Siirry Eduskunta.fi sivustolle svenska

Täysistunnon pöytäkirja PTK 64/2006 vp

Tarkistettu versio 2.0 PTK 64/2006 vp

64. PERJANTAINA 2. KESÄKUUTA 2006 kello 13

Puhetta johtaa toinen varapuhemies Ilkka Kanerva.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

Arja Alho  /sd

Tarja Cronberg  /vihr

Mikko Elo  /sd

Jan-Erik Enestam  /r

Tarja Filatov  /sd

Merikukka Forsius  /vihr

Christina Gestrin  /r

Nils-Anders Granvik  /r

Tuula Haatainen  /sd

Eero Heinäluoma  /sd

Hannu Hoskonen  /kesk

Anne Huotari  /vas

Susanna Huovinen  /sd

Sinikka Hurskainen  /sd

Liisa Hyssälä  /kesk

Kauko Juhantalo  /kesk

Reijo Kallio  /sd

Antti Kalliomäki  /sd

Marjukka Karttunen  /kok

Juha Korkeaoja  /kesk

Jari Koskinen  /kok

Marjaana Koskinen  /sd

Risto Kuisma  /sd

Lauri Kähkönen  /sd

Seppo Kääriäinen  /kesk

Paula Lehtomäki  /kesk

Leena Luhtanen  /sd

Hannes Manninen  /kesk

Marjo Matikainen-Kallström  /kok

Rosa Meriläinen  /vihr

Olli Nepponen  /kok

Mikaela Nylander  /r

Kalevi Olin  /sd

Mauri Pekkarinen  /kesk

Terhi Peltokorpi  /kesk

Kari Rajamäki  /sd

Paula Risikko  /kok

Tanja Saarela  /kesk

Matti Saarinen  /sd

Arto Satonen  /kok

Ilkka Taipale  /sd

Irja Tulonen  /kok

Erkki Tuomioja  /sd

Tapani Tölli  /kesk

Matti Vanhanen  /kesk

Ulla-Maj Wideroos  /r

__________


Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

1.6. edustaja

Tuula Haatainen  /sd

1. ja 2.6. edustajat

Tarja Filatov  /sd

Leena Luhtanen  /sd

Kari Rajamäki  /sd

2.6. edustajat

Jan-Erik Enestam  /r

Tuula Haatainen  /sd

Eero Heinäluoma  /sd

Susanna Huovinen  /sd

Liisa Hyssälä  /kesk

Kauko Juhantalo  /kesk

Antti Kalliomäki  /sd

Juha Korkeaoja  /kesk

Seppo Kääriäinen  /kesk

Paula Lehtomäki  /kesk

Hannes Manninen  /kesk

Mauri Pekkarinen  /kesk

Erkki Tuomioja  /sd

Matti Vanhanen  /kesk

Ulla-Maj Wideroos  /r

3.-8.6. edustajat

Liisa Jaakonsaari  /sd

Antero Kekkonen  /sd

Maija Perho  /kok

Aulis Ranta-Muotio  /kesk

Jari Vilén  /kok

4.-8.6. edustaja

Johannes Koskinen  /sd


Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

1.-9.6. edustaja

Tanja Saarela  /kesk

2.6. edustajat

Anne Huotari  /vas

Marjaana Koskinen  /sd


Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

1. ja 2.6. edustaja

Ilkka Taipale  /sd

2.6. edustajat

Arja Alho  /sd

Tarja Cronberg  /vihr

Merikukka Forsius  /vihr

Christina Gestrin  /r

Nils-Anders Granvik  /r

Lasse Hautala  /kesk

Klaus Hellberg  /sd

Rakel Hiltunen  /sd

Hannu Hoskonen  /kesk

Reijo Kallio  /sd

Lauri Kähkönen  /sd

Minna Lintonen  /sd

Olli Nepponen  /kok

Kalevi Olin  /sd

Maija Rask  /sd

Matti Saarinen  /sd

Arto Satonen  /kok

Irja Tulonen  /kok

Tapani Tölli  /kesk

__________


Uudet hallituksen esitykset

Toinen varapuhemies: Ilmoitetaan, että tasavallan presidentti on tänään 2. päivänä kesäkuuta 2006 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset  HE 67-69/2006 vp .

