Siirry Eduskunta.fi sivustolle svenska

Täysistunnon pöytäkirja PTK 64/2008 vp

Tarkistettu versio 2.0 PTK 64/2008 vp

64. TORSTAINA 5. KESÄKUUTA 2008 kello 16

Puhetta johti puhemies Sauli Niinistö.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 59 edustajaa:

Matti Ahde  /sd

Mikko Alatalo  /kesk

Sirkka-Liisa Anttila  /kesk

Risto Autio  /kesk

Tuija Brax  /vihr

Maarit Feldt-Ranta  /sd

Tarja Filatov  /sd

Merikukka Forsius  /kok

Jukka Gustafsson  /sd

Maria Guzenina-Richardson  /sd

Eero Heinäluoma  /sd

Anne Holmlund  /kok

Hannu Hoskonen  /kesk

Susanna Huovinen  /sd

Jyri Häkämies  /kok

Liisa Jaakonsaari  /sd

Reijo Kallio  /sd

Antti Kalliomäki  /sd

Ilkka Kantola  /sd

Johanna Karimäki  /vihr

Elsi Katainen  /kesk

Kimmo Kiljunen  /sd

Krista Kiuru  /sd

Mari Kiviniemi  /kesk

Esko Kiviranta  /kesk

Katri Komi  /kesk

Timo Korhonen  /kesk

Juha Korkeaoja  /kesk

Valto Koski  /sd

Johannes Koskinen  /sd

Miapetra Kumpula-Natri  /sd

Jaakko Laakso  /vas

Reijo Laitinen  /sd

Jari Larikka  /kok

Markku Laukkanen  /kesk

Paula Lehtomäki  /kesk

Suvi Lindén  /kok

Marjo Matikainen-Kallström  /kok

Olli Nepponen  /kok

Tuija Nurmi  /kok

Johanna Ojala-Niemelä  /sd

Heli Paasio  /sd

Sirpa Paatero  /sd

Sanna Perkiö  /kok

Tuomo Puumala  /kesk

Lyly Rajala  /kok

Antti Rantakangas  /kesk

Kimmo Sasi  /kok

Jouko Skinnari  /sd

Tommy Tabermann  /sd

Satu Taiveaho  /sd

Kimmo Tiilikainen  /kesk

Erkki Tuomioja  /sd

Jutta Urpilainen  /sd

Matti Vanhanen  /kesk

Pia Viitanen  /sd

Antti Vuolanne  /sd

Paavo Väyrynen  /kesk

Tuula Väätäinen  /sd

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautui seuraava edustaja:

Kimmo Tiilikainen  /kesk

__________


Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

5.6. edustajat

Anne Holmlund  /kok

Paula Lehtomäki  /kesk

5. ja 6.6. edustajat

Markku Laukkanen  /kesk

Kimmo Sasi  /kok

5.-11.6. edustaja

Matti Vanhanen  /kesk

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1)  Suullisia kysymyksiä

Puhemies: Päiväjärjestyksen 1) asiana on suullinen kyselytunti.

N:o 116) Raakaöljyn hinnannoususta johtuvan arvonlisäveron tuoton palauttaminen

N:o 117) Valtion investointiavustusta saaneen yrityksen antama vaaliraha

N:o 118) Linjaliikenteen lupajärjestelmän uudistaminen

N:o 119) Sotaveteraanien sosiaaliturva

N:o 120) Koulujen kerhotoiminta

N:o 121) Sairaanhoitokoulutukseen soveltuvien testaaminen

N:o 122) Venäjän rekkaliikenteen jonot

N:o 123) Perinteistä lääketiedettä täydentävät hoitomuodot

N:o 124) Junaliikenteen aikataulujen pitävyys

N:o 125) Koulujen oppilashuolto

N:o 126) Lukiolaisten terveydenhuolto

__________

Puhetta ryhtyi johtamaan ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen.

__________

2)  Hallituksen esitys Moldovan kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely
Hallituksen esitys HE 52/2008 vp
Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 10/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies: Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotuksen sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

3)  Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely
Hallituksen esitys HE 167/2007 vp
Hallintovaliokunnan mietintö HaVM 6/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies: Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Keskustelu   

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotuksen sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

4)  Hallituksen esitys laiksi taiteilijaprofessorin viroista ja valtion taiteilija-apurahoista annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano
Hallituksen esitys HE 47/2008 vp
Sivistysvaliokunnan mietintö SiVM 2/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

5)  Hallituksen esitys ydinaineiden turvajärjestelyjä koskevista toimista tehdyn yleissopimuksen muutoksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano
Hallituksen esitys HE 24/2008 vp
Talousvaliokunnan mietintö TaVM 10/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

6)  Hallituksen esitys laiksi kuluttajansuojalain 2 luvun muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano
Hallituksen esitys HE 32/2008 vp
Talousvaliokunnan mietintö TaVM 11/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

7)  Hallituksen esitys laeiksi yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain muuttamisesta ja henkilötietolain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen 2 momentin kumoamisesta

Mietintöjen pöydällepano
Hallituksen esitys HE 19/2008 vp
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö TyVM 3/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

8)  Hallituksen esitys laiksi kemikaalilain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano
Hallituksen esitys HE 50/2008 vp
Ympäristövaliokunnan mietintö YmVM 4/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

9)  Hallituksen esitys laiksi vihkimisoikeudesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano
Hallituksen esitys HE 14/2008 vp
Lakivaliokunnan mietintö LaVM 5/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen   varapuhemies:  Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina kello 14.

__________

Täysistunto lopetettiin kello 17.18.

Pöytäkirjan vakuudeksi: Seppo Tiitinen