Siirry Eduskunta.fi sivustolle svenska

Täysistunnon pöytäkirja PTK 85/2001 vp

Tarkistettu versio 2.0 PTK 85/2001 vp

85. TIISTAINA 4. SYYSKUUTA 2001 kello 14

Puhetta johtaa puhemies Uosukainen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

Sirkka-Liisa Anttila  /kesk

Tuija Brax  /vihr

Merikukka Forsius  /vihr

Christina Gestrin  /r

Satu Hassi  /vihr

Rakel Hiltunen  /sd

Susanna Huovinen  /sd

Liisa Hyssälä  /kesk

Matti Kangas  /vas

Tarja Kautto  /sd

Kimmo Kiljunen  /sd

Juha Korkeaoja  /kesk

Irina Krohn  /vihr

Leena Luhtanen  /sd

Sirpa Pietikäinen  /kok

Kirsi Piha  /kok

Riitta Prusti  /sd

Markku Rossi  /kesk

Säde Tahvanainen  /sd

Marja Tiura  /kok

Martti Tiuri  /kok

__________


Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

4.9. edustajat

Tuija Brax  /vihr

Jan-Erik Enestam  /r

Christina Gestrin  /r

Susanna Huovinen  /sd

Liisa Hyssälä  /kesk

Leena Luhtanen  /sd

Riitta Prusti  /sd

Marja Tiura  /kok

Martti Tiuri  /kok

4.-6.9. edustaja

Tarja Kautto  /sd

4.-7.9. edustaja

Satu Hassi  /vihr


Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

4.9. edustaja

Merikukka Forsius  /vihr


Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

4.9. edustajat

Sirkka-Liisa Anttila  /kesk

Rakel Hiltunen  /sd

Matti Kangas  /vas

Kimmo Kiljunen  /sd

Juha Korkeaoja  /kesk

Sirpa Pietikäinen  /kok

Säde Tahvanainen  /sd

4. ja 5.9. edustaja

Irina Krohn  /vihr

4.-7.9. edustaja

Kirsi Piha  /kok

__________


Ed. Korteniemen edustajantoimi

Puhemies: Ed. Ossi Korteniemi on eduskunnalle osoittamassaan, 7. päivänä elokuuta 2001 päivätyssä kirjeessä pyytänyt vapautusta eduskunnan jäsenyydestä. Kirjeeseen liitetyn lääkärintodistuksen mukaan ed. Korteniemi on pysyvästi kykenemätön tekemään edustajantyötään.

Puhemiesneuvosto puoltaa ed. Korteniemen pyyntöä ja ehdottaa, että vapautus myönnetään tästä päivästä lukien.

Ed. Korteniemen vapautuspyyntöön suostutaan.

Puhemies: Ed. Korteniemelle on näin ollen myönnetty vapautus edustajantoimesta tästä päivästä lukien.

__________


Ed. Karttunen-Raiskion uusi sukunimi

Puhemies: Ilmoitetaan, että ed. Marjukka Karttunen-Raiskio on 28. päivänä elokuuta 2001 päivätyllä kirjeellään ilmoittanut, että hänen sukunimensä on 20. päivästä elokuuta 2001 alkaen Karttunen.

Merkitään.

__________


Erikoisvaliokuntien jäsenet

Puhemies: Ilmoitetaan, että valiokuntapaikkojen järjestelyä varten pyytävät vapautusta

ulkoasiainvaliokunnan jäsenyydestä ed. Lax ja

valtiovarainvaliokunnan varajäsenyydestä ed. Lintilä.

Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöjä.

Pyyntöihin suostutaan.

Puhemies: Ilmoitetaan, että ulkoasiainvaliokunnan ja valtiovarainvaliokunnan täydennysvaalit toimitetaan ensi perjantaina 7. päivänä syyskuuta kello 13 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaaleja varten on vaalisäännön 13 §:n mukaan jätettävä keskuskansliaan viimeistään ensi perjantaina kello 10.

__________


Uudet hallituksen esitykset

Puhemies: Ilmoitetaan, että tasavallan presidentti on antanut eduskunnalle viime kesäkuun 29. päivänä, viime heinäkuun 27. päivänä, viime elokuun 17. ja 31. päivänä sekä kuluvan syyskuun 4. päivänä hallituksen esitykset  HE 103-120/2001 vp , joista hallituksen esitys 115 on esitys valtion talousarvioksi vuodelle 2002.

__________


U-asiat

Puhemies: Ilmoitetaan, että valtiopäivien ollessa keskeytettyinä ovat puhemiehelle saapuneet perustuslain 96 §:n 2 momentissa tarkoitetut Euroopan unionin asiat  U 40-50/2001 vp .

Ilmoitetaan edelleen, että puhemies on tänään lähettänyt mainitut asiat käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle

asian U 40 osalta talousvaliokunnan,

asian U 41 osalta hallintovaliokunnan,

asian U 42 osalta talousvaliokunnan,

asian U 43 osalta työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan,

asian U 44 osalta talousvaliokunnan ja ympäristövaliokunnan,

asian U 45 osalta maa- ja metsätalousvaliokunnan,

asian U 46 osalta valtiovarainvaliokunnan ja hallintovaliokunnan,

asian U 47 osalta sosiaali- ja terveysvaliokunnan ja talousvaliokunnan,

asian U 48 osalta valtiovarainvaliokunnan sekä

asioiden U 49 ja 50 osalta lakivaliokunnan on annettava lausunto.

Puhemies: Ilmoitetaan vielä, että valtioneuvosto on 30. päivänä elokuuta 2001 päivätyllä kirjelmällään toimittanut eduskunnalle perustuslain 96 §:n 2 momentissa tarkoitetun Euroopan unionin asian  U 51/2001 vp .

Ilmoitetaan edelleen, että puhemies on tänään lähettänyt mainitun asian käsiteltäväksi suureen valiokuntaan, jolle valtiovarainvaliokunnan ja maa- ja metsätalousvaliokunnan on annettava lausunto.

__________


Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan kertomus vuodelta 2000

Puhemies: Ilmoitetaan, että Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan kirjelmän ohella viime kesäkuun 1. päivältä on eduskunnalle saapunut Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan kertomus vuodelta 2000 ( K 11/2001 vp ). Tämä kertomus on nyt saatettu eduskunnan tietoon jakamalla se edustajille.

__________


Eduskunnan kirjaston kertomus vuodelta 2000

Puhemies: Ilmoitetaan, että eduskunnan kirjaston hallituksen kirjelmän ohella viime maaliskuun 14. päivältä on eduskunnalle saapunut kertomus eduskunnan kirjaston hoidosta ja toiminnasta vuonna 2000 ( K 10/2001 vp ). Tämä kertomus on nyt saatettu eduskunnan tietoon jakamalla se edustajille.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1)  Valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus oikeuskanslerin virkatoimista ja lain noudattamista koskevista havainnoista vuodelta 1999

Mietintöjen pöydällepano
Kertomus K 11/2000 vp
Perustuslakivaliokunnan mietintö PeVM 2/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi perjantain täysistuntoon.

__________

Puhemies: Eduskunnan seuraava täysistunto on tänään kello 14.15.

__________

Täysistunto lopetetaan kello 14.09.

Pöytäkirjan vakuudeksi: Seppo Tiitinen