Siirry Eduskunta.fi sivustolle svenska

Täysistunnon pöytäkirja PTK 34/2008 vp

Tarkistettu versio 2.0 PTK 34/2008 vp

34. TIISTAINA 8. HUHTIKUUTA 2008 kello 14

Puhetta johti puhemies Sauli Niinistö.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 61 edustajaa:

Eero Akaan-Penttilä  /kok

Paavo Arhinmäki  /vas

Maria Guzenina-Richardson  /sd

Pekka Haavisto  /vihr

Leena Harkimo  /kok

Eero Heinäluoma  /sd

Hanna-Leena Hemming  /kok

Susanna Huovinen  /sd

Heli Järvinen  /vihr

Antti Kaikkonen  /kesk

Reijo Kallio  /sd

Bjarne Kallis  /kd

Ilkka Kanerva  /kok

Arja Karhuvaara  /kok

Johanna Karimäki  /vihr

Ulla Karvo  /kok

Timo Kaunisto  /kesk

Inkeri Kerola  /kesk

Krista Kiuru  /sd

Mari Kiviniemi  /kesk

Katri Komi  /kesk

Martti Korhonen  /vas

Timo Korhonen  /kesk

Juha Korkeaoja  /kesk

Marjaana Koskinen  /sd

Miapetra Kumpula-Natri  /sd

Merja Kyllönen  /vas

Kari Kärkkäinen  /kd

Jaakko Laakso  /vas

Annika Lapintie  /vas

Suvi Lindén  /kok

Jukka Mäkelä  /kok

Tapani Mäkinen  /kok

Elisabeth Nauclér  /r

Olli Nepponen  /kok

Ville Niinistö  /vihr

Tuija Nurmi  /kok

Mikaela Nylander  /r

Markku Pakkanen  /kesk

Aila Paloniemi  /kesk

Mauri Pekkarinen  /kesk

Sanna Perkiö  /kok

Tuomo Puumala  /kesk

Juha Rehula  /kesk

Pirkko Ruohonen-Lerner  /ps

Päivi Räsänen  /kd

Pertti Salovaara  /kesk

Kimmo Sasi  /kok

Johanna Sumuvuori  /vihr

Satu Taiveaho  /sd

Esko-Juhani Tennilä  /vas

Kimmo Tiilikainen  /kesk

Lenita Toivakka  /kok

Erkki Tuomioja  /sd

Tapani Tölli  /kesk

Tuulikki Ukkola  /kok

Markku Uusipaavalniemi  /kesk

Matti Vanhanen  /kesk

Jan Vapaavuori  /kok

Erkki Virtanen  /vas

Antti Vuolanne  /sd

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 8 edustajaa:

Olli Nepponen  /kok

Hanna-Leena Hemming  /kok

Johanna Sumuvuori  /vihr

Eero Heinäluoma  /sd

Bjarne Kallis  /kd

Annika Lapintie  /vas

Juha Korkeaoja  /kesk

Martti Korhonen  /vas

__________


Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

7. ja 8.4. edustajat

Eero Heinäluoma  /sd

Hanna-Leena Hemming  /kok

Bjarne Kallis  /kd

Juha Korkeaoja  /kesk

Annika Lapintie  /vas

Olli Nepponen  /kok

Mikaela Nylander  /r

Johanna Sumuvuori  /vihr

7.-30.4. edustaja

Pirkko Ruohonen-Lerner  /ps

8.4. edustajat

Eero Akaan-Penttilä  /kok

Paavo Arhinmäki  /vas

Christina Gestrin  /r

Leena Harkimo  /kok

Heli Järvinen  /vihr

Antti Kaikkonen  /kesk

Ulla Karvo  /kok

Timo Kaunisto  /kesk

Krista Kiuru  /sd

Miapetra Kumpula-Natri  /sd

Elisabeth Nauclér  /r

Markku Pakkanen  /kesk

Sanna Perkiö  /kok

Kimmo Sasi  /kok

Esko-Juhani Tennilä  /vas

Tapani Tölli  /kesk

Tuulikki Ukkola  /kok

8. ja 9.4. edustajat

Mari Kiviniemi  /kesk

Erkki Tuomioja  /sd

Matti Vanhanen  /kesk

Jan Vapaavuori  /kok

8.-21.4. edustaja

Jaakko Laakso  /vas


Sairauspoissaolot

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

4.-11.4. edustaja

Ilkka Kanerva  /kok

8.4. edustaja

Suvi Lindén  /kok

8.-10.4. edustaja

Maria Guzenina-Richardson  /sd

8.-22.4. edustaja

Antti Vuolanne  /sd

__________


U-asiat

Puhemies: Ilmoitetaan, että valtioneuvosto on 3.4.2008 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asiat  U 11, 12/2008 vp ja että puhemies on lähettänyt ne käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle

asiasta U 11 maa- ja metsätalousvaliokunnan sekä

asiasta U 12 liikenne- ja viestintävaliokunnan on annettava lausunto.

__________


Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Suomen valtuuskunnan kertomus

Puhemies: Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön parlamentaarisen yleiskokouksen Suomen valtuuskunnan kirjelmän 8.2.2008 ohella on eduskunnalle saapunut kertomus yleiskokouksen toiminnasta vuoden 2007 istuntokaudella ( K 3/2008 vp ).

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1)  Valtioneuvoston selvitys Suomen tuesta Afganistanin vakauttamiselle

Keskustelu
Valtioneuvoston selvitys UTP 19/2007 vp
Ulkoasiainvaliokunnan lausunto UaVL 1/2008 vp

Puhemies: Puhemiesneuvosto on päättänyt, että valtioneuvoston selvitys ulkoasiainvaliokunnalle Suomen tuesta Afganistanin vakauttamiselle otetaan keskusteltavaksi täysistunnossa. Ulkoasiainvaliokunta on antanut selvityksestä lausunnon. Perustuslain mukaan eduskunta ei tee päätöstä asiasta.

Ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajan esittelypuheenvuoron jälkeen on keskustelussa nopeatahtinen osuus, jossa etukäteen varattujen puheenvuorojen pituus on enintään 5 minuuttia.

Keskustelu              

Asian käsittely päättyi.

2)  Hallituksen esitys laiksi merilain 6 luvun 1 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely
Hallituksen esitys HE 175/2007 vp
Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö LiVM 5/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies: Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Keskustelu

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotuksen sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

3)  Hallituksen esitys laiksi kasvinterveyden suojelemisesta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely
Hallituksen esitys HE 168/2007 vp
Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö MmVM 5/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies: Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Keskustelu

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotuksen sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

4)  Hallituksen esitys laeiksi autoverolain muutoksenhakusäännösten muuttamisesta

Toinen käsittely
Hallituksen esitys HE 160/2007 vp
Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 7/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies: Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelu

Ensimmäinen varapuhemies: Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan PTK 35/1

5)  Hallituksen esitys huumausainelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely
Hallituksen esitys HE 22/2008 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 5/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies: Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelu

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset hyväksyttiin.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

6)  Hallituksen esitys laiksi kuluttajansuojalain 2 luvun muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 32/2008 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti talousvaliokuntaan.

7)  Hallituksen esitys laeiksi rikoslain 2 luvun 7 ja 10 §:n sekä valtion virkamieslain muuttamisesta

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 33/2008 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti lakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

8)  Hallituksen esitys laeiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta, maa-aineslain muuttamisesta ja pelastuslain 9 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 34/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies: Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään ympäristövaliokuntaan.

Keskustelu

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:  Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona kello 15.

__________

Täysistunto lopetettiin kello 16.57.

Pöytäkirjan vakuudeksi: Seppo Tiitinen