Siirry Eduskunta.fi sivustolle svenska

Täysistunnon pöytäkirja PTK 43/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0 PTK 43/2010 vp

43. TIISTAINA 27. HUHTIKUUTA 2010 kello 14.04

Puhetta johtivat puhemies Sauli Niinistö (14.04-15.57), ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (15.57-17.59 ja 19.58-21.07) ja toinen varapuhemies Tarja Filatov (17.59-19.58).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 46 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

Marko Asell  /sd (e)

Christina Gestrin  /r (e)

Hannakaisa Heikkinen  /kesk (p)

Anne Holmlund  /kok (e)

Sinikka Hurskainen  /sd (e)

Jyri Häkämies  /kok (e)

Harri Jaskari  /kok (e)

Antti Kaikkonen  /kesk (e)

Anne Kalmari  /kesk

Kyösti Karjula  /kesk (e)

Tanja Karpela  /kesk (p)

Jyrki Kasvi  /vihr (e)

Kimmo Kiljunen  /sd

Krista Kiuru  /sd (e)

Mari Kiviniemi  /kesk

Juha Korkeaoja  /kesk (e)

Marjaana Koskinen  /sd (s)

Miapetra Kumpula-Natri  /sd (e)

Jaakko Laakso  /vas (e)

Jari Larikka  /kok (e)

Markku Laukkanen  /kesk (e)

Mika Lintilä  /kesk

Marjo Matikainen-Kallström  /kok (e)

Juha Mieto  /kesk (e)

Tapani Mäkinen  /kok

Olli Nepponen  /kok

Ville Niinistö  /vihr

Håkan Nordman  /r

Mikaela Nylander  /r (p)

Mats Nylund  /r (e)

Tuomo Puumala  /kesk

Lyly Rajala  /kok (e)

Markku Rossi  /kesk

Pertti Salovaara  /kesk

Kimmo Sasi  /kok (e)

Anni Sinnemäki  /vihr (e)

Tommy Tabermann  /sd (s)

Esko-Juhani Tennilä  /vas

Marja Tiura  /kok (e)

Tapani Tölli  /kesk

Tuulikki Ukkola  /kok (s)

Stefan Wallin  /r

Matti Vanhanen  /kesk (e)

Pia Viitanen  /sd

Ilkka Viljanen  /kok (s)

Pertti Virtanen  /ps (e)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 6 edustajaa:

Tapani Mäkinen  /kok (14.54)

Ville Niinistö  /vihr (14.54)

Esko-Juhani Tennilä  /vas (14.55)

Tapani Tölli  /kesk (14.55)

Kimmo Kiljunen  /sd (15.10)

Anne Kalmari  /kesk (19.03)

__________


U-asiat

Puhemies: Valtioneuvosto on 22.4.2010 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asian  U 10/2010 vp , ja puhemies on lähettänyt sen käsiteltäväksi suureen valiokuntaan, jolle hallintovaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

__________

ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

1)  Maaseutu ja hyvinvoiva Suomi: Valtioneuvoston maaseutupoliittinen selonteko

Palautekeskustelu
Valtioneuvoston selonteko VNS 5/2009 vp
Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö MmVM 4/2010 vp

Puhemies: Ulkopuolella päiväjärjestyksen päätetään maa- ja metsätalousvaliokunnan mietinnön pohjalta kannanotosta valtioneuvoston selonteon 5/2009 vp johdosta.

Valiokunnan puheenjohtajan esittelypuheenvuoron jälkeen on keskustelussa nopeatahtinen osuus, jolloin ryhmäpuheenvuorot saavat kestää enintään 7 minuuttia ja muut etukäteen varatut puheenvuorot enintään 5 minuuttia.

Puhemiesneuvosto suosittaa, että nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeenkin pidettävät puheenvuorot kestävät enintään 5 minuuttia.

Keskustelu       

Toinen varapuhemies: Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan PTK 44/1

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2)  Hallituksen esitys laiksi valtion pääomasijoituksista talletuspankkeihin annetun lain 15 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely
Hallituksen esitys HE 27/2010 vp
Talousvaliokunnan mietintö TaVM 7/2010 vp

Toinen varapuhemies: Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelu

Toinen varapuhemies: Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan PTK 44/2

3)  Hallituksen esitys muutoksenhakua käräjäoikeudesta koskevaksi lainsäädännöksi

Toinen käsittely
Hallituksen esitys HE 105/2009 vp
Lakivaliokunnan mietintö LaVM 4/2010 vp
Lakialoite LA 63/2009 vp

