Suomen viljelijöiden tukiin. Etelä-Suomen maakuntien viljelijöiden lisäksi siis myös Etelä-, Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Lapin, Kainuun, Etelä- ja Pohjois-Savon sekä Etelä- ja Pohjois-Karjalan viljelijät ovat menettämässä tuloja hallituksen kylmän leikkauspolitiikan vuoksi.

Maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaojan /kesk julkisuudessa esittämä kanta siitä, että vuonna 2004 leikataan tuotantotukia myös pohjoisella 142-alueella 3 %:lla, huolestuttaa perustellusti viljelijöitä. Tämä suunnitelma antaa nimittäin vahvan viitteen siitä, että 142-alueella hallitus aikoo toteuttaa tulevina vuosina kaikki samansuuruiset leikkaukset kuin hallitus joutuu tekemään eteläisellä 141-alueella epäonnistuneiden neuvottelujen vuoksi. Se, kuinka näitä menetyksiä pystytään korvaamaan viljelijöille muilla toimenpiteillä, on edelleen avoinna.

Suomen alkuperäisillä 141-neuvottelutavoitteilla, jotka hallitus ja tuottajajärjestöt sopivat yhdessä, oli tarkoitus vakauttaa Suomen maatalouspolitiikka. Nyt epäonnistuneen 141-ratkaisun, luonnonhaittakorvausjärjestelmän ja ympäristötukijärjestelmän uudistamisen sekä EU:n maatalousreformin toteuttamisen seurauksena maataloutemme on joutumassa erittäin vaikeaan tilanteeseen. Samalla koko kotimainen elintarviketalous kymmeninetuhansine työpaikkoineen vaarantuu koko Suomessa. Myös monet kunnat ajautuvat entistä vaikeampaan asemaan, kun ne menettävät sekä työpaikkoja että verotuloja.

Edellä olevan perusteella ja Suomen perustuslain 43 §:ään viitaten esitämme valtioneuvoston asianomaisen jäsenen vastattavaksi seuraavan välikysymyksen:

Mihin pikaisiin toimenpiteisiin hallitus aikoo ryhtyä varmistaakseen kotimaisen elintarviketalouden tulevaisuuden, maatalouden riittävän kannattavuuden ja maaseudun elinvoimaisuuden sekä Etelä-Suomen käsittävällä 141-alueella että Väli- ja Pohjois-Suomen käsittävällä 142-alueella?

Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2003

Toimi Kankaanniemi  /kd

Erkki Pulliainen  /vihr

Päivi Räsänen  /kd

Bjarne Kallis  /kd

Ulla Anttila  /vihr

Leena Rauhala  /kd

Sari Essayah  /kd

Raimo Vistbacka  /ps

Timo Soini  /ps

Unto Valpas  /vas

Jaakko Laakso  /vas

Minna Sirnö  /vas

Erkki Virtanen  /vas

Mikko Kuoppa  /vas

Esko-Juhani Tennilä  /vas

Matti Kauppila  /vas

Anne Huotari  /vas

Annika Lapintie  /vas

Kari Uotila  /vas

Suvi-Anne Siimes  /vas

Veijo Puhjo  /vas

Outi Ojala  /vas

Mikko Immonen  /vas

Martti Korhonen  /vas

Pentti Tiusanen  /vas

Matti Kangas  /vas

Ben Zyskowicz  /kok

Arto Satonen  /kok

Sirpa Asko-Seljavaara  /kok

Hanna-Leena Hemming  /kok

Raija Vahasalo  /kok

Tuija Nurmi  /kok

Juhani Sjöblom  /kok

Pekka Kuosmanen  /kok

Marja Tiura  /kok

Tapani Mäkinen  /kok

Leena Harkimo  /kok

Lasse Virén  /kok

Ahti Vielma  /kok

Jari Vilén  /kok

Irja Tulonen  /kok

Paula Risikko  /kok

Martin Saarikangas  /kok

Petri Salo  /kok

Sari Sarkomaa  /kok

Reijo Paajanen  /kok

Jyri Häkämies  /kok

Maija Perho  /kok

Kalevi Lamminen  /kok

Eero Akaan-Penttilä  /kok

Kaarina Dromberg  /kok

Anne Holmlund  /kok

Jari Koskinen  /kok

Pertti Hemmilä  /kok

Suvi Lindén  /kok

Esko Kurvinen  /kok

Timo Seppälä  /kok

Marjukka Karttunen  /kok

Jan Vapaavuori  /kok

Kimmo Sasi  /kok

Lyly Rajala  /kok

Heikki A. Ollila  /kok

Olli Nepponen  /kok

Kari Kärkkäinen  /kd

Iivo Polvi  /vas

Jyrki Katainen  /kok

Jere Lahti  /kok"

