Siirry Eduskunta.fi sivustolle svenska

Täysistunnon pöytäkirja PTK 65/2008 vp

Tarkistettu versio 2.0 PTK 65/2008 vp

65. TIISTAINA 10. KESÄKUUTA 2008 kello 14

Puhetta johti puhemies Sauli Niinistö.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 33 edustajaa:

Mikko Alatalo  /kesk

Sirkka-Liisa Anttila  /kesk

Risto Autio  /kesk

Merikukka Forsius  /kok

Jukka Gustafsson  /sd

Susanna Haapoja  /kesk

Pekka Haavisto  /vihr

Heidi Hautala  /vihr

Anne Holmlund  /kok

Susanna Huovinen  /sd

Sinikka Hurskainen  /sd

Liisa Jaakonsaari  /sd

Reijo Kallio  /sd

Jyrki Kasvi  /vihr

Kimmo Kiljunen  /sd

Juha Korkeaoja  /kesk

Johannes Koskinen  /sd

Jari Larikka  /kok

Markku Laukkanen  /kesk

Paula Lehtomäki  /kesk

Suvi Lindén  /kok

Pentti Oinonen  /ps

Kari Rajamäki  /sd

Juha Rehula  /kesk

Pertti Salolainen  /kok

Sari Sarkomaa  /kok

Satu Taiveaho  /sd

Oras Tynkkynen  /vihr

Markku Uusipaavalniemi  /kesk

Matti Vanhanen  /kesk

Mirja Vehkaperä  /kesk

Stefan Wallin  /r

Ben Zyskowicz  /kok

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 7 edustajaa:

Kari Rajamäki  /sd

Markku Uusipaavalniemi  /kesk

Johannes Koskinen  /sd

Mirja Vehkaperä  /kesk

Suvi Lindén  /kok

Sirkka-Liisa Anttila  /kesk

Heidi Hautala  /vihr

__________


Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

10.6. edustajat

Pekka Haavisto  /vihr

Anne Holmlund  /kok

Liisa Jaakonsaari  /sd

Jyrki Kasvi  /vihr

Mari Kiviniemi  /kesk

Juha Korkeaoja  /kesk

Johannes Koskinen  /sd

Markku Laukkanen  /kesk

Paula Lehtomäki  /kesk

Aila Paloniemi  /kesk

Pertti Salolainen  /kok

Sari Sarkomaa  /kok

Ben Zyskowicz  /kok

10. ja 11.6. edustajat

Jukka Gustafsson  /sd

Susanna Haapoja  /kesk

Jari Larikka  /kok

Juha Rehula  /kesk

10.-13.6. edustaja

Sinikka Hurskainen  /sd


Sairauspoissaolot

Merkittiin seuraava ilmoitus poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

9.-15.6. edustaja

Satu Taiveaho  /sd

__________


Uudet hallituksen esitykset

Puhemies: Tasavallan presidentti on 6.6.2008 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset  HE 74-79/2008 vp .

__________


Kirjalliset kysymykset

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin  KK 322-350, 352-368, 370-374, 376, 377, 379-382, 384-387, 390-394, 396, 397, 400, 402, 403/2008 vp .

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1)  Hallituksen esitys Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan yhteisön perustamissopimuksen muuttamisesta tehdyn Lissabonin sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely
Hallituksen esitys HE 23/2008 vp
Ulkoasiainvaliokunnan mietintö UaVM 6/2008 vp

Puhemies: Ensin päätetään ulkoasiainvaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta.

Sopimus ja lakiehdotus koskevat perustuslakia, joten ne voidaan perustuslain 94 §:n 2 momentin ja 95 §:n 2 momentin mukaisesti hyväksyä päätöksillä, joita on kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä.

Keskustelu   

Toinen varapuhemies: Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan PTK 66/1

2)  Hallituksen esitys Moldovan kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely
Hallituksen esitys HE 52/2008 vp
Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 10/2008 vp

Toinen varapuhemies: Ensin päätetään valtiovarainvaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Sopimus hyväksyttiin.

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksyttiin.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

3)  Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

Toinen käsittely
Hallituksen esitys HE 167/2007 vp
Hallintovaliokunnan mietintö HaVM 6/2008 vp

Toinen varapuhemies: Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksyttiin.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

4)  Hallituksen esitys laiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely
Hallituksen esitys HE 58/2008 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 8/2008 vp

Toinen varapuhemies: Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelu

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksyttiin.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Mietintöön sisältyvät kaksi lausumaehdotusta hyväksyttiin.

Asian käsittely päättyi.

