Siirry Eduskunta.fi sivustolle svenska

Täysistunnon pöytäkirja PTK 49/2013 vp

Tarkistettu versio 2.0 PTK 49/2013 vp

49. TIISTAINA 7. TOUKOKUUTA 2013 kello 14.03

Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma (14.03-16.46) ja ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (16.46-18.51).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 44 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

Eeva-Johanna Eloranta  /sd (e)

Maarit Feldt-Ranta  /sd (e)

Sanni Grahn-Laasonen  /kok (p)

Lars Erik Gästgivars  /r

Satu Haapanen  /vihr (e)

Reijo Hongisto  /ps (e)

Susanna Huovinen  /sd

Mikael Jungner  /sd (e)

Risto Kalliorinne  /vas (e)

Saara Karhu  /sd (s)

Mika Kari  /sd (e)

Pia Kauma  /kok (e)

Inkeri Kerola  /kesk (e)

Anneli Kiljunen  /sd

Pauli Kiuru  /kok (e)

Kimmo Kivelä  /ps (e)

Martti Korhonen  /vas (s)

Timo V. Korhonen  /kesk (e)

Sanna Lauslahti  /kok (e)

Antti Lindtman  /sd (e)

Eeva-Maria Maijala  /kesk

Pirkko Mattila  /ps (e)

Markus Mustajärvi  /vr

Riitta Myller  /sd

Outi Mäkelä  /kok (e)

Markku Mäntymaa  /kok (e)

Martti Mölsä  /ps

Mika Niikko  /ps (e)

Pentti Oinonen  /ps (s)

Heli Paasio  /sd (s)

Tom Packalén  /ps

Tuula Peltonen  /sd (e)

Raimo Piirainen  /sd

Markku Rossi  /kesk (e)

Kimmo Sasi  /kok (e)

Mikko Savola  /kesk

Osmo Soininvaara  /vihr

Alexander Stubb  /kok (e)

Erkki Tuomioja  /sd (e)

Jutta Urpilainen  /sd (e)

Raija Vahasalo  /kok (e)

Jan Vapaavuori  /kok

Tuula Väätäinen  /sd (s)

Jyrki Yrttiaho  /vr

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 3 edustajaa:

Markus Mustajärvi  /vr (14.19)

Jyrki Yrttiaho  /vr (14.19)

Anneli Kiljunen  /sd (15.20)

__________


U-asiat

Puhemies Eero Heinäluoma: Valtioneuvosto on 2.5.2013 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asiat  U 21, 22/2013 vp , ja puhemies on lähettänyt ne käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle

asiasta U 21 liikenne- ja viestintävaliokunnan ja talousvaliokunnan sekä

asiasta U 22 liikenne- ja viestintävaliokunnan on annettava lausunto.

__________


Kertomukset

Puhemies Eero Heinäluoma: Yleisradio Oy:n hallintoneuvosto on 3.5.2013 antanut eduskunnalle kertomuksen yhtiön toiminnasta vuosilta 2011 ja 2012 ( K 9/2013 vp ).

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1)  Suomen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka 2012

Ainoa käsittely
Valtioneuvoston selonteko VNS 6/2012 vp
Ulkoasiainvaliokunnan mietintö UaVM 1/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma: Nyt päätetään ulkoasiainvaliokunnan mietinnön pohjalta kannanotosta selonteon johdosta.

Valiokunnan puheenjohtajan esittelypuheenvuoron jälkeen on keskustelussa nopeatahtinen osuus, jossa on yksi ryhmäpuheenvuorokierros enintään 7 minuutin mittaisin puheenvuoroin. Muut etukäteen varatut puheenvuorot saavat kestää enintään 3 minuuttia. Edustaja voi pitää 3 minuutin puheenvuoron poikkeusluonteisesti joko omalta paikaltaan tai puhujakorokkeelta.

Puhemiesneuvosto suosittaa, että nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeenkin pidettävät puheenvuorot kestävät enintään 3 minuuttia.

Debatin aikana varataan lausuntovaliokuntien puheenjohtajille mahdollisuus käyttää 2 minuutin mittainen puheenvuoro, jos valiokuntien puheenjohtajat haluavat esitellä oman valiokuntansa kannanottoja.

Keskustelu     

Ensimmäinen   varapuhemies    Pekka   Ravi: Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan PTK 50/1

2)  Eduskunnan perusteltu lausunto Euroopan unionin toimielimille toissijaisuusperiaatteen soveltamisesta ehdotukseen direktiiviksi merten aluesuunnittelun ja rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja hoidon puitteista

Mietintöjen pöydällepano
Muu asia M 6/2013 vp
Suuren valiokunnan mietintö SuVM 1/2013 vp

Mietintö pantiin pöydälle 8.5.2013 pidettävään täysistuntoon.

3)  Hallituksen esitys eduskunnalle valvottua koevapautta koskevaksi lainsäädännöksi

Mietintöjen pöydällepano
Hallituksen esitys HE 140/2012 vp
Lakivaliokunnan mietintö LaVM 7/2013 vp

Mietintö pantiin pöydälle 8.5.2013 pidettävään täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi: Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona 8.5.2013 kello 14.

__________

Täysistunto lopetettiin kello 18.51.

Pöytäkirjan vakuudeksi: Seppo Tiitinen