Puhemies: Työjärjestyksen 22 §:n 1 momentin mukaisesti välikysymys lähetetään keskustelutta valtioneuvostolle vastattavaksi.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1)  Hallituksen esitys valtion talousarvioksi vuodelle 2004; Hallituksen esitys vuoden 2004 talousarviota koskevan hallituksen esityksen (HE 55/2003 vp) täydentämisestä

Ainoa käsittely
Hallituksen esitys HE 55, 145/2003 vp
Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 39/2003 vp
Talousarvioaloite TAA 1-908/2003 vp

Puhemies: Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 39.

Viime keskiviikkona pidetyssä täysistunnossa hyväksyttiin valtion vuoden 2004 talousarvion käsittelyssä noudatettava menettelytapa ja mietintö pantiin pöydälle tämän päivän istuntoon.

Nyt ryhdytään yleiskeskusteluun. Valtiovarainvaliokunnan puheenjohtajan esittelypuheenvuoron jälkeen seuraavat ryhmäpuheenvuorot, joiden enimmäispituus on 15 minuuttia. Niiden jälkeen käydään yleiskeskustelu nopeatahtisena keskusteluna, jossa ennakolta varattujen puheenvuorojen pituus on enintään 5 minuuttia.

Keskustelu         

Puhemies: Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan PTK 114/4

2)  Hallituksen esitys laiksi ekumeenisesta rukouspäiväjulistuksesta

Toinen käsittely
Hallituksen esitys HE 147/2003 vp
Perustuslakivaliokunnan mietintö PeVM 6/2003 vp
Lakialoite LA 136/2003 vp

Puhemies: Eduskunta on ensimmäisessä käsittelyssä yhtynyt perustuslakivaliokunnan ehdotukseen hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen ja lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Keskustelua ei synny.

Eduskunta pysyy ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Eduskunta pysyy ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

3)  Hallituksen esitys Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laeiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja näiden valtioiden kanssa tehtyjen Eurooppa-sopimusten voimaansaattamislakien kumoamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely
Hallituksen esitys HE 78/2003 vp
Ulkoasiainvaliokunnan mietintö UaVM 16/2003 vp

Puhemies: Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään ainoassa käsittelyssä ulkoasiainvaliokunnan mietinnön ensimmäiseen ponteen sisältyvästä ehdotuksesta, joka koskee sopimuksen hyväksymistä. Lopuksi päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksista, jotka voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelu

Sopimus hyväksytään.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

4)  Hallituksen esitys laeiksi seutuvaltuustokokeilusta ja seutuyhteistyökokeilusta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely
Hallituksen esitys HE 41/2003 vp
Hallintovaliokunnan mietintö HaVM 13/2003 vp

Puhemies: Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

5)  Hallituksen esitys laiksi kirkkolain 1 luvun 3 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely
Hallituksen esitys HE 35/2003 vp
Hallintovaliokunnan mietintö HaVM 14/2003 vp

Puhemies: Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelu

Puhemies: Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan PTK 114/1

6)  Hallituksen esitys laiksi kirkkolain muuttamisesta

Toinen käsittely
Hallituksen esitys HE 121/2003 vp
Hallintovaliokunnan mietintö HaVM 15/2003 vp

Puhemies: Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

7)  Hallituksen esitys laiksi rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely
Hallituksen esitys HE 88/2003 vp
Lakivaliokunnan mietintö LaVM 7/2003 vp

Puhemies:  Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen kuluessa on esitettävä kaikki asiassa tehtävät ehdotukset. Sen jälkeen päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksista, jotka voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät 1.-4. lakiehdotus ja lakivaliokunnan mietinnössään ehdottama uusi 5. lakiehdotus muodostavat yhden kokonaisuuden ja niistä tehdään päätös samalla kertaa. 1. lakiehdotus on käsiteltävä perustuslain 95 §:n 2 momentin mukaisessa järjestyksessä, minkä vuoksi sen hyväksymiseen vaaditaan kaksi kolmasosaa annetuista äänistä.