__________


Kirjalliset kysymykset

Merkitään saapuneiksi vastaukset kirjallisiin kysymyksiin  KK 280, 284-305, 307-315, 317, 318, 320, 321/2006 vp .

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1)  Hallituksen esitys laiksi työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely
Hallituksen esitys HE 43/2006 vp
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö TyVM 6/2006 vp

Toinen varapuhemies: Käsittelyn pohjana on työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö n:o 6. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Keskustelu

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

2)  Hallituksen esitys Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Tadzikistanin tasavallan välisen kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen hyväksymiseksi sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely
Hallituksen esitys HE 230/2005 vp
Ulkoasiainvaliokunnan mietintö UaVM 6/2006 vp

Toinen varapuhemies: Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään ainoassa käsittelyssä ulkoasiainvaliokunnan mietinnön ensimmäiseen ponteen sisältyvästä ehdotuksesta, joka koskee sopimuksen hyväksymistä. Lopuksi päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta, joka voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Sopimus hyväksytään.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

3)  Hallituksen esitys Kansainvälisen merioikeustuomioistuimen erioikeuksista ja vapauksista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely
Hallituksen esitys HE 18/2006 vp
Ulkoasiainvaliokunnan mietintö UaVM 7/2006 vp

Toinen varapuhemies: Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään ainoassa käsittelyssä ulkoasiainvaliokunnan mietinnön ensimmäiseen ponteen sisältyvästä ehdotuksesta, joka koskee sopimuksen hyväksymistä. Lopuksi päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta, joka voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Sopimus hyväksytään.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

4)  Hallituksen esitys laiksi valtion talousarviosta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely
Hallituksen esitys HE 20/2006 vp
Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 5/2006 vp

Toinen varapuhemies: Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

5)  Hallituksen esitys laiksi kirkkolain 1 luvun 3 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano
Hallituksen esitys HE 60/2006 vp
Hallintovaliokunnan mietintö HaVM 7/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

6)  Hallituksen esitys laeiksi teollis- ja tekijänoikeuksia koskevan lainsäädännön muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano
Hallituksen esitys HE 26/2006 vp
Lakivaliokunnan mietintö LaVM 6/2006 vp
Lakialoite LA 29/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

7)  Hallituksen esitys laiksi ilmailulain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano
Hallituksen esitys HE 49/2006 vp
Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö LiVM 10/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

8)  Hallituksen esitys rautatielaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepaMno
Hallituksen esitys HE 16/2006 vp
Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö LiVM 11/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

9)  Hallituksen esitys kaupallisia tavarankuljetuksia ja maantieliikenteen liikenneyrittäjäkoulutusta koskevan lainsäädännön uudistamiseksi

Mietintöjen pöydällepano
Hallituksen esitys HE 24/2006 vp
Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö LiVM 12/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

10)  Hallituksen esitys laiksi maaseudun kehittämiseen liittyvien ohjelmien hallinnoinnista

Mietintöjen pöydällepano
Hallituksen esitys HE 35/2006 vp
Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö MmVM 4/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

11)  Hallituksen esitys uudeksi osakeyhtiölainsäädännöksi

Mietintöjen pöydällepano
Hallituksen esitys HE 109/2005 vp
Talousvaliokunnan mietintö TaVM 7/2006 vp
Lakialoite LA 70, 147/2003 vp
Toimenpidealoite TPA 50/2003 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi torstain täysistuntoon.

12)  Hallituksen esitys valtion tuella rahoitettujen vuokra- ja osaomistusasuntojen asukasvalinnan sekä omistusasuntolainojen tuen myöntämisen perusteita koskevaksi lainsäädännöksi

Mietintöjen pöydällepano
Hallituksen esitys HE 47/2006 vp
Ympäristövaliokunnan mietintö YmVM 4/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Toinen   varapuhemies:  Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi maanantaina kello 12.

__________

Täysistunto lopetetaan kello 13.16.

Pöytäkirjan vakuudeksi: Seppo Tiitinen