Siirry Eduskunta.fi sivustolle svenska

Täysistunnon pöytäkirja PTK 42/2006 vp

Tarkistettu versio 2.0 PTK 42/2006 vp

42. TIISTAINA 25. HUHTIKUUTA 2006 kello 14

Puhetta johtaa ensimmäinen varapuhemies Sirkka-Liisa Anttila.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

Arja Alho  /sd

Sirpa Asko-Seljavaara  /kok

Tuija Brax  /vihr

Tarja Cronberg  /vihr

Mikko Elo  /sd

Nils-Anders Granvik  /r

Tuula Haatainen  /sd

Tony Halme  /ps

Lasse Hautala  /kesk

Hanna-Leena Hemming  /kok

Liisa Hyssälä  /kesk

Liisa Jaakonsaari  /sd

Roger Jansson  /r

Kauko Juhantalo  /kesk

Saara Karhu  /sd

Marjukka Karttunen  /kok

Jyrki Kasvi  /vihr

Antero Kekkonen  /sd

Rauno Kettunen  /kesk

Kimmo Kiljunen  /sd

Esko Kiviranta  /kesk

Juha Korkeaoja  /kesk

Johannes Koskinen  /sd

Risto Kuisma  /sd

Mikko Kuoppa  /vas

Esko Kurvinen  /kok

Lauri Kähkönen  /sd

Kari Kärkkäinen  /kd

Seppo Kääriäinen  /kesk

Jaakko Laakso  /vas

Seppo Lahtela  /kesk

Jere Lahti  /kok

Kalevi Lamminen  /kok

Eero Lankia  /kesk

Markku Laukkanen  /kesk

Paula Lehtomäki  /kesk

Leena Luhtanen  /sd

Pehr Löv  /r

Marjo Matikainen-Kallström  /kok

Rosa Meriläinen  /vihr

Riikka Moilanen-Savolainen  /kesk

Mikaela Nylander  /r

Lauri Oinonen  /kesk

Outi Ojala  /vas

Heli Paasio  /sd

Terhi Peltokorpi  /kesk

Lyly Rajala  /kok

Aulis Ranta-Muotio  /kesk

Simo Rundgren  /kesk

Martin Saarikangas  /kok

Sari Sarkomaa  /kok

Timo Seppälä  /kok

Suvi-Anne Siimes  /vas

Ilkka Taipale  /sd

Kimmo Tiilikainen  /kesk

Tapani Tölli  /kesk

Kari Uotila  /vas

Unto Valpas  /vas

Matti Vanhanen  /kesk

Pekka Vilkuna  /kesk

Jari Vilén  /kok

Matti Väistö  /kesk

Tuula Väätäinen  /sd

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

Rauno Kettunen  /kesk

Esko Kiviranta  /kesk

Mikko Kuoppa  /vas

Heli Paasio  /sd

Seppo Kääriäinen  /kesk

Arja Alho  /sd

Unto Valpas  /vas

Riikka Moilanen-Savolainen  /kesk

__________


Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

25.4. edustajat

Juha Korkeaoja  /kesk

Seppo Kääriäinen  /kesk

Leena Luhtanen  /sd

25. ja 26.4. edustajat

Tarja Cronberg  /vihr

Mikko Elo  /sd

Hanna-Leena Hemming  /kok

Liisa Hyssälä  /kesk

Johannes Koskinen  /sd

Markku Laukkanen  /kesk

Pehr Löv  /r

Outi Ojala  /vas

Lyly Rajala  /kok

Aulis Ranta-Muotio  /kesk

Simo Rundgren  /kesk

Martin Saarikangas  /kok

Ilkka Taipale  /sd

Kimmo Tiilikainen  /kesk

Kari Uotila  /vas

Pekka Vilkuna  /kesk

25.-27.4. edustaja

Jari Vilén  /kok

25.-28.4. edustajat

Tuula Haatainen  /sd

Matti Vanhanen  /kesk


Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

25.-28.4. edustaja

Kimmo Kiljunen  /sd


Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

25.4. edustajat

Tuija Brax  /vihr

Roger Jansson  /r

Riikka Moilanen-Savolainen  /kesk

__________


U-asiat

Ensimmäinen varapuhemies: Ilmoitetaan, että valtioneuvosto on 20. päivänä huhtikuuta 2006 päivätyllä kirjelmällään toimittanut eduskunnalle perustuslain 96 §:n 2 momentissa tarkoitetun Euroopan unionin asian  U 17/2006 vp .