Ehdotan näin ollen meneteltäväksi seuraavasti: Jos 1. lakiehdotus hyväksytään, katsotaan myös 2.-5. lakiehdotuksen tulleen hyväksytyiksi niiden keskinäisen sidonnaisuuden vuoksi. Jos taas eduskunta ei hyväksy 1. lakiehdotusta, katsotaan 2.-5. lakiehdotus rauenneiksi.

Menettelytapa hyväksytään.

Keskustelua ei synny.

1. lakiehdotus hyväksytään yksimielisesti.

Hyväksytyn menettelytavan mukaisesti katsotaan myös 2.-5. lakiehdotuksen tulleen hyväksytyiksi.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

8)  Hallituksen esitys laiksi konkurssi- ja yrityssaneerausrekisteristä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely
Hallituksen esitys HE 153/2003 vp
Lakivaliokunnan mietintö LaVM 8/2003 vp

Puhemies: Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt 1.-9. sekä 12. ja 13. lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

1.-9. sekä 12. ja 13. lakiehdotus hyväksytään.

Eduskunta pysyy ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä 10. ja 11. lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

9)  Hallituksen esitys laiksi Suomen Akatemiasta annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely
Hallituksen esitys HE 119/2003 vp
Sivistysvaliokunnan mietintö SiVM 5/2003 vp

Puhemies: Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

10)  Hallituksen esitys laiksi arkistolain muuttamisesta

Toinen käsittely
Hallituksen esitys HE 120/2003 vp
Sivistysvaliokunnan mietintö SiVM 6/2003 vp

Puhemies: Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

11)  Hallituksen esitys Pohjoismaisesta kulttuurirahastosta tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely
Hallituksen esitys HE 146/2003 vp
Sivistysvaliokunnan mietintö SiVM 7/2003 vp

Puhemies: Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään ainoassa käsittelyssä sivistysvaliokunnan mietinnön ensimmäiseen ponteen sisältyvästä ehdotuksesta, joka koskee sopimuksen hyväksymistä. Lopuksi päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta, joka voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Sopimus hyväksytään.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

12)  Hallituksen esitys eräiden Kansaneläkelaitoksen toimeenpanemiin etuuksiin liittyvien menettelysäännösten muuttamisesta

Toinen käsittely
Hallituksen esitys HE 160/2003 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 29/2003 vp

Puhemies: Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

13)  Hallituksen esitys yksityisten alojen työeläkelainsäädännön muuttamiseksi

Toinen käsittely
Hallituksen esitys HE 154/2003 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 30/2003 vp

Puhemies: Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

14)  Hallituksen esitys laiksi tapaturmavakuutuslain, maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain ja työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely
Hallituksen esitys HE 159/2003 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 31/2003 vp

Puhemies: Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

15)  Hallituksen esitys rahoitusvakuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely
Hallituksen esitys HE 133/2003 vp
Talousvaliokunnan mietintö TaVM 9/2003 vp

Puhemies: Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Talousvaliokunnan mietintöön sisältyvä lausumaehdotus hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

16)  Hallituksen esitys yleistä tuoteturvallisuutta koskevan lainsäädännön muuttamisesta

Toinen käsittely
Hallituksen esitys HE 127/2003 vp
Talousvaliokunnan mietintö TaVM 10/2003 vp

Puhemies: Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

17)  Hallituksen esitys laeiksi työttömyysturvalain, työttömyyskassalain 2 a §:n, työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen, aikuiskoulutustuesta annetun lain 17 ja 26 §:n, Koulutusrahastosta annetun lain 4 ja 14 §:n ja julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 9 luvun 2 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely
Hallituksen esitys HE 141/2003 vp
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö TyVM 8/2003 vp

Puhemies: Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

18)  Hallituksen esitys laiksi sosiaalisista yrityksistä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely
Hallituksen esitys HE 132/2003 vp
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö TyVM 9/2003 vp

Puhemies: Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelu

Puhemies: Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan PTK 114/2

19)  Hallituksen esitys laeiksi aravarajoituslain 1 §:n sekä vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely
Hallituksen esitys HE 143/2003 vp
Ympäristövaliokunnan mietintö YmVM 4/2003 vp

Puhemies: Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

20)  Valtiontilintarkastajain kertomus vuodelta 2002

Lähetekeskustelu
Kertomus K 15/2003 vp

Puhemies: Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Asian käsittely keskeytettiin viime perjantain istunnossa. PTK 112/3

Keskustelu päättyy.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

__________

Puhemies: Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna tiistaina kello 10.

__________

Täysistunto lopetetaan kello 19.16.

Pöytäkirjan vakuudeksi: Seppo Tiitinen