Siirry Eduskunta.fi sivustolle svenska

Täysistunnon pöytäkirja PTK 44/2009 vp

Tarkistettu versio 2.0 PTK 44/2009 vp

44. PERJANTAINA 24. HUHTIKUUTA 2009 kello 13.00

Puhetta johti puhemies Sauli Niinistö (13.00-13.29).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 46 edustajaa:

Outi Alanko-Kahiluoto  /vihr

Sirkka-Liisa Anttila  /kesk

Sirpa Asko-Seljavaara  /kok

Merikukka Forsius  /kok

Christina Gestrin  /r

Maria Guzenina-Richardson  /sd

Eero Heinäluoma  /sd

Hanna-Leena Hemming  /kok

Susanna Huovinen  /sd

Harri Jaskari  /kok

Reijo Kallio  /sd

Antti Kalliomäki  /sd

Ilkka Kantola  /sd

Kyösti Karjula  /kesk

Elsi Katainen  /kesk

Timo Kaunisto  /kesk

Anneli Kiljunen  /sd

Martti Korhonen  /vas

Timo V. Korhonen  /kesk

Marjaana Koskinen  /sd

Merja Kuusisto  /sd

Kari Kärkkäinen  /kd

Jaakko Laakso  /vas

Suvi Lindén  /kok

Juha Mieto  /kesk

Ville Niinistö  /vihr

Heikki A. Ollila  /kok

Mauri Pekkarinen  /kesk

Juha Rehula  /kesk

Janne Seurujärvi  /kesk

Paula Sihto  /kesk

Anni Sinnemäki  /vihr

Tarja Tallqvist  /kd

Marja Tiura  /kok

Kari Uotila  /vas

Jutta Urpilainen  /sd

Stefan Wallin  /r

Unto Valpas  /vas

Matti Vanhanen  /kesk

Jan Vapaavuori  /kok

Mirja Vehkaperä  /kesk

Anu Vehviläinen  /kesk

Pauliina Viitamies  /sd

Ilkka Viljanen  /kok

Erkki Virtanen  /vas

Paavo Väyrynen  /kesk

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautui seuraava edustaja:

Sirpa Asko-Seljavaara  /kok (13.17)

__________


Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

24.4. edustajat

Martti Korhonen  /vas

Suvi Lindén  /kok

Paavo Väyrynen  /kesk

27.-29.4. edustajat

Antti Kaikkonen  /kesk

Jaakko Laakso  /vas

Kimmo Sasi  /kok

27.-30.4. edustajat

Sinikka Hurskainen  /sd

Reijo Kallio  /sd

Krista Kiuru  /sd

Juha Korkeaoja  /kesk

Markku Laukkanen  /kesk

Tuulikki Ukkola  /kok


Sairauspoissaolot

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

23. ja 24.4. edustaja

Maria Guzenina-Richardson  /sd

24.4. edustaja

Ville Niinistö  /vihr

__________


Hallituksen esitykset

Puhemies: Tasavallan presidentti on tänään 24.4.2009 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset  HE 57-62/2009 vp .

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1)  Hallituksen esitys laiksi verkkotunnuslain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely
Hallituksen esitys HE 35/2009 vp
Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö LiVM 5/2009 vp

Puhemies: Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

2)  Hallituksen esitys sikiön, alkion ja perimän suojaa koskevien rangaistussäännösten muuttamisesta

Toinen käsittely
Hallituksen esitys HE 156/2008 vp
Lakivaliokunnan mietintö LaVM 2/2009 vp

Puhemies: Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelu

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

3)  Hallituksen esitys ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen VII luvun vaarallisten aineiden kuljetusta kappaletavarana aluksessa koskevan säännöstön (IMDG-säännöstö) 1.3 luvun muutosten hyväksymisestä ja laiksi yleissopimuksen IMDG-säännöstön 1.3 luvun lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely
Hallituksen esitys HE 34/2009 vp
Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö LiVM 4/2009 vp

Puhemies: Ensin päätetään liikenne- ja viestintävaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä yleissopimuksen liitteen muutoksista ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi yleissopimuksen liitteen muutokset.

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

4)  Hallituksen esitys laiksi taidenäyttelyiden valtiontakuusta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely
Hallituksen esitys HE 29/2009 vp
Sivistysvaliokunnan mietintö SiVM 2/2009 vp

Puhemies: Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

5)  Hallituksen esitys laiksi väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista

Mietintöjen pöydällepano
Hallituksen esitys HE 89/2008 vp
Hallintovaliokunnan mietintö HaVM 4/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 28.4.2009 pidettävään täysistuntoon.

6)  Valtioneuvoston selonteko hankintalakiuudistuksesta

Mietintöjen pöydällepano
Valtioneuvoston selonteko VNS 7/2008 vp
Talousvaliokunnan mietintö TaVM 5/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 29.4.2009 pidettävään täysistuntoon.

7)  Hallituksen esitys ympäristölle aiheutuvien vahinkojen korjaamista koskevaksi lainsäädännöksi

Mietintöjen pöydällepano
Hallituksen esitys HE 228/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 28.4.2009 pidettävään täysistuntoon.

__________

Puhemies: Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina 28.4.2009 kello 14.

__________

Täysistunto lopetettiin kello 13.29.

Pöytäkirjan vakuudeksi: Seppo Tiitinen