Ilmoitetaan edelleen, että puhemies on lähettänyt mainitun asian käsiteltäväksi suureen valiokuntaan, jolle valtiovarainvaliokunnan sekä työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1)  Valtioneuvoston kirjelmä valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuuksista

Ainoa käsittely
Valtioneuvoston kirjelmä VN 4/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies: Esitellään päiväjärjestyksen 1) asia, perustuslain 63 §:ssä tarkoitettu valtioneuvoston jäsenen selvitys sidonnaisuuksistaan. Käsittelyn pohjana on 20. päivänä huhtikuuta 2006 päivätty valtioneuvoston kirjelmä ja sen liitteenä oleva ulkoasiainministeri Erkki Tuomiojan selvitys sidonnaisuuksistaan. Työjärjestyksen 29 §:n mukaan eduskunta ei tee päätöstä kirjelmän johdosta.

Keskustelua ei synny.

Asia on loppuun käsitelty.

__________

Malin parlamentin varapuhemiehen vierailu

Ensimmäinen  varapuhemies:  Arvoisat kansanedustajat! Ilmoitan, että Malin parlamentin toinen varapuhemies Assarid Ag Imbarcaoune seurueineen on saapunut seuraamaan täysistuntoa. Eduskunnan puolesta lausun arvoisat vieraat tervetulleiksi eduskuntaan. (Suosionosoituksia)

__________

2)  Hallituksen esitys Suomen ja Sierra Leonen erityistuomioistuimen välillä Sierra Leonen erityistuomioistuimen oikeudenkäynneissä kuultavina olleiden tai kuultaviksi tulevien todistajien ja heidän läheistensä sijoittamisesta Suomen alueelle kirjeenvaihdolla tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 28/2006 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti lakivaliokuntaan.

3)  Hallituksen esitys laiksi työtuomioistuimesta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 29/2006 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti lakivaliokuntaan.

4)  Hallituksen esitys laiksi yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 30/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies: Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Keskustelu

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään lakivaliokuntaan.

5)  Hallituksen esitys laeiksi ulkomaalaislain ja ulkomaalaisrekisteristä annetun lain 8 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 31/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies: Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 6) asiasta.

Keskustelu   

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

6)  Hallituksen esitys laeiksi ulkomaalaislain ja ulkomaalaisrekisteristä annetun lain 5 ja 10 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 32/2006 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti hallintovaliokuntaan.

7)  Hallituksen esitys laiksi yliopistolain muuttamisesta

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 33/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies: Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

Keskustelu

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

8)  Hallituksen esitys laeiksi maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta ja luopumistukijärjestelmiä koskevien lakien muuttamisesta

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 34/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies: Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Keskustelu

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

9)  Hallituksen esitys laiksi maaseudun kehittämiseen liittyvien ohjelmien hallinnoinnista

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 35/2006 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

10)  Hallituksen esitys laeiksi Maaseutuvirastosta sekä maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksesta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 36/2006 vp

Puhemies: Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

Keskustelu

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

11)  Hallituksen esitys laiksi tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 37/2006 vp

Puhemies: Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Keskustelu

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

12)  Hallituksen esitys taksiliikennelaiksi sekä laiksi luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 38/2006 vp

Toinen varapuhemies: Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Keskustelu

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

13)  Hallituksen esitys laiksi vesikulkuneuvorekisteristä

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 39/2006 vp

Toinen varapuhemies: Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Keskustelu

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

14)  Hallituksen esitys laeiksi Merenkulkulaitoksesta annetun lain sekä öljysuojarahastosta annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 40/2006 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

15) Hallituksen esitys Suomen ja Norjan välillä tavaroiden ja palvelujen vaihdon ylläpitämisestä sota- ja kriisitilanteissa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 41/2006 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti talousvaliokuntaan.

16)  Hallituksen esitys laiksi mittayksiköistä ja mittanormaalijärjestelmästä annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 42/2006 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti talousvaliokuntaan.

