Siirry Eduskunta.fi sivustolle svenska

Täysistunnon pöytäkirja PTK 141/2004 vp

Tarkistettu versio 2.0 PTK 141/2004 vp

141. TORSTAINA 16. JOULUKUUTA 2004 kello 10

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

Jan-Erik Enestam  /r

Merikukka Forsius-Harkimo  /vihr

Susanna Haapoja  /kesk

Heidi Hautala  /vihr

Jyrki Katainen  /kok

Juha Korkeaoja  /kesk

Kalevi Lamminen  /kok

Jouko Laxell  /kok

Pirkko Peltomo  /sd

Jukka Roos  /sd

Markku Rossi  /kesk

Sari Sarkomaa  /kok

Kimmo Sasi  /kok

Säde Tahvanainen  /sd

Kimmo Tiilikainen  /kesk

Pentti Tiusanen  /vas

Matti Vanhanen  /kesk

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

Kalevi Lamminen  /kok

Jukka Roos  /sd

Juha Korkeaoja  /kesk

Markku Rossi  /kesk

__________


Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

16.12. edustaja

Juha Korkeaoja  /kesk

16. ja 17.12. edustaja

Matti Vanhanen  /kesk


Sairauspoissaolot ja muut lakiin perustuvat poissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta isyysloman vuoksi:

16.-23.12. edustaja

Kimmo Tiilikainen  /kesk


Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavan luvan poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

16.12. edustaja

Jyrki Katainen  /kok

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1)  Hallituksen esitys valtion talousarvioksi vuodelle 2005
Hallituksen esitys vuoden 2005 talousarviota koskevan hallituksen esityksen (HE 151/2004 vp) täydentämisestä
Hallituksen esitys vuoden 2005 talousarviota koskevan hallituksen esityksen (HE 151/2004 vp) toisesta täydentämisestä

Ainoa käsittely
Hallituksen esitys HE 151, 244, 255/2004 vp
Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 41/2004 vp
Talousarvioaloite TAA 1-1069/2004 vp

Puhemies: Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 41. Talousarvion käsittelyssä noudatettava menettelytapa hyväksyttiin eilen pidetyssä täysistunnossa.

Nyt ryhdytään yleiskeskusteluun. Valtiovarainvaliokunnan puheenjohtajan esittelypuheenvuoron jälkeen seuraavat ryhmäpuheenvuorot, joiden enimmäispituus on 15 minuuttia. Niiden jälkeen käydään yleiskeskustelu aluksi nopeatahtisena keskusteluna, jossa ennakolta varattujen puheenvuorojen pituus on enintään 5 minuuttia.

Keskustelu    

__________

Ensimmäinen varapuhemies: Täysistunto keskeytetään ja sitä jatketaan kello 16.30, jolloin käsitellään ensin suullisia kysymyksiä.

__________

Täysistunto keskeytetään kello 13.00.

__________

Täysistuntoa jatketaan

kello 16.30

Puhetta johtaa toinen varapuhemies Ilkka Kanerva.

__________

2)  Suullisia kysymyksiä

Toinen varapuhemies: Päiväjärjestyksen 2) asiana on suullinen kyselytunti.

N:o 229) Kiinteistövero

N:o 230) Wärtsilän dieselmoottoritehtaan irtisanomiset

N:o 231) Vanhainkodeissa olevien vanhusten aliravitsemustila

N:o 232) Lusin-Vaajakosken tiehanke

N:o 233) Kajaanin teatteri

N:o 234) EU:n päätösten sitovuus

N:o 235) Te-keskusten teknologiayksiköt

N:o 236) Syrjinnän vähentäminen työhönottohaastattelujen avulla

1)  Hallituksen esitys valtion talousarvioksi vuodelle 2005
Hallituksen esitys vuoden 2005 talousarviota koskevan hallituksen esityksen (HE 151/2004 vp) täydentämisestä
Hallituksen esitys vuoden 2005 talousarviota koskevan hallituksen esityksen (HE 151/2004 vp) toisesta täydentämisestä

Ainoa käsittely
Hallituksen esitys HE 151, 244, 255/2004 vp
Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 41/2004 vp
Talousarvioaloite TAA 1-1069/2004 vp

Toinen varapuhemies: Jatketaan ennen istuntotaukoa keskeytettyä päiväjärjestyksen 1) asian käsittelyä.

Keskustelu  

Toinen varapuhemies: Asian käsittely keskeytetään.

Samalla ilmoitan, että ed. Anderssonin ed. Sinnemäen kannattamana tekemästä epäluottamuslause-ehdotuksesta tullaan äänestämään talousarvioesityksen käsittelyn lopussa.

Asian käsittelyä jatketaan PTK 142/2

__________

Toinen   varapuhemies:  Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina kello 10.

__________

Täysistunto lopetetaan kello 23.14.

Pöytäkirjan vakuudeksi: Seppo Tiitinen