Siirry Eduskunta.fi sivustolle svenska

Täysistunnon pöytäkirja PTK 42/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0 PTK 42/2010 vp

42. PERJANTAINA 23. HUHTIKUUTA 2010 kello 13.02

Puhetta johti toinen varapuhemies Tarja Filatov (13.02-13.27).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 29 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

Maarit Feldt-Ranta  /sd (s)

Hannakaisa Heikkinen  /kesk (p)

Anna-Maja Henriksson  /r

Rakel Hiltunen  /sd

Harri Jaskari  /kok

Tanja Karpela  /kesk (p)

Jyrki Katainen  /kok (e)

Marjaana Koskinen  /sd (s)

Merja Kuusisto  /sd

Esa Lahtela  /sd

Päivi Lipponen  /sd (e)

Marjo Matikainen-Kallström  /kok (e)

Mikaela Nylander  /r (p)

Pentti Oinonen  /ps

Johanna Ojala-Niemelä  /sd

Heli Paasio  /sd (s)

Sirpa Paatero  /sd (e)

Aila Paloniemi  /kesk

Lyly Rajala  /kok

Tero Rönni  /sd

Pertti Salovaara  /kesk

Tommy Tabermann  /sd (s)

Kimmo Tiilikainen  /kesk (e)

Marja Tiura  /kok (e)

Oras Tynkkynen  /vihr

Kari Uotila  /vas

Jan Vapaavuori  /kok

Ilkka Viljanen  /kok (s)

Anne-Mari Virolainen  /kok (s)

__________


Hallituksen esitykset

Toinen varapuhemies:  Tasavallan presidentti on tänään 23.4.2010 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset  HE 47-50/2010 vp .

__________


Puhemiesneuvoston ehdotukset

Toinen varapuhemies: Puhemiesneuvosto on 20.4.2010 tehnyt ehdotuksen laiksi eduskunnan virkamiehistä annetun lain 10 ja 71 §:n, eduskunnan työjärjestyksen 73 §:n ja eduskunnan kanslian ohjesäännön muuttamisesta ( PNE 1/2010 vp ).

__________


Kirjalliset kysymykset

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin  KK 183, 196, 202, 209, 219, 221, 222, 224, 227, 229, 230, 232, 233, 236, 241, 242, 248/2010 vp .

__________


Kertomukset

Toinen varapuhemies: Eduskunnan tilintarkastajat ovat 14.4.2010 antaneet eduskunnalle tilintarkastuskertomuksen eduskunnan tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2009, tilintarkastuskertomuksen valtiontalouden tarkastusviraston tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta ja hallinnosta vuodelta 2009 sekä tilintarkastuskertomuksen Ulkopoliittisen instituutin tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2009 ( K 8-10/2010 vp ).

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1)  Hallituksen esitys muutoksenhakua käräjäoikeudesta koskevaksi lainsäädännöksi

Ensimmäinen käsittely
Hallituksen esitys HE 105/2009 vp
Lakivaliokunnan mietintö LaVM 4/2010 vp
Lakialoite LA 63/2009 vp

Toinen varapuhemies:  Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 21.4.2010 pidetyssä täysistunnossa.

Nyt ryhdytään yksityiskohtaiseen käsittelyyn. PTK 40/2

Päätökset

Hallituksen esitykseen sisältyvä 1. lakiehdotus

Eduskunta hyväksyi 2 luvun 8 §:n ja luvun otsikon sekä 12 luvun 16 §:n ja luvun otsikon mietinnön mukaisina.

17 luvun 32 §, jota ei ole mietinnössä

Ilkka Kantola  /sd:    Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen mukaisen muutosesityksen.

Raimo Piirainen  /sd:   Arvoisa rouva puhemies! Kannatan ed. Kantolan tekemää esitystä.

Keskustelu päättyi.

Toinen varapuhemies:  Ed. Ilkka Kantola on ed. Raimo Piiraisen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Ilkka Kantolan ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön, jossa ei ole 17 luvun 32 §:ää, äänin

jaa 107, ei 57; poissa 35. (Ään. 1)

__________

Puheenvuoron saatuaan lausui

Ilkka Kantola  /sd:    Arvoisa puhemies! Koska tämä vastalauseemme muutosesitys ei saanut äsken eduskunnan enemmistön tukea, en tee siihen liittyviä muita muutosesityksiämme.

__________

Eduskunta hyväksyi 25 luvun 3, 11, 14 b ja 15 §:n ja luvun otsikon sekä 25 a luvun 1 §:n ja sen edellä olevan väliotsikon, 2-4 §:n ja 2 §:n edellä olevan väliotsikon ja 5 §:n mietinnön mukaisina.

25 a luvun 6 §

Ilkka Kantola  /sd:    Arvoisa puhemies! Esitän, että pykälä saa sen muodon, joka on vastalauseessa.

Raimo Piirainen  /sd:   Arvoisa rouva puhemies! Kannatan ed. Kantolan tekemää esitystä.

Keskustelu päättyi.

