Siirry Eduskunta.fi sivustolle svenska

Täysistunnon pöytäkirja PTK 66/2007 vp

Tarkistettu versio 2.0 PTK 66/2007 vp

66. KESKIVIIKKONA 17. LOKAKUUTA 2007 kello 15

Puhetta johti puhemies Sauli Niinistö.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 43 edustajaa:

Eero Akaan-Penttilä  /kok

Tarja Filatov  /sd

Merikukka Forsius  /vihr

Maria Guzenina-Richardson  /sd

Juha Hakola  /kok

Anne Holmlund  /kok

Susanna Huovinen  /sd

Anne Kalmari  /kesk

Johanna Karimäki  /vihr

Inkeri Kerola  /kesk

Juha Korkeaoja  /kesk

Lauri Kähkönen  /sd

Kari Kärkkäinen  /kd

Esa Lahtela  /sd

Reijo Laitinen  /sd

Paula Lehtomäki  /kesk

Jari Leppä  /kesk

Hannes Manninen  /kesk

Juha Mieto  /kesk

Olli Nepponen  /kok

Ville Niinistö  /vihr

Tuija Nurmi  /kok

Mats Nylund  /r

Lauri Oinonen  /kesk

Pentti Oinonen  /ps

Reijo Paajanen  /kok

Sirpa Paatero  /sd

Sari Palm  /kd

Tuula Peltonen  /sd

Pekka Ravi  /kok

Eero Reijonen  /kesk

Tanja Saarela  /kesk

Petri Salo  /kok

Arto Satonen  /kok

Satu Taiveaho  /sd

Esko-Juhani Tennilä  /vas

Kimmo Tiilikainen  /kesk

Pentti Tiusanen  /vas

Unto Valpas  /vas

Anu Vehviläinen  /kesk

Pekka Vilkuna  /kesk

Paavo Väyrynen  /kesk

Stefan Wallin  /r

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautui seuraava edustaja:

Unto Valpas  /vas

__________


Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

17.10. edustajat

Eero Akaan-Penttilä  /kok

Thomas Blomqvist  /r

Juha Hakola  /kok

Anne Holmlund  /kok

Inkeri Kerola  /kesk

Mari Kiviniemi  /kesk

Reijo Laitinen  /sd

Juha Mieto  /kesk

Olli Nepponen  /kok

Lauri Oinonen  /kesk

Reijo Paajanen  /kok

Sirpa Paatero  /sd

Sari Palm  /kd

Eero Reijonen  /kesk

Kimmo Tiilikainen  /kesk

Pentti Tiusanen  /vas

Paavo Väyrynen  /kesk

17. ja 18.10. edustajat

Juha Korkeaoja  /kesk

Tuija Nurmi  /kok

Stefan Wallin  /r

17.-21.10. edustaja

Hannes Manninen  /kesk


Sairauspoissaolot

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

16.-19.10. edustaja

Satu Taiveaho  /sd

17.10. edustajat

Tarja Filatov  /sd

Tanja Saarela  /kesk

__________


Tarkastusvaliokunnan jäsenet

Puhemies: Valiokuntapaikkojen järjestelyä varten pyytää ed. Ulla-Maj Wideroos vapautusta tarkastusvaliokunnan jäsenyydestä. Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöä.

Pyyntöön suostuttiin.

Puhemies: Ilmoitetaan, että tarkastusvaliokunnan täydennysvaali toimitetaan huomenna torstaina 18.10.2007 kello 16 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaalia varten on vaalisäännön 13 §:n mukaan jätettävä keskuskansliaan viimeistään huomenna torstaina kello 13.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1)  Hallituksen esitys laiksi lapsilisälain 7 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely
Hallituksen esitys HE 75/2007 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 7/2007 vp
Lakialoite LA 62/2007 vp

Puhemies:  Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä täysistunnossa. PTK 65/1

Nyt ryhdytään hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Päätökset

7 §

Anneli Kiljunen  /sd:   Arvoisa puhemies! Ehdotan, että 7 § saa sen muodon, joka on vastalauseessa 1, jolloin ensimmäisen lapsen lapsilisä nostetaan toisen lapsen lapsilisän tasolle.

Marjaana  Koskinen   /sd:    Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Anneli Kiljusen ehdotusta.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:  Ed. Anneli Kiljunen on ed. Marjaana Koskisen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Anneli Kiljusen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 7 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 95, ei 57; poissa 47. (Ään. 1)

Voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksyttiin keskustelutta.

