Siirry Eduskunta.fi sivustolle svenska

Täysistunnon pöytäkirja PTK 33/2008 vp

Tarkistettu versio 2.0 PTK 33/2008 vp

33. PERJANTAINA 4. HUHTIKUUTA 2008 kello 13

Puhetta johti ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 36 edustajaa:

Tarja Filatov  /sd

Jukka Gustafsson  /sd

Hannakaisa Heikkinen  /kesk

Eero Heinäluoma  /sd

Susanna Huovinen  /sd

Sinikka Hurskainen  /sd

Liisa Hyssälä  /kesk

Jyri Häkämies  /kok

Tuomo Hänninen  /kesk

Timo Kalli  /kesk

Ilkka Kanerva  /kok

Ilkka Kantola  /sd

Arja Karhuvaara  /kok

Jyrki Katainen  /kok

Sampsa Kataja  /kok

Marjaana Koskinen  /sd

Jaakko Laakso  /vas

Eero Lehti  /kok

Paula Lehtomäki  /kesk

Jari Leppä  /kesk

Suvi Lindén  /kok

Marjo Matikainen-Kallström  /kok

Ville Niinistö  /vihr

Mikaela Nylander  /r

Kirsi Ojansuu  /vihr

Juha Rehula  /kesk

Eero Reijonen  /kesk

Päivi Räsänen  /kd

Pertti Salovaara  /kesk

Kimmo Sasi  /kok

Katja Taimela  /sd

Satu Taiveaho  /sd

Lenita Toivakka  /kok

Erkki Virtanen  /vas

Paavo Väyrynen  /kesk

Stefan Wallin  /r

__________


Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

4.4. edustaja

Suvi Lindén  /kok

7.-9.4. edustajat

Reijo Kallio  /sd

Tuija Nurmi  /kok

7.-11.4. edustaja

Inkeri Kerola  /kesk

7.-20.4. edustaja

Katri Komi  /kesk

7.-30.4. edustajat

Johanna Karimäki  /vihr

Timo Korhonen  /kesk

Merja Kyllönen  /vas

Aila Paloniemi  /kesk


Sairauspoissaolot

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

4.4. edustajat

Sampsa Kataja  /kok

Katja Taimela  /sd

__________


Muutokset valtioneuvoston kokoonpanossa

Ensimmäinen varapuhemies: Tasavallan presidentti on 4. päivänä huhtikuuta 2008 päivätyllä avoimella kirjeellä pyynnöstä vapauttanut valtiotieteen maisteri, kansanedustaja Ilkka Armas Mikael Kanervan valtioneuvoston jäsenyydestä ja ulkoasiainministerin tehtävistä tästä päivästä lukien sekä nimittänyt ja määrännyt samasta ajankohdasta lukien filosofian tohtori, Euroopan parlamentin jäsen Cai-Göran Alexander Stubbin valtioneuvoston jäseneksi ja ulkoasiainministeriksi.

__________


Uudet hallituksen esitykset

Ensimmäinen varapuhemies:  Tasavallan presidentti on tänään 4.4.2008 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset  HE 32-34/2008 vp .

__________


Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2007

Ensimmäinen varapuhemies: Eduskunnalle on 28.3.2008 saapunut hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2007 ( K 2/2008 vp ).

Hallituksen toimenpidekertomukseen liittyvät oheisaineistona työllisyyskertomus vuodelta 2007 ja kehitysyhteistyökertomus vuodelta 2007.

__________


Kirjalliset kysymykset

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin  KK 61, 62, 64-71, 73, 74, 76-91, 93, 95/2008 vp .

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1)  Hallituksen esitys Mauritiuksen kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely
Hallituksen esitys HE 1/2008 vp
Ulkoasiainvaliokunnan mietintö UaVM 2/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies: Ensin päätetään ulkoasiainvaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Sopimus hyväksyttiin.

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksyttiin.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

2)  Hallituksen esitys Mongolian kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely
Hallituksen esitys HE 2/2008 vp
Ulkoasiainvaliokunnan mietintö UaVM 3/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies: Ensin päätetään ulkoasiainvaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta.

Keskustelu

Päätökset

Sopimus hyväksyttiin.

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksyttiin.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

3)  Laki Sipoonkorven kansallispuistosta

Lähetekeskustelu
Lakialoite LA 16/2008 vp  (Jacob Söderman /sd ym.)

Ensimmäinen varapuhemies: Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään ympäristövaliokuntaan.

Keskustelu

Asian käsittelyä jatketaan PTK x/y

4)  Laki perusopetuslain 11 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu
Lakialoite LA 18/2008 vp  (Tommy Tabermann /sd ym.)

Ensimmäinen varapuhemies: Päiväjärjestyksestä poistetaan 4) asia.

5)  Valtioneuvoston selonteko hätäkeskusuudistuksesta 2007

Mietintöjen pöydällepano
Valtioneuvoston selonteko VNS 3/2007 vp
Hallintovaliokunnan mietintö HaVM 3/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi keskiviikon täysistuntoon.

6)  Hallituksen esitys laiksi merilain 6 luvun 1 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano
Hallituksen esitys HE 175/2007 vp
Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö LiVM 5/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

7)  Hallituksen esitys laiksi kasvinterveyden suojelemisesta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano
Hallituksen esitys HE 168/2007 vp
Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö MmVM 5/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen     varapuhemies:  Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina kello 14.

__________

Täysistunto lopetettiin kello 13.23.

Pöytäkirjan vakuudeksi: Jarmo Vuorinen