Siirry Eduskunta.fi sivustolle svenska

Täysistunnon pöytäkirja PTK 69/2011 vp

Tarkistettu versio 2.0 PTK 69/2011 vp

69. TIISTAINA 15. MARRASKUUTA 2011 kello 14.04

Puhetta johtivat ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (14.04-16.17), toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti (16.17-16.32 ja 17.43-18.34) ja puhemies Eero Heinäluoma (16.32-17.43).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 32 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

Mikko Alatalo  /kesk (e)

Juho Eerola  /ps (e)

Markku Eestilä  /kok (e)

Sanni Grahn-Laasonen  /kok (e)

Lauri Heikkilä  /ps (e)

Susanna Huovinen  /sd (e)

Jyri Häkämies  /kok (e)

Harri Jaskari  /kok (e)

Mikael Jungner  /sd (e)

Johanna Jurva  /ps (s)

Arja Juvonen  /ps (s)

Saara Karhu  /sd (e)

Jyrki Katainen  /kok (e)

Pia Kauma  /kok

Esko Kurvinen  /kok (e)

Paula Lehtomäki  /kesk (p)

Antti Lindtman  /sd

Päivi Lipponen  /sd (e)

Maria Lohela  /ps (s)

Markus Lohi  /kesk (e)

Tapani Mäkinen  /kok

Aila Paloniemi  /kesk

Antti Rantakangas  /kesk (e)

Leena Rauhala  /kd (e)

Juha Sipilä  /kesk (e)

Alexander Stubb  /kok (e)

Kari Tolvanen  /kok (e)

Oras Tynkkynen  /vihr (e)

Stefan Wallin  /r (e)

Sinuhe Wallinheimo  /kok (e)

Pertti Virtanen  /ps (e)

Ville Vähämäki  /ps (e)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautui seuraava edustaja:

Antti Lindtman  /sd (17.06)

__________


U-asiat

Ensimmäinen    varapuhemies  Pekka    Ravi: Valtioneuvosto on 10.11.2011 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asian  U 47/2011 vp , ja puhemies on lähettänyt sen käsiteltäväksi suureen valiokuntaan, jolle maa- ja metsätalousvaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1)  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely
Hallituksen esitys HE 52/2011 vp
Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 9/2011 vp
Lakialoite LA 20, 24/2011 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi: Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Keskustelu

Puhemies Eero Heinäluoma: Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan PTK 70/2

2)  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arpajaisverolain 4 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely
Hallituksen esitys HE 51/2011 vp
Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 7/2011 vp

Puhemies Eero Heinäluoma: Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Keskustelu

Puhemies Eero Heinäluoma: Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan PTK 70/1

3)  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi veronumerosta ja rakennusalan veronumerorekisteristä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely
Hallituksen esitys HE 58/2011 vp
Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 8/2011 vp

Puhemies Eero Heinäluoma: Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Keskustelu

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

4)  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ajoneuvoverolain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely
Hallituksen esitys HE 56/2011 vp
Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 10/2011 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti: Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Keskustelu

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

5)  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi alusliikennepalvelulain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely
Hallituksen esitys HE 32/2011 vp
Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö LiVM 5/2011 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti: Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Keskustelu

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

6)  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maaseutuelinkeinojen rahoituslain muuttamisesta annetun lain voimaanpanosta annetun lain muuttamisesta annetun lain kumoamisesta

Ensimmäinen käsittely
Hallituksen esitys HE 41/2011 vp
Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö MmVM 5/2011 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti: Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Keskustelu

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

7)  Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2011 kolmannen lisätalousarvioesityksen (HE 38/2011 vp) toisesta täydentämisestä

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 112/2011 vp

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

8)  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sijoitusrahastolain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 113/2011 vp

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan

9)  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 114/2011 vp

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

10)  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisesti tuetuista vienti- ja alusluotoista sekä korontasauksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 115/2011 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti: Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään talousvaliokuntaan.

Keskustelu

Päätökset

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

11)  Hallituksen esitys eduskunnalle Suomen tasavallan hallituksen ja Kiinan kansantasavallan Hongkongin erityishallintoalueen hallituksen välillä keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamiseksi

Mietintöjen pöydällepano
Hallituksen esitys HE 36/2011 vp
Lakivaliokunnan mietintö LaVM 5/2011 vp

Mietintö pantiin pöydälle 16.11.2011 pidettävään täysistuntoon.

12)  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikosrekisterilain 6 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano
Hallituksen esitys HE 48/2011 vp
Lakivaliokunnan mietintö LaVM 6/2011 vp

Mietintö pantiin pöydälle 16.11.2011 pidettävään täysistuntoon.

13)  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi apteekkimaksusta annetun lain 1 a ja 2 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano
Hallituksen esitys HE 107/2011 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 8/2011 vp

Mietintö pantiin pöydälle 16.11.2011 pidettävään täysistuntoon.

14)  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi takuueläkkeestä annetun lain, kansaneläkelain 56 §:n, eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain ja vammaisetuuksista annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano
Hallituksen esitys HE 44/2011 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 9/2011 vp

Mietintö pantiin pöydälle 16.11.2011 pidettävään täysistuntoon.

15)  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain 6 luvun 1 §:n ja aikuiskoulutustuesta annetun lain 12 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano
Hallituksen esitys HE 90/2011 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 10/2011 vp
Lakialoite LA 10, 17/2011 vp

Mietintö pantiin pöydälle 16.11.2011 pidettävään täysistuntoon.

16)  Hallituksen esitys eduskunnalle jalkaväkimiinojen käytön, varastoinnin, tuotannon ja siirron kieltämisestä ja niiden hävittämisestä tehdyn yleissopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano
Hallituksen esitys HE 15/2011 vp
Ulkoasiainvaliokunnan mietintö UaVM 2/2011 vp

Mietintö pantiin pöydälle 17.11.2011 pidettävään täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti: Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona 16.11.2011 kello 14.

__________

Täysistunto lopetettiin kello 18.34.

Pöytäkirjan vakuudeksi: Seppo Tiitinen