Toinen varapuhemies: Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelu

Ensimmäinen varapuhemies: Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan PTK 44/3

4)  Hallituksen esitys laeiksi oikeudenkäymiskaaren ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely
Hallituksen esitys HE 123/2009 vp
Lakivaliokunnan mietintö LaVM 5/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies: Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelu

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

5)  Hallituksen esitys laiksi luonnonhaittakorvauksesta, maatalouden ympäristötuesta sekä eräistä muista ympäristön ja maaseudun tilan parantamiseen liittyvistä tuista annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely
Hallituksen esitys HE 20/2010 vp
Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö MmVM 5/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies: Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Asian käsittely keskeytettiin 23.4.2010 pidetyssä täysistunnossa. PTK 42/5

Keskustelu

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

6)  Hallituksen esitys laeiksi hallintolain ja hallintolainkäyttölain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely
Hallituksen esitys HE 226/2009 vp
Hallintovaliokunnan mietintö HaVM 3/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies: Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

7)  Hallituksen esitys laiksi maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely
Hallituksen esitys HE 43/2010 vp
Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö MmVM 6/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies: Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Keskustelu

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

8)  Hallituksen esitys laiksi sairausvakuutuslain 9 luvun muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely
Hallituksen esitys HE 15/2010 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 7/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies: Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Keskustelu

Ensimmäinen varapuhemies: Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan PTK 44/4

9)  Hallituksen esitys Suomen ja Latvian välillä raakaöljyn ja öljytuotteiden vastavuoroisesta varmuusvarastoinnista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely
Hallituksen esitys HE 45/2010 vp
Talousvaliokunnan mietintö TaVM 8/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies: Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

10)  Hallituksen esitys laiksi mittatekniikan keskuksesta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely
Hallituksen esitys HE 33/2010 vp
Talousvaliokunnan mietintö TaVM 9/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies: Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

11)  Hallituksen esitys laiksi suhdanneluonteisista avustuksista eräiden asuinrakennusten korjauksiin annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely
Hallituksen esitys HE 35/2010 vp
Ympäristövaliokunnan mietintö YmVM 4/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies: Käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Keskustelu

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

12)  Hallituksen esitys laiksi varainsiirtoverolain 14 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 47/2010 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

13)  Hallituksen esitys laiksi tieliikennelain muuttamisesta

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 48/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies: Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Keskustelu

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

14)  Hallituksen esitys laiksi Työ- ja elinkeinoministeriön koulutus- ja kehittämiskeskuksesta

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 49/2010 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

15)  Hallituksen esitys laeiksi takuueläkkeestä ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 50/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies: Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Keskustelu

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

16)  Hallituksen esitys Saint Kittsin ja Nevisin kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano
Hallituksen esitys HE 38/2010 vp
Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 14/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 28.4.2010 pidettävään täysistuntoon.

17)  Hallituksen esitys Saint Vincentin ja Grenadiinien kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano
Hallituksen esitys HE 39/2010 vp
Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 15/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 28.4.2010 pidettävään täysistuntoon.

18)  Hallituksen esitys Bahaman kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano
Hallituksen esitys HE 40/2010 vp
Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 16/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 28.4.2010 pidettävään täysistuntoon.

19)  Hallituksen esitys nuoren rikoksesta epäillyn tilanteen selvittämistä ja ehdollisen vankeuden valvontaa koskevaksi lainsäädännöksi

Mietintöjen pöydällepano
Hallituksen esitys HE 229/2009 vp
Lakivaliokunnan mietintö LaVM 6/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 28.4.2010 pidettävään täysistuntoon.

20)  Hallituksen esitys laeiksi eurooppalaisesta todisteiden luovuttamismääräyksestä esineiden, asiakirjojen ja tietojen hankkimiseksi rikosasian käsittelyä varten tehdyn puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja puitepäätöksen soveltamisesta sekä pakkokeinolain 4 luvun 15 a §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano
Hallituksen esitys HE 268/2009 vp
Lakivaliokunnan mietintö LaVM 7/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 28.4.2010 pidettävään täysistuntoon.

21)  Hallituksen esitys Pallas-Yllästunturin kansallispuistosta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano
Hallituksen esitys HE 195/2009 vp
Ympäristövaliokunnan mietintö YmVM 5/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 5.5.2010 pidettävään täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen    varapuhemies:  Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona 28.4.2010 kello 14.

__________

Täysistunto lopetettiin kello 21.07.

Pöytäkirjan vakuudeksi: Seppo Tiitinen