Siirry Eduskunta.fi sivustolle svenska

Täysistunnon pöytäkirja PTK 68/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0 PTK 68/2010 vp

68. PERJANTAINA 18. KESÄKUUTA 2010 kello 13.04

Puhetta johtivat ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (13.04-13.25) ja toinen varapuhemies Tarja Filatov (15.31-15.34).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 46 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

Matti Ahde  /sd

Paavo Arhinmäki  /vas

Maarit Feldt-Ranta  /sd

Tarja Filatov  /sd

Maria Guzenina-Richardson  /sd

Lasse Hautala  /kesk

Hannakaisa Heikkinen  /kesk (p)

Eero Heinäluoma  /sd

Anna-Maja Henriksson  /r

Rakel Hiltunen  /sd (s)

Harri Jaskari  /kok

Heli Järvinen  /vihr

Reijo Kallio  /sd (e)

Matti Kangas  /vas

Tanja Karpela  /kesk (p)

Jyrki Kasvi  /vihr (s)

Elsi Katainen  /kesk

Sampsa Kataja  /kok (s)

Valto Koski  /sd

Marjaana Koskinen  /sd (s)

Suvi Lindén  /kok

Päivi Lipponen  /sd (e)

Marjo Matikainen-Kallström  /kok

Markus Mustajärvi  /vas

Ville Niinistö  /vihr

Mikaela Nylander  /r (p)

Heli Paasio  /sd (p)

Aila Paloniemi  /kesk (s)

Sanna Perkiö  /kok

Petri Pihlajaniemi  /kok

Erkki Pulliainen  /vihr (s)

Antti Rantakangas  /kesk

Pirkko Ruohonen-Lerner  /ps (s)

Pertti Salovaara  /kesk

Kimmo Sasi  /kok (e)

Tommy Tabermann  /sd (s)

Esko-Juhani Tennilä  /vas

Marja Tiura  /kok (e)

Kari Uotila  /vas

Jutta Urpilainen  /sd

Raija Vahasalo  /kok

Ulla-Maj Wideroos  /r (s)

Ilkka Viljanen  /kok

Anne-Mari Virolainen  /kok

Erkki Virtanen  /vas

Jyrki Yrttiaho  /vas

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautui seuraava edustaja:

Tarja Filatov  /sd (15.31)

__________


Hallituksen esitykset

Ensimmäinen varapuhemies: Tasavallan presidentti on tänään 18.6.2010 antanut eduskunnalle hallituksen esityksen  HE 95/2010 vp .

__________


Kirjalliset kysymykset

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin  KK 353, 386, 391, 392, 404, 412-414, 418, 419, 422, 423, 425-428, 430, 431, 433-436, 439-443, 445, 450, 451, 454/2010 vp .

__________


Vapautus edustajantoimesta

Ensimmäinen varapuhemies: Ed. Liisa Hyssälä on eduskunnalle osoittamassaan, 17.6.2010 päivätyssä kirjeessä pyytänyt vapautusta edustajantoimesta 1.8.2010 lukien tultuaan nimitetyksi Kansaneläkelaitoksen määräaikaiseksi johtajaksi 1.8.2010 lukien ja Kansaneläkelaitoksen pääjohtajaksi 1.10.2010 lukien. Puhemiesneuvosto puoltaa ed. Liisa Hyssälän pyyntöä.

Pyyntöön suostuttiin.

Ensimmäinen varapuhemies: Ed. Liisa Hyssälälle myönnetään näin ollen vapautus edustajantoimesta 1.8.2010 lukien.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1)  Hallituksen esitys laeiksi järjestyslain 22 §:n, järjestyksenvalvojista annetun lain ja yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely
Hallituksen esitys HE 239/2009 vp
Hallintovaliokunnan mietintö HaVM 11/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:  Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelu

Asian käsittelyä jatketaan PTK 69/8

2)  Hallituksen esitys laeiksi viestintämarkkinalain 134 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta, viestintämarkkinalain 134 §:n ja televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain muuttamiseksi

Toinen käsittely
Hallituksen esitys HE 13/2010 vp
Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö LiVM 8/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies: Päiväjärjestyksestä poistetaan 2) asia.

