Siirry Eduskunta.fi sivustolle svenska

Täysistunnon pöytäkirja PTK 36/2005 vp

Tarkistettu versio 2.0 PTK 36/2005 vp

36. PERJANTAINA 8. HUHTIKUUTA 2005 kello 13

Puhetta johtaa ensimmäinen varapuhemies Markku Koski.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

Tarja Filatov  /sd

Merikukka Forsius-Harkimo  /vihr

Tony Halme  /ps

Hanna-Leena Hemming  /kok

Hannu Hoskonen  /kesk

Anne Huotari  /vas

Sinikka Hurskainen  /sd

Tuomo Hänninen  /kesk

Ilkka Kanerva  /kok

Tatja Karvonen  /kesk

Jyrki Kasvi  /vihr

Rauno Kettunen  /kesk

Katri Komi  /kesk

Valto Koski  /sd

Risto Kuisma  /sd

Jaakko Laakso  /vas

Kalevi Lamminen  /kok

Pehr Löv  /r

Kirsi Ojansuu  /vihr

Kalevi Olin  /sd

Aila Paloniemi  /kesk

Maija Perho  /kok

Virpa Puisto  /sd

Paula Risikko  /kok

Pertti Salovaara  /kesk

Timo Seppälä  /kok

Seppo Särkiniemi  /kesk

Säde Tahvanainen  /sd

Astrid Thors  /r

Kimmo Tiilikainen  /kesk

Marja Tiura  /kok

Jutta Urpilainen  /sd

Raija Vahasalo  /kok

Unto Valpas  /vas

Matti Vanhanen  /kesk

Erkki Virtanen  /vas

Raimo Vistbacka  /ps

Tuula Väätäinen  /sd

Ulla-Maj Wideroos  /r

__________


Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

8.4. edustajat

Valto Koski  /sd

Pehr Löv  /r

Aila Paloniemi  /kesk

Matti Vanhanen  /kesk

Erkki Virtanen  /vas

Tuula Väätäinen  /sd

Ulla-Maj Wideroos  /r

11.-14.4. edustaja

Esko Ahonen  /kesk


Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

8.4. edustajat

Ilkka Kanerva  /kok

Eero Lankia  /kesk

Paula Risikko  /kok

Sari Sarkomaa  /kok

Astrid Thors  /r

11.-15.4. edustaja

Jan-Erik Enestam  /r

__________


Uudet hallituksen esitykset

Ensimmäinen varapuhemies: Ilmoitetaan, että tasavallan presidentti on tänään antanut eduskunnalle hallituksen esitykset  HE 25-29/2005 vp .

__________


Valtioneuvoston selonteko keskus-, alue- ja paikallishallinnon toimivuudesta ja kehittämistarpeista

Ensimmäinen varapuhemies: Ilmoitetaan, että valtioneuvoston kirjelmän ohella 7. päivältä huhtikuuta 2005 on eduskunnalle saapunut valtioneuvoston selonteko keskus-, alue- ja paikallishallinnon toimivuudesta ja kehittämistarpeista ( VNS 2/2005 vp ). Selonteko on nyt saatettu eduskunnan tietoon jakamalla se edustajille.

Työjärjestyksen 23 §:n 1 momentin mukaan selonteko on pantava pöydälle johonkin seuraavaan istuntoon. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia pannaan pöydälle ensi keskiviikkona pidettävään istuntoon.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia pannaan pöydälle ensi keskiviikkona pidettävään istuntoon.

__________


Kirjalliset kysymykset

Merkitään saapuneiksi vastaukset kirjallisiin kysymyksiin  KK 42, 49, 50, 54, 55, 57, 59, 62-65, 69-71, 75, 80/2005 vp .

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1)  Perustuslakivaliokunnan täydennysvaali

Vaaleja

Ensimmäinen   varapuhemies:  Päiväjärjestyksen 1) asiana on perustuslakivaliokunnan täydennysvaali.

Kun täydennysvaalia varten vaalisäännön 8 ja 13 §:n mukaisesti jätetyssä ehdokaslistassa on valiokunnan varajäseneksi ehdotettu valittavaksi yhtä monta kuin vaalissa on valittavia, totean vaalisäännön 10 §:n nojalla, että vaali on yksimielinen ja että perustuslakivaliokunnan varajäseneksi on tullut valituksi ehdokaslistan mukaisesti ed. Terhi Peltokorpi.

Asia on loppuun käsitelty.

2)  Laki kotitalousvähennyksen laajentamisesta Kainuun maakunnan alueella

Lähetekeskustelu
Lakialoite LA 148/2004 vp (Jyrki Katainen  /kok ym.)

Ensimmäinen   varapuhemies: Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Keskustelu

Asian käsittelyä jatketaan PTK 37/9

3)  Hallituksen esitys metsästyslain muuttamisesta
Lakialoite laiksi metsästyslain 62 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano
Hallituksen esitys HE 278/2004 vp
Lakialoite LA 16/2005 vp
Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö MmVM 2/2005 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen     varapuhemies:  Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina kello 14.

__________

Täysistunto lopetetaan kello 13.29.

Pöytäkirjan vakuudeksi: Jarmo Vuorinen