5)  Hallituksen esitys laeiksi kunnallisen eläkelain muuttamisesta ja eläinlääkintähuoltolain 14 §:n 2 momentin kumoamisesta

Toinen käsittely
Hallituksen esitys HE 65/2008 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 9/2008 vp

Toinen varapuhemies: Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset hyväksyttiin.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

6)  Hallituksen esitys laiksi vihkimisoikeudesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely
Hallituksen esitys HE 14/2008 vp
Lakivaliokunnan mietintö LaVM 5/2008 vp

Toinen varapuhemies: Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Keskustelu

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotusten sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

7)  Hallituksen esitys laiksi taiteilijaprofessorin viroista ja valtion taiteilija-apurahoista annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely
Hallituksen esitys HE 47/2008 vp
Sivistysvaliokunnan mietintö SiVM 2/2008 vp

Toinen varapuhemies: Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Keskustelu

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotuksen sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

8)  Hallituksen esitys ydinaineiden turvajärjestelyjä koskevista toimista tehdyn yleissopimuksen muutoksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely
Hallituksen esitys HE 24/2008 vp
Talousvaliokunnan mietintö TaVM 10/2008 vp

Toinen varapuhemies: Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotuksen sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

9)  Hallituksen esitys laiksi kuluttajansuojalain 2 luvun muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely
Hallituksen esitys HE 32/2008 vp
Talousvaliokunnan mietintö TaVM 11/2008 vp

Toinen varapuhemies: Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Keskustelu

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotusten sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

10)  Hallituksen esitys laeiksi yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain muuttamisesta ja henkilötietolain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen 2 momentin kumoamisesta

Ensimmäinen käsittely
Hallituksen esitys HE 19/2008 vp
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö TyVM 3/2008 vp

Toinen varapuhemies: Käsittelyn pohjana on työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Keskustelu

Toinen varapuhemies: Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan PTK 66/2

11)  Hallituksen esitys laiksi kemikaalilain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely
Hallituksen esitys HE 50/2008 vp
Ympäristövaliokunnan mietintö YmVM 4/2008 vp

Toinen varapuhemies: Käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Keskustelu

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotuksen sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

12)  Hallituksen esitys laiksi kestävän metsätalouden rahoituslain muuttamisesta

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 72/2008 vp

Toinen varapuhemies: Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan, jolle ympäristövaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Keskustelu   

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan, jolle ympäristövaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

13)  Hallituksen esitys laiksi ulkomaisten väliyhteisöjen osakkaiden verotuksesta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 74/2008 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

14)  Hallituksen esitys Pohjoismaiden välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 75/2008 vp

Toinen varapuhemies: Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Keskustelu

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

15)  Hallituksen esitys laiksi tekijänoikeuslain 26 a §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 76/2008 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sivistysvaliokuntaan.

16)  Hallituksen esitys laiksi kirkkolain 7 luvun 3 §:n ja 8 luvun 3 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 77/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies: Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan.

Keskustelu

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

17)  Hallituksen esitys laeiksi ajoneuvojen siirtämisestä ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 78/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies: Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Keskustelu

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

18)  Hallituksen esitys laiksi väylämaksulain muuttamisesta

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 79/2008 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

19)  Hallituksen esitys elatustukilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano
Hallituksen esitys HE 49/2008 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 10/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

20)  Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran toimintakertomus vuodelta 2007

Mietintöjen pöydällepano
Kertomus K 4/2008 vp
Talousvaliokunnan mietintö TaVM 9/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

21)  Hallituksen esitys laiksi ulkorajayhteistyön hallinnosta

Mietintöjen pöydällepano
Hallituksen esitys HE 42/2008 vp
Hallintovaliokunnan mietintö HaVM 7/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

22)  Hallituksen esitys laiksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano
Hallituksen esitys HE 25/2008 vp
Hallintovaliokunnan mietintö HaVM 8/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

23)  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain 2 a luvun 9 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano
Hallituksen esitys HE 69/2008 vp
Lakivaliokunnan mietintö LaVM 6/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

24)  Hallituksen esitys laiksi korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 14 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano
Hallituksen esitys HE 60/2008 vp
Lakivaliokunnan mietintö LaVM 7/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

25)  Hallituksen esitys laeiksi alkolukolla valvotusta ajo-oikeudesta ja tieliikennelain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano
Hallituksen esitys HE 36/2008 vp
Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö LiVM 8/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

26)  Hallituksen esitys Suomen osallistumisesta eurooppalaisen puolustusmateriaaliyhteistyöjärjestön (OCCAR) hallinnoimaan Euroopan Puolustusviraston ohjelmistoradioprojektiin (ESSOR) tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano
Hallituksen esitys HE 39/2008 vp
Puolustusvaliokunnan mietintö PuVM 1/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

27)  Hallituksen esitys laiksi avustuksista erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano
Hallituksen esitys HE 59/2008 vp
Ympäristövaliokunnan mietintö YmVM 5/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

28)  Hallituksen esitys laeiksi holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä sekä holhoustoimesta annetun lain 8 §:n ja valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano
Hallituksen esitys HE 45/2008 vp
Lakivaliokunnan mietintö LaVM 8/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen     varapuhemies:  Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona kello 15.

__________

Täysistunto lopetettiin kello 18.21.

Pöytäkirjan vakuudeksi: Seppo Tiitinen