Siirry Eduskunta.fi sivustolle svenska

Täysistunnon pöytäkirja PTK 69/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0 PTK 69/2010 vp

69. MAANANTAINA 21. KESÄKUUTA 2010 kello 12.04

Puhetta johtivat puhemies Sauli Niinistö (12.04-13.55 ja 18.59-20.58), ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (13.55-15.01 ja 20.58-23.29) ja toinen varapuhemies Tarja Filatov (17.00-18.59).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 44 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

Maarit Feldt-Ranta  /sd

Lasse Hautala  /kesk

Hannakaisa Heikkinen  /kesk (p)

Eero Heinäluoma  /sd

Rakel Hiltunen  /sd (s)

Hannu Hoskonen  /kesk

Susanna Huovinen  /sd

Sinikka Hurskainen  /sd (e)

Liisa Hyssälä  /kesk

Tuomo Hänninen  /kesk

Reijo Kallio  /sd (e)

Ilkka Kanerva  /kok

Tanja Karpela  /kesk (p)

Krista Kiuru  /sd (e)

Esko Kiviranta  /kesk (e)

Kari Kärkkäinen  /kd

Jaakko Laakso  /vas (e)

Esa Lahtela  /sd

Reijo Laitinen  /sd

Markus Mustajärvi  /vas

Olli Nepponen  /kok (e)

Mikaela Nylander  /r (p)

Lauri Oinonen  /kesk (e)

Johanna Ojala-Niemelä  /sd

Heikki A. Ollila  /kok

Heli Paasio  /sd (p)

Aila Paloniemi  /kesk (s)

Erkki Pulliainen  /vihr (s)

Lyly Rajala  /kok (e)

Kari Rajamäki  /sd

Markku Rossi  /kesk

Pirkko Ruohonen-Lerner  /ps (s)

Petri Salo  /kok

Janne Seurujärvi  /kesk (e)

Jouko Skinnari  /sd

Tommy Tabermann  /sd (s)

Katja Taimela  /sd

Kimmo Tiilikainen  /kesk

Lenita Toivakka  /kok

Jutta Urpilainen  /sd

Raija Vahasalo  /kok

Unto Valpas  /vas

Pauliina Viitamies  /sd

Tuula Väätäinen  /sd

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 6 edustajaa:

Raija Vahasalo  /kok (12.19)

Markus Mustajärvi  /vas (12.20)

Markku Rossi  /kesk (13.34)

Kari Rajamäki  /sd (13.46)

Katja Taimela  /sd (14.14)

Petri Salo  /kok (16.02)

__________


U-asiat

Puhemies: Valtioneuvosto on 17.6.2010 toi- mittanut eduskunnalle  Euroopan  unionin asiat  U 21-23/2010 vp , ja puhemies on lähettänyt ne käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle

asiasta U 21 ulkoasiainvaliokunnan,

asiasta U 22 hallintovaliokunnan sekä

asiasta U 23 liikenne- ja viestintävaliokunnan on annettava lausunto.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1)  Hallituksen esitys vuoden 2010 kolmanneksi lisätalousarvioksi
Hallituksen esitys vuoden 2010 kolmannen lisätalousarvioesityksen (HE 62/2010 vp) täydentämisestä

Ainoa käsittely
Hallituksen esitys HE 62/2010 vp
Hallituksen esitys HE 70/2010 vp
Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 23/2010 vp
Lisätalousarvioaloite LTA 20-113/2010 vp

Puhemies: Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö.

Asian käsittely alkaa yleiskeskustelulla. Mietinnön esittelypuheenvuoron jälkeen keskustelussa on nopeatahtinen osuus, jolloin etukäteen varatut puheenvuorot saavat kestää enintään 5 minuuttia. Puhemiesneuvosto tavan mukaan myös suosittaa, että sen jälkeenkin pidettävät puheenvuorot kestäisivät enintään tuon 5 minuuttia.

Keskustelu   

Toinen varapuhemies: Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan PTK 74/2

2)  Hallituksen esitys Belgian, Saksan, Irlannin, Ranskan, Italian, Kyproksen, Luxemburgin, Maltan, Alankomaiden, Itävallan, Portugalin, Slovenian, Slovakian, Suomen, Kreikan ja Euroopan rahoitusvakausvälineen välisen ERVV-puitesopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten hyväksymisestä

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 95/2010 vp

Toinen varapuhemies: Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan, jolle talousvaliokunta voi antaa lausunnon 22.6.2010 klo 11 mennessä.

Keskustelu    

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan, jolle talousvaliokunta voi halutessaan antaa lausunnon 22.6.2010 klo 11.00 mennessä.

3)  Eduskunnan pankkivaltuuston kertomus 2009

Lähetekeskustelu
Kertomus K 15/2010 vp

Toinen varapuhemies: Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään talousvaliokuntaan.

Keskustelu

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

4)  Kansallisen ihmiskaupparaportoijan kertomus 2010

Lähetekeskustelu
Kertomus K 17/2010 vp

Puhemies: Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan, jolle hallintovaliokunnan ja lakivaliokunnan on annettava lausunto.