3)  Hallituksen esitys laeiksi toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain ja lääkelain 54 a ja 54 e §:n muuttamisesta

Toinen käsittely
Hallituksen esitys HE 180/2009 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 14/2010 vp
Lakialoite LA 111, 115, 133/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies: Päiväjärjestyksestä poistetaan 3) asia.

__________

Ensimmäinen varapuhemies: Täysistunto keskeytetään ja sitä jatketaan kello 15.30.

__________

Täysistunto keskeytettiin kello 13.24.

__________

Täysistuntoa jatkettiin

kello 15.31

Puhetta johti toinen varapuhemies Tarja Filatov.

__________

4)  Hallituksen esitys vuoden 2010 kolmanneksi lisätalousarvioksi
Hallituksen esitys vuoden 2010 kolmannen lisätalousarvioesityksen (HE 62/2010 vp) täydentämisestä

Mietintöjen pöydällepano
Hallituksen esitys HE 62/2010 vp
Hallituksen esitys HE 70/2010 vp
Lisätalousarvioaloite LTA 20-113/2010 vp
Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 23/2010 vp

Toinen varapuhemies: Puhemiesneuvosto ehdottaa, että mietintö pannaan pöydälle 21.6.2010 pidettävään täysistuntoon.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja mietintö pantiin pöydälle 21.6.2010 pidettävään täysistuntoon.

Toinen varapuhemies:   Eduskunnan työtilanteen takia puhemiesneuvosto ehdottaa, että asian ainoassa käsittelyssä noudatettavasta menettelytavasta päätetään jo tässä istunnossa.

Menettelytavasta päättämistä koskeva puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin.

Toinen varapuhemies:   Puhemiesneuvosto ehdottaa, että lisätalousarvioehdotuksen ainoassa käsittelyssä noudatetaan seuraavaa menettelytapaa:

Edustajan, joka aikoo ehdottaa muutoksia valtiovarainvaliokunnan mietintöön, on jätettävä muutosehdotuksensa keskuskansliaan. Näin on meneteltävä siinäkin tapauksessa, että muutosehdotukset sisältyvät vastalauseisiin. Pyydän edustajia muutosehdotuksessaan mainitsemaan talousarvioaloitteen tai vastalauseen numeron, johon muutosehdotus mahdollisesti perustuu.

Muutosehdotukset on jätettävä keskuskansliaan viimeistään maanantaina 21.6.2010 kello 16.

Ehdotukset kootaan edustajille jaettavaksi monisteeksi.

Asian käsittely alkaa yleiskeskustelulla. Mietinnön esittelypuheenvuoron jälkeen keskustelussa on nopeatahtinen osuus, jolloin etukäteen varatut puheenvuorot saavat kestää enintään 5 minuuttia. Puhemiesneuvosto suosittaa, että myös nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeen pidettävät puheenvuorot kestävät enintään 5 minuuttia. Puheenvuorot yleiskeskusteluun varataan ryhmäkanslioista.

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä esitellään ensin menot, sitten tulot, sen jälkeen yleisperustelut ja lopuksi mietinnön toinen ja kolmas ponsi.

Muutosehdotukset tehdään monisteen mukaisessa järjestyksessä. Koska ehdotukset otetaan pöytäkirjaan monisteen mukaisina, pelkkä ehdotuksen numeroon viittaaminen riittää. Kannatuspuheenvuoro annetaan välittömästi ehdotuksen tekijän puheenvuoron jälkeen. Kun ehdotukset on tehty, ryhdytään äänestämään. Siltä osin, kuin lisätalousarvioehdotukseen ei ole ehdotettu muutoksia, se katsotaan hyväksytyksi valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisena.

Menettelytapa hyväksyttiin.

__________

Toinen varapuhemies:  Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi maanantaina 21.6.2010 kello 12.

__________

Täysistunto lopetettiin kello 15.34.

Pöytäkirjan vakuudeksi: Seppo Tiitinen