Siirry Eduskunta.fi sivustolle svenska

Täysistunnon pöytäkirja PTK 56/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0 PTK 56/2010 vp

56. KESKIVIIKKONA 26. TOUKOKUUTA 2010 kello 14.07

13)  Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta
Hallituksen esitys  HE 240/2009 vp
Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 5/2010 vp
Keskustelu
Valto Koski /sd:  Arvoisa puhemies! Valiokunnan puheenjohtaja on varmasti tästä asiasta puhunut silloin, kun tämä on ensimmäisen kerran täällä ollut, mutta katson, että on syytä vielä muutamaan kohtaan puuttua.

Yksi koskee tätä kolmen taikka kuuden kuukauden aikaa, jonka työelämä- ja tasa-arvoasiainvaliokunta otti esille, ja sen on ottanut esiin myös YK:n pakolaisasiain päävaltuutettu Baltian ja Pohjoismaiden aluetoimistosta. Molemmat ovat olleet sitä mieltä, että tätä ei pitäisi muuttaa kuudeksi kuukaudeksi vaan se pitää säilyttää kolmena kuukautena. Tältä osin olen itsekin ollut sitä mieltä, että tähän suuntaan olisi pitänyt mennä.

Sen lisäksi sitten valiokunta on oman lausumaehdotuksensa kautta halunnut kiinnittää aika oleelliseen asiaan huomiota, kun on halunnut tällä omalla lausumaehdotuksellaan ministeriön velvoittaa selvittämään nämä maahanmuuttokustannukset jne.

Vähän olin yllättynyt siitä vastauksesta, kun hallintovaliokunta ensimmäisessä vaiheessa pyysi opetusministeriöltä selvitystä siitä, mihin opetusministeriön hallinnonalan etuuksiin maahanmuuttaja tai hänen perheenjäsenensä - ainakin lasten koulunkäyntiin liittyen - ovat oikeutettuja maahanmuuttajan saatua a) tilapäisen tai b) pysyvän oleskeluluvan. Meille annettiin sitten kyllä tällainen selvitys, joka pitää sisällään sen, mitä nämä maahanmuuttajan koulutusetuudet ovat, ja ne ovat sitten luettavissa tästä vastauksesta. Mutta sitten kun kysyttiin toisen kerran näitä kokonaiskustannuksia, siinä yhteydessä selvisi, ettei tätä ole opetusministeriön puolelta selvitetty eikä sitä ole selvitetty muiltakaan osin. Kun kuitenkin tähän maahanmuuttopolitiikkaan näyttää oleellisesti liittyvän kansalaisten keskuudessa keskustelu siitä, mitä maahanmuuttopolitiikka maksaa, olisi tietysti ollut hyvä, että olisi voitu osoittaa ne kustannukset, jotka tästä maahanmuutosta tulevat.

Kun tätä maahanmuuttajan sosiaaliturvaa selvitettiin, niin ihan lyhyesti haluan vaan todeta, että se jakaantuu hyvin moneen osaan. Ensin on tämä tavanomainen maahanmuutto, jossa on ihan omat säännöksensä, sen lisäksi on kolmannen maan kansalainen kolmannesta maasta, ja sitten on vielä erikseen EU-kansalaiset ja EU-maista tulevat kolmansien maiden kansalaiset, ja näillä kaikilla on erilaiset järjestelmät, millä perusteilla näitä maksetaan.

Kun ei näitä kokonaiskustannuksia saatu selville, niin täytyy tietysti toivoa, että tämä valiokunnan kannanottolausuma johtaisi siihen, että voitaisiin nyt sitten syksyn aikana, niin kuin valiokunta on edellyttänytkin, päästä niistä selville ja saataisiin tämä keskustelu näitten kustannustenkin osalta sille tasolle, jota kansalaiset edellyttävät.

Keskustelu päättyi.