Siirry Eduskunta.fi sivustolle svenska

Täysistunnon pöytäkirja PTK 57/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0 PTK 57/2010 vp

57. TORSTAINA 27. TOUKOKUUTA 2010 kello 16.01

Puhetta johtivat ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (16.01-18.26) ja puhemies Sauli Niinistö (18.26-19.30).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 55 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

Outi Alanko-Kahiluoto  /vihr

Maarit Feldt-Ranta  /sd

Tarja Filatov  /sd (e)

Christina Gestrin  /r (e)

Jukka Gustafsson  /sd

Maria Guzenina-Richardson  /sd

Hannakaisa Heikkinen  /kesk (p)

Eero Heinäluoma  /sd

Anna-Maja Henriksson  /r

Rakel Hiltunen  /sd (s)

Susanna Huovinen  /sd

Harri Jaskari  /kok

Antti Kalliomäki  /sd

Ilkka Kantola  /sd

Tanja Karpela  /kesk (p)

Jyrki Kasvi  /vihr (s)

Sampsa Kataja  /kok

Anneli Kiljunen  /sd

Kimmo Kiljunen  /sd

Krista Kiuru  /sd

Valto Koski  /sd

Johannes Koskinen  /sd

Kari Kärkkäinen  /kd (s)

Esa Lahtela  /sd

Reijo Laitinen  /sd

Eero Lehti  /kok (s)

Paula Lehtomäki  /kesk (e)

Päivi Lipponen  /sd

Tapani Mäkinen  /kok

Håkan Nordman  /r (s)

Mikaela Nylander  /r (p)

Mats Nylund  /r

Pentti Oinonen  /ps (s)

Heikki A. Ollila  /kok

Petteri Orpo  /kok

Reijo Paajanen  /kok

Heli Paasio  /sd (p)

Sirpa Paatero  /sd

Aila Paloniemi  /kesk

Mauri Pekkarinen  /kesk (e)

Raimo Piirainen  /sd

Kari Rajamäki  /sd

Paula Risikko  /kok (e)

Kimmo Sasi  /kok

Janne Seurujärvi  /kesk

Tommy Tabermann  /sd (s)

Katja Taimela  /sd

Astrid Thors  /r (e)

Jutta Urpilainen  /sd

Matti Vanhanen  /kesk (e)

Anu Vehviläinen  /kesk (e)

Pia Viitanen  /sd

Pertti Virtanen  /ps

Paavo Väyrynen  /kesk (e)

Tuula Väätäinen  /sd

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautui seuraava edustaja:

Aila Paloniemi  /kesk (16.27)

__________


Kirjalliset kysymykset

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin  KK 318, 324, 327, 329, 331, 332, 340-352, 354, 356-360, 362-371, 374, 375, 377, 380, 382-384, 388/2010 vp .

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1)  Suullisia kysymyksiä

Ensimmäinen varapuhemies: Päiväjärjestyksen 1) asiana on suullinen kyselytunti.

N:o 88) Ihmisoikeuksien toteutuminen ydinperheen ulkopuolisten henkilöiden käännyttämispäätöksissä

N:o 89) Sosiaali- ja terveysministerin toimenpiteet lapsiperheiden köyhyyden poistamiseksi

N:o 90) Hallitusohjelmassa annetun maatalouden kannattavuuslupauksen toteutuminen

N:o 91) Terveyttä ja hyvinvointia edistävien oppiaineiden tuntimäärät perusopetuksessa

N:o 92) Puolueiden vastuu jäsentensä esittämistä mielipiteistä

N:o 93) Pankkikriisin varalle kerättävien rahastojen valmistelu Suomessa

N:o 94) Ahvenanmaan mahdollisuudet siirtää tuulivoimalla tuotettua sähköä Suomen kantaverkkoon

N:o 95) Hallituksen toimenpiteet ruotsinsuomalaisten oikeuksien turvaamiseksi

__________


Sosiaali- ja terveysvaliokunnan täydennysvaalin ajankohdan siirtäminen

Ensimmäinen varapuhemies: Keskiviikkona 26.5.2010 pidetyssä täysistunnossa valtioneuvoston jäseneksi nimitetty ed. Juha Rehula sai vapautuksen muun muassa sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsenyydestä. Tuolloin ilmoitettiin, että sosiaali- ja terveysvaliokunnan täydennysvaali toimitetaan ensi tiistaina 1.6.2010 kello 14 pidettävässä täysistunnossa.

Puhemiesneuvostolle annetun selvityksen perusteella ilmoitan, että aikaisemmasta ilmoituksesta poiketen sosiaali- ja terveysvaliokunnan täydennysvaali toimitetaan perjantaina 4.6.2010 kello 13 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaalia varten on jätettävä keskuskansliaan viimeistään perjantaina 4.6.2010 kello 10.

__________

2)  Valiokuntien täydennysvaalit

Vaaleja

Ensimmäinen varapuhemies:  Totean, että vaalit ovat yksimielisiä ja että eduskunta valitsee ehdokaslistojen mukaisesti

suuren valiokunnan jäseneksi ed. Liisa Hyssälän ja

työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan jäseneksi ed. Liisa Hyssälän.

3)  Hallituksen esitys laiksi perusopetuslain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely
Hallituksen esitys HE 109/2009 vp
Sivistysvaliokunnan mietintö SiVM 4/2010 vp
Lakialoite LA 112/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies: Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Keskustelu

Puhemies: Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan PTK 58/2

4)  Hallituksen esitys laiksi tulvariskien hallinnasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely
Hallituksen esitys HE 30/2010 vp
Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö MmVM 9/2010 vp

Puhemies: Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Keskustelu

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

5)  Hallituksen esitys laiksi Suomen perustuslain muuttamisesta

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 60/2010 vp

Puhemies: Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan, jolle ulkoasiainvaliokunnan ja puolustusvaliokunnan on annettava lausunto.

Asian käsittely keskeytettiin 26.5.2010 pidetyssä täysistunnossa. PTK 56/1

Keskustelu

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan, jolle ulkoasiainvaliokunnan ja puolustusvaliokunnan on annettava lausunto.

6)  Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan toimintakertomus 2009

Lähetekeskustelu
Kertomus K 6/2010 vp

Puhemies: Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään ulkoasiainvaliokuntaan, jolle muut erikoisvaliokunnat voivat antaa lausunnon viimeistään 23.6.2010.

Asian käsittely keskeytettiin 21.5.2010 pidetyssä täysistunnossa. PTK 55/7

Keskustelu

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin ulkoasiainvaliokuntaan, jolle muut erikoisvaliokunnat voivat antaa lausunnon viimeistään 23.6.2010

7)  Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle vaalirahoituksen valvonnasta vuoden 2009 uusituissa kunnallisvaaleissa Karkkilassa, Kauniaisissa ja Vihdissä

Lähetekeskustelu
Kertomus K 12/2010 vp

Puhemies: Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään tarkastusvaliokuntaan.

Keskustelu

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin tarkastusvaliokuntaan.

8)  Valtioneuvoston selonteko kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta

Mietintöjen pöydällepano
Valtioneuvoston selonteko VNS 9/2009 vp
Hallintovaliokunnan mietintö HaVM 8/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 2.6.2010 pidettävään täysistuntoon.

__________

Puhemies: Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina 1.6.2010 kello 14.

__________

Täysistunto lopetettiin kello 19.30.

Pöytäkirjan vakuudeksi: Jarmo Vuorinen