Toinen varapuhemies:  Ed. Ilkka Kantola on ed. Raimo Piiraisen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Ilkka Kantolan ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 25 a luvun 6 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 107, ei 60; poissa 32. (Ään. 2)

Eduskunta hyväksyi 25 a luvun 7-12 §:n ja 5 §:n edellä olevan väliotsikon, 13-18 §:n ja 13 §:n edellä olevan väliotsikon, 19 §:n ja sen edellä olevan väliotsikon ja luvun otsikon, 26 luvun 2, 3, 13, 14, 14 a, 15 ja 16 §:n ja luvun otsikon sekä 30 a luvun 1-6 §:n ja luvun otsikon, voimaantulosäännöksen, johtolauseen ja nimikkeen mietinnön mukaisina.

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvien 2. ja 3. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen laki-aloitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

2)  Hallituksen esitys laeiksi oikeudenkäymiskaaren ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely
Hallituksen esitys HE 123/2009 vp
Lakivaliokunnan mietintö LaVM 5/2010 vp

Toinen varapuhemies: Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 20.4.2010 pidetyssä täysistunnossa.

Nyt ryhdytään lakiehdotusten yksityiskohtaiseen käsittelyyn. PTK 40/3

Päätökset

1. lakiehdotus

Eduskunta hyväksyi 5 luvun 2 ja 10 §:n ja luvun otsikon sekä 11 luvun 1 §:n edellä olevan väliotsikon ja 2 ja 3 §:n mietinnön mukaisina.

11 luvun 3 b §

Pirkko Ruohonen-Lerner  /ps:    Arvoisa rouva puhemies! Teen nyt käsittelyssä olevan 3 b §:n kohdalla vastalauseen mukaisen ehdotuksen.

Raimo Vistbacka  /ps:    Arvoisa rouva puhemies! Kannatan ed. Ruohonen-Lernerin tekemää perusteltua muutosesitystä.

Keskustelu päättyi.

Toinen varapuhemies:   Ed. Pirkko Ruohonen-Lerner on ed. Raimo Vistbackan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Pirkko Ruohonen-Lernerin ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 11 luvun 3 b §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 162, ei 4; poissa 33. (Ään. 3)

Eduskunta hyväksyi 11 luvun 4 §:n, 3 §:n edellä olevan väliotsikon, 11 §:n edellä olevan väliotsikon, 16 §:n ja 17 §:n edellä olevan väliotsikon ja luvun otsikon, 17 luvun 26 §:n ja luvun otsikon, 25 luvun 16 §:n ja luvun otsikon, 26 luvun 28 §:n ja luvun otsikon, voimaantulosäännöksen, johtolauseen ja nimikkeen mietinnön mukaisina.

Eduskunta hyväksyi 2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

3)  Hallituksen esitys laiksi yhdyskuntapalvelusta annetun lain muuttamiseksi

Toinen käsittely
Hallituksen esitys HE 3/2010 vp
Lakivaliokunnan mietintö LaVM 3/2010 vp

Toinen varapuhemies: Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

4)  Hallituksen esitys laiksi lannoitevalmistelain 5 ja 7 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely
Hallituksen esitys HE 271/2009 vp
Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö MmVM 3/2010 vp

Toinen varapuhemies: Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen.

Asian käsittely päättyi.

5)  Hallituksen esitys laiksi luonnonhaittakorvauksesta, maatalouden ympäristötuesta sekä eräistä muista ympäristön ja maaseudun tilan parantamiseen liittyvistä tuista annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely
Hallituksen esitys HE 20/2010 vp
Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö MmVM 5/2010 vp

Toinen varapuhemies: Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelu

Asian käsittelyä jatketaan PTK 43/5

6)  Hallituksen esitys laiksi Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 12 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely
Hallituksen esitys HE 22/2010 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 6/2010 vp

Toinen varapuhemies: Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

7)  Hallituksen esitys laeiksi hallintolain ja hallintolainkäyttölain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano
Hallituksen esitys HE 226/2009 vp
Hallintovaliokunnan mietintö HaVM 3/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 27.4.2010 pidettävään täysistuntoon.

8)  Hallituksen esitys laiksi maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano
Hallituksen esitys HE 43/2010 vp
Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö MmVM 6/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 27.4.2010 pidettävään täysistuntoon.

9)  Hallituksen esitys laiksi sairausvakuutuslain 9 luvun muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano
Hallituksen esitys HE 15/2010 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 7/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 27.4.2010 pidettävään täysistuntoon.

10)  Hallituksen esitys Suomen ja Latvian välillä raakaöljyn ja öljytuotteiden vastavuoroisesta varmuusvarastoinnista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano
Hallituksen esitys HE 45/2010 vp
Talousvaliokunnan mietintö TaVM 8/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 27.4.2010 pidettävään täysistuntoon.

11)  Hallituksen esitys laiksi mittatekniikan keskuksesta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano
Hallituksen esitys HE 33/2010 vp
Talousvaliokunnan mietintö TaVM 9/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 27.4.2010 pidettävään täysistuntoon.

12)  Hallituksen esitys laiksi suhdanneluonteisista avustuksista eräiden asuinrakennusten korjauksiin annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano
Hallituksen esitys HE 35/2010 vp
Ympäristövaliokunnan mietintö YmVM 4/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 27.4.2010 pidettävään täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies:  Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina 27.4.2010 kello 14.

__________

Täysistunto lopetettiin kello 13.27.

Pöytäkirjan vakuudeksi: Seppo Tiitinen