Keskustelu    

Puhemies: Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan PTK 74/8

5)  Hallituksen esitys laeiksi puoluelain, ehdokkaan vaalirahoituksesta annetun lain ja rahankeräyslain muuttamisesta

Toinen käsittely
Hallituksen esitys HE 6/2010 vp
Perustuslakivaliokunnan mietintö PeVM 3/2010 vp
Lakialoite LA 2/2007 vp, 7, 13/2010 vp

Puhemies: Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelu

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset.

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

6)  Hallituksen esitys laeiksi arvonlisäverolain muuttamisesta ja arvonlisäverolain väliaikaisesta muuttamisesta

Toinen käsittely
Hallituksen esitys HE 41/2010 vp
Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 21/2010 vp
Lakialoite LA 42, 126/2008 vp, 98/2009 vp

Puhemies: Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelu

Puhemies: Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan PTK 74/3

7)  Hallituksen esitys laiksi Euroopan rahoitusvakausvälineelle annettavista valtiontakauksista

Toinen käsittely
Hallituksen esitys HE 71/2010 vp
Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 22/2010 vp

Puhemies: Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelu

Puhemies: Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan PTK 74/4

8)  Hallituksen esitys laeiksi järjestyslain 22 §:n, järjestyksenvalvojista annetun lain ja yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely
Hallituksen esitys HE 239/2009 vp
Hallintovaliokunnan mietintö HaVM 11/2010 vp

Puhemies: Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Asian käsittely keskeytettiin 18.6.2010 pidetyssä täysistunnossa. PTK 68/1

Keskustelu

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

9)  Hallituksen esitys laiksi hätäkeskustoiminnasta

Toinen käsittely
Hallituksen esitys HE 262/2009 vp
Hallintovaliokunnan mietintö HaVM 12/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies: Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelu

Ensimmäinen varapuhemies: Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan PTK 74/5

10)  Hallituksen esitys laiksi tuomareiden nimittämisestä annetun lain muuttamisesta
Lakialoite laiksi tuomareiden nimittämisestä annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely
Hallituksen esitys HE 51/2010 vp
Lakialoite LA 28/2010 vp
Lakivaliokunnan mietintö LaVM 12/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies: Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelu

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen ja lakialoitteeseen pohjautuvan lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

11)  Hallituksen esitys aikuisten kansainvälisestä suojelusta tehdyn yleissopimuksen hyväksymisestä ja laeiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely
Hallituksen esitys HE 61/2010 vp
Lakivaliokunnan mietintö LaVM 13/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies: Ensin päätetään lakivaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä yleissopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksista.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi yleissopimuksen.

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

12)  Hallituksen esitys laeiksi viestintämarkkinalain 134 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta, viestintämarkkinalain 134 §:n ja televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain muuttamiseksi

Toinen käsittely
Hallituksen esitys HE 13/2010 vp
Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö LiVM 8/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies: Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät lausumaehdotukset.

Asian käsittely päättyi.

13)  Hallituksen esitys laeiksi metsälain ja rikoslain 48 a luvun 3 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely
Hallituksen esitys HE 266/2009 vp
Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö MmVM 12/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies: Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelu

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Eduskunta hyväksyy mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen.

Asian käsittely päättyi.

14)  Hallituksen esitys laiksi kalastuslain muuttamisesta

Toinen käsittely, ainoa käsittely
Hallituksen esitys HE 29/2010 vp
Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö MmVM 13/2010 vp
Toimenpidealoite TPA 54/2007 vp, 38/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies: Nyt voidaan toisessa käsittelyssä hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Lopuksi päätetään ainoassa käsittelyssä toimenpidealoitteista.

Menettelytapa hyväksyttiin.

Keskustelu

Ensimmäinen  varapuhemies: Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan PTK 74/6

15)  Hallituksen esitys laeiksi nuorisolain sekä opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely
Hallituksen esitys HE 1/2010 vp
Sivistysvaliokunnan mietintö SiVM 5/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies: Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelu

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

16)  Hallituksen esitys laeiksi toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain ja lääkelain 54 a ja 54 e §:n muuttamisesta

Toinen käsittely
Hallituksen esitys HE 180/2009 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 14/2010 vp
Lakialoite LA 111, 115, 133/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies: Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelu

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset.

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

17)  Hallituksen esitys lääketieteellisestä tutkimuksesta annetun lain, potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 13 §:n sekä sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 18 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely
Hallituksen esitys HE 65/2010 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 15/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies: Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

18)  Hallituksen esitys laiksi huumausainelain 3 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely
Hallituksen esitys HE 93/2010 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 16/2010 vp
Lakialoite LA 23/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies: Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelu

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen.

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

19)  Hallituksen esitys laeiksi kiinnitysluottopankkitoiminnasta ja Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely
Hallituksen esitys HE 42/2010 vp
Talousvaliokunnan mietintö TaVM 12/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies: Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelu

Ensimmäinen varapuhemies: Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan PTK 74/7

20)  Laki ydinsuojarahastosta ja ydinvastuulain muuttamisesta

Lähetekeskustelu
Lakialoite LA 33/2010 vp (Annika Lapintie  /vas ym.)

Ensimmäinen   varapuhemies: Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään talousvaliokuntaan.

Keskustelu

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

__________

Ensimmäinen    varapuhemies:  Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna tiistaina 22.6.2010 kello 13.

__________

Täysistunto lopetettiin kello 23.29.

Pöytäkirjan vakuudeksi: Seppo Tiitinen