Eduskunta yhtyi sosiaali- ja terveysvaliokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

2)  Hallituksen esitys arvopapereiden verottamiseen liittyvien eräiden säännösten muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely
Hallituksen esitys HE 59/2007 vp
Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 9/2007 vp

Puhemies: Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Keskustelu

Puhemies: Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan PTK 68/1

3)  Hallituksen esitys laiksi arkistolain 1 ja 14 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely
Hallituksen esitys HE 66/2007 vp
Sivistysvaliokunnan mietintö SiVM 2/2007 vp

Puhemies: Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotuksen sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

4)  Hallituksen esitys laiksi opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely
Hallituksen esitys HE 38/2007 vp
Sivistysvaliokunnan mietintö SiVM 3/2007 vp

Puhemies: Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Keskustelu

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotuksen sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

5)  Hallituksen esitys laeiksi maatalouden rakennetuista, valtakunnallisen maaseudun kehittämisen ja tutkimuksen sekä maa- ja elintarviketalouden tutkimuksen rahoituksesta sekä eräiden maaseudun kehittämiseen liittyvien lakien muuttamisesta

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 113/2007 vp

Puhemies: Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja ympäristövaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 6) asiasta.

Keskustelu    

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja ympäristövaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

6)  Hallituksen esitys porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain muuttamisesta

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 112/2007 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti maa- ja metsätalousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

7)  Hallituksen esitys laiksi yhteismetsälain muuttamisesta

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 111/2007 vp

Toinen varapuhemies: Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

Keskustelu  

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

8)  Hallituksen esitys keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä 29 päivänä toukokuuta 2000 tehdyn yleissopimuksen ja siihen vuonna 2001 liitetyn pöytäkirjan tiettyjen määräysten soveltamisesta Euroopan unionin sekä Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välillä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä siihen liittyviksi laeiksi

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely
Hallituksen esitys HE 14/2007 vp
Lakivaliokunnan mietintö LaVM 5/2007 vp

Toinen varapuhemies: Ensin päätetään lakivaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksista.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Sopimus hyväksyttiin.

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset hyväksyttiin.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

9)  Hallituksen esitys laiksi lentoliikenteen valvontamaksusta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely
Hallituksen esitys HE 72/2007 vp
Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö LiVM 5/2007 vp

Toinen varapuhemies: Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksyttiin.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

10)  Hallituksen esitys laeiksi elintarvikelain muuttamisesta ja Elintarviketurvallisuusvirastosta annetun lain 1 §:n 2 momentin kumoamisesta

Toinen käsittely
Hallituksen esitys HE 70/2007 vp
Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö MmVM 4/2007 vp

Toinen varapuhemies: Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset hyväksyttiin.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

11)  Hallituksen esitys apteekkimaksusta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely
Hallituksen esitys HE 85/2007 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 6/2007 vp

Toinen varapuhemies: Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksyttiin.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

12)  Laki tupakkaverosta annetun lain liitteenä olevan verotaulukon muuttamisesta

Lähetekeskustelu
Lakialoite LA 69/2007 vp (Tuija Nurmi  /kok)

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

13)  Laki tuloverolain 127 a §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu
Lakialoite LA 95/2007 vp (Eero Lehti  /kok ym.)

Toinen varapuhemies: Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Keskustelu

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

14)  Laki ammattikorkeakoululain 24 §:n ja ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 31 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu
Lakialoite LA 96/2007 vp (Arja Karhuvaara  /kok)

Toinen varapuhemies: Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

Keskustelu

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan.

15)  Laki Rahoitustarkastuksesta annetun lain 4 §:n ja luottolaitostoiminnasta annetun lain 26 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu
Lakialoite LA 103/2007 vp (Miapetra Kumpula-Natri  /sd ym.)

Toinen varapuhemies: Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään talousvaliokuntaan.

Keskustelu

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

16)  Hallituksen esitys laeiksi valtioneuvostosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta ja eräiden tehtävien siirtämisestä työ- ja elinkeinoministeriöön

Mietintöjen pöydällepano
Hallituksen esitys HE 54/2007 vp
Perustuslakivaliokunnan mietintö PeVM 3/2007 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

17)  Hallituksen esitys eräiden tehtävien siirtämistä sisäasiainministeriöön koskevaksi lainsäädännöksi

Mietintöjen pöydällepano
Hallituksen esitys HE 90/2007 vp
Perustuslakivaliokunnan mietintö PeVM 4/2007 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

18)  Hallituksen esitys laiksi eräiden virkojen perustamisesta ja eräiden virkojen lakkauttamisesta

Mietintöjen pöydällepano
Hallituksen esitys HE 94/2007 vp
Perustuslakivaliokunnan mietintö PeVM 5/2007 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

19)  Hallituksen esitys laiksi teatteri- ja orkesterilain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano
Hallituksen esitys HE 45/2007 vp
Sivistysvaliokunnan mietintö SiVM 4/2007 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

20)  Hallituksen esitys eräiden tehtävien siirtämistä valtiovarainministeriöön koskevaksi lainsäädännöksi

Mietintöjen pöydällepano
Hallituksen esitys HE 56/2007 vp
Hallintovaliokunnan mietintö HaVM 5/2007 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Toinen   varapuhemies:  Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina kello 16.

__________

Täysistunto lopetettiin kello 17.23.

Pöytäkirjan vakuudeksi: Seppo Tiitinen