17)  Hallituksen esitys laiksi työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 43/2006 vp

Toinen varapuhemies: Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

Keskustelu

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

18)  Hallituksen esitys laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain muuttamisesta

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 44/2006 vp

Toinen varapuhemies: Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

Keskustelu

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

19)  Hallituksen esitys laeiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 5 luvun 4 §:n ja 7 luvun 3 §:n sekä työttömyysturvalain 2 luvun 20 §:n ja 7 luvun 5 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 45/2006 vp

Toinen varapuhemies: Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

Keskustelu

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

20)  Hallituksen esitys laiksi eräiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden kansalaisten työntekoa koskevien tietojen rekisteröinnistä, ulkomaalaislain 85 §:n muuttamisesta sekä ulkomaalaisrekisteristä annetun lain 5 ja 7 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 46/2006 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

21)  Hallituksen esitys valtion tuella rahoitettujen vuokra- ja osaomistusasuntojen asukasvalinnan sekä omistusasuntolainojen tuen myöntämisen perusteita koskevaksi lainsäädännöksi

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 47/2006 vp

Toinen varapuhemies: Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään ympäristövaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Keskustelu

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään ympäristövaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

22)  Hallituksen esitys laiksi polttoainemaksusta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely, ainoa käsittely
Hallituksen esitys HE 15/2006 vp
Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 1/2006 vp
Lakialoite LA 37/2004 vp, 42/2005 vp
Toimenpidealoite TPA 23/2004 vp

Toinen varapuhemies: Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksista, joista ensimmäisessä käsittelyssä päätetty, hallituksen esitykseen sisältyvä lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Lopuksi päätetään ainoassa käsittelyssä toimenpidealoitteesta.

Menettelytapa hyväksytään.

Keskustelua ei synny.

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksytään.

Eduskunta pysyy ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Eduskunta yhtyy valtiovarainvaliokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä.

Asia on loppuun käsitelty.

23)  Hallituksen esitys laiksi ulkomaanedustuksen korvauksista

Toinen käsittely
Hallituksen esitys HE 50/2005 vp
Hallintovaliokunnan mietintö HaVM 4/2006 vp

Toinen varapuhemies: Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Hallintovaliokunnan mietintöön sisältyvä lausumaehdotus hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

24)  Hallituksen esitys laiksi ulosottolain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely
Hallituksen esitys HE 13/2005 vp
Lakivaliokunnan mietintö LaVM 5/2006 vp
Lakialoite LA 31/2004 vp, 20, 30, 41/2005 vp

Toinen varapuhemies: Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelu

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset hyväksytään.

Eduskunta pysyy ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Eduskunta hyväksyy lakivaliokunnan mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen.

Asia on loppuun käsitelty.

25)  Hallituksen esitys laiksi tieliikennelain muuttamisesta

Toinen käsittely
Hallituksen esitys HE 224/2005 vp
Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö LiVM 6/2006 vp

Toinen varapuhemies: Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelu

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

26)  Hallituksen esitys laiksi eräiden Euroopan yhteisön jäsenvaltioista olevien liikenteenharjoittajien kiellosta harjoittaa Suomen sisäistä liikennettä

Toinen käsittely
Hallituksen esitys HE 23/2006 vp
Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö LiVM 7/2006 vp

Toinen varapuhemies: Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelu

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

27)  Hallituksen esitys laiksi opintotukilain muuttamisesta

Toinen käsittely, ainoa käsittely
Hallituksen esitys HE 9/2006 vp
Sivistysvaliokunnan mietintö SiVM 3/2006 vp
Lakialoite LA 22, 59, 112, 131, 140/2003 vp, 96, 113, 125/2004 vp, 84, 108, 125, 152/2005 vp, 19, 23/2006 vp
Toimenpidealoite TPA 9/2003 vp

Toinen varapuhemies: Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksista. Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty, hallituksen esitykseen sisältyvä lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Lopuksi päätetään ainoassa käsittelyssä toimenpidealoitteesta.

Menettelytapa hyväksytään.

Keskustelu

Toinen varapuhemies: Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan PTK 43/1

28)  Hallituksen esitys laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely
Hallituksen esitys HE 17/2006 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 8/2006 vp

Toinen varapuhemies: Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

29)  Hallituksen esitys osasairauspäivärahaa koskevaksi lainsäädännöksi

Toinen käsittely, ainoa käsittely
Hallituksen esitys HE 227/2005 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 9/2006 vp
Toimenpidealoite TPA 78/2003 vp

Toinen varapuhemies: Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksista, jotka voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Lopuksi päätetään ainoassa käsittelyssä toimenpidealoitteesta.

Menettelytapa hyväksytään.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Eduskunta yhtyy sosiaali- ja terveysvaliokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä.

Asia on loppuun käsitelty.

30)  Hallituksen esitys laeiksi palkkaturvalain ja merimiesten palkkaturvalain muuttamisesta

Toinen käsittely
Hallituksen esitys HE 27/2006 vp
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö TyVM 2/2006 vp

Toinen varapuhemies: Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

__________

Toinen   varapuhemies:  Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona kello 15.

__________

Täysistunto lopetetaan kello 19.37.

Pöytäkirjan vakuudeksi: Jarmo Vuorinen