Siirry Eduskunta.fi sivustolle svenska

Täysistunnon pöytäkirja PTK 87/2009 vp

Tarkistettu versio 2.0 PTK 87/2009 vp

87. TIISTAINA 6. LOKAKUUTA 2009 kello 14.05

Puhetta johtivat toinen varapuhemies Johannes Koskinen (14.05-16.00 ja 20.04-21.01), ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (16.00-18.04) ja puhemies Sauli Niinistö (18.04-20.04).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 35 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

Eero Akaan-Penttilä  /kok (e)

Maarit Feldt-Ranta  /sd (s)

Pekka Haavisto  /vihr

Hannakaisa Heikkinen  /kesk

Eero Heinäluoma  /sd (e)

Liisa Hyssälä  /kesk

Heli Järvinen  /vihr (e)

Tanja Karpela  /kesk (p)

Jyrki Katainen  /kok (p)

Matti Kauppila  /vas (e)

Juha Korkeaoja  /kesk (e)

Valto Koski  /sd

Marjaana Koskinen  /sd (s)

Miapetra Kumpula-Natri  /sd (e)

Reijo Laitinen  /sd

Markku Laukkanen  /kesk (e)

Mika Lintilä  /kesk

Tapani Mäkinen  /kok

Håkan Nordman  /r (e)

Tuija Nurmi  /kok (s)

Johanna Ojala-Niemelä  /sd (p)

Heikki A. Ollila  /kok (e)

Lyly Rajala  /kok (e)

Paula Risikko  /kok (e)

Tero Rönni  /sd (e)

Petri Salo  /kok (e)

Pertti Salolainen  /kok (e)

Johanna Sumuvuori  /vihr (p)

Tommy Tabermann  /sd (s)

Esko-Juhani Tennilä  /vas (e)

Astrid Thors  /r (e)

Erkki Tuomioja  /sd (e)

Matti Vanhanen  /kesk (e)

Mirja Vehkaperä  /kesk (p)

Antti Vuolanne  /sd (e)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 3 edustajaa:

Mika Lintilä  /kesk (15.36)

Valto Koski  /sd (16.41)

Liisa Hyssälä  /kesk (20.03)

__________


Hallituksen esitykset

Toinen varapuhemies: Tasavallan presidentti on 2.10.2009 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset  HE 168-184/2009 vp .

__________


U-asiat

Toinen varapuhemies: Valtioneuvosto on 1.10.2009 ja 2.10.2009 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asiat  U 58-61/2009 vp , ja puhemies on lähettänyt ne käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle

asiasta U 58 ulkoasiainvaliokunnan,

asioista U 59 ja 60 talousvaliokunnan sekä

asiasta U 61 työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava lausunto.

__________


Kirjalliset kysymykset

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin  KK 677-683, 689, 690/2009 vp .

__________


Toimenpidealoitteet

Toinen varapuhemies: Puhemiesneuvosto on 29.9.2009 päättänyt lähettää valiokuntiin toimenpidealoitteet  TPA 41-63/2009 vp .

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1)  Hallituksen esitys Suomen ja Espanjan välillä turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi mainitun sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 168/2009 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti hallintovaliokuntaan.

2)  Hallituksen esitys maksupalvelulaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 169/2009 vp

Toinen varapuhemies: Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään talousvaliokuntaan.

Keskustelu    

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

3)  Hallituksen esitys laeiksi kunnallisen eläkelain, kunnallisen eläkelain voimaanpanolain 3 §:n ja valtion eläkelain muuttamisesta

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 170/2009 vp

Toinen varapuhemies: Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Keskustelu

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

4)  Hallituksen esitys laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 171/2009 vp

Toinen varapuhemies: Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Keskustelu

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

5)  Hallituksen esitys maksulaitoslaiksi sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 172/2009 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti talousvaliokuntaan.

6)  Hallituksen esitys laiksi rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 173/2009 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

7)  Hallituksen esitys laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta, laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta ja laeiksi eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 174/2009 vp

Toinen varapuhemies: Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan, sivistysvaliokunnan ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan on annettava lausunto.

Keskustelu   

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan, sivistysvaliokunnan ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan on annettava lausunto.

8)  Hallituksen esitys laiksi vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 175/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies: Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

Keskustelu

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan.

9)  Hallituksen esitys laeiksi laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalueilla sekä maaseudun kehittämiseen myönnettävistä tuista annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 176/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies: Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Keskustelu    

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

10)  Hallituksen esitys laiksi yhteistoiminta-asiamiehestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 177/2009 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

11)  Hallituksen esitys laeiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 178/2009 vp

Puhemies: Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan on annettava lausunto.

Keskustelu

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan on annettava lausunto.

12)  Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 179/2009 vp

Puhemies: Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava lausunto.

Keskustelu

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava lausunto.

13)  Hallituksen esitys laeiksi toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain ja lääkelain 54 a ja 54 e §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 180/2009 vp

Puhemies: Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Keskustelu

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

14)  Hallituksen esitys laeiksi vakuutusyhdistyslain, merimieseläkelain ja maatalousyrittäjän eläkelain muuttamisesta

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 181/2009 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti talousvaliokuntaan.

15)  Hallituksen esitys laeiksi sairausvakuutuslain 8 ja 12 luvun sekä opintotukilain 6 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 182/2009 vp

Toinen varapuhemies: Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle sivistysvaliokunnan on annettava lausunto.

Keskustelu  

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle sivistysvaliokunnan on annettava lausunto.

16)  Hallituksen esitys laiksi perhehoitajalain 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 183/2009 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

17)  Hallituksen esitys laiksi suhdanneluonteisista avustuksista eräiden asuinrakennusten korjauksiin annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 184/2009 vp

Toinen varapuhemies: Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään ympäristövaliokuntaan.

Keskustelu

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan.

18)  Hallituksen esitys laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain 59 c §:n muuttamisesta

Toinen käsittely
Hallituksen esitys HE 57/2009 vp
Perustuslakivaliokunnan mietintö PeVM 6/2009 vp

Toinen varapuhemies: Ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetty lakiehdotus on käsiteltävä perustuslain säätämisjärjestyksessä. Ensin päätetään siitä perustuslakivaliokunnan ehdotuksesta, että lakiehdotus julistetaan kiireelliseksi, mihin vaaditaan viiden kuudesosan enemmistö. Jos valiokunnan ehdotus hyväksytään, päätetään lakiehdotuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä. Hyväksymiseen vaaditaan kahden kolmasosan enemmistö. Jos lakiehdotusta ei julisteta kiireelliseksi, päätetään sen hyväksymisestä lepäämään ensimmäisiin eduskuntavaalien jälkeisiin valtiopäiviin tai hylkäämisestä.

Keskustelu

Eduskunta julisti ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen kiireelliseksi.

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

19)  Hallituksen esitys laeiksi verotililain sekä eräiden muiden verotusta koskevien lakien voimaantulosäännöksen muuttamisesta sekä arvonlisäverolain, ennakkoperintälain ja arpajaisverolain väliaikaisesta muuttamisesta

Toinen käsittely
Hallituksen esitys HE 129/2009 vp
Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 12/2009 vp

Toinen varapuhemies: Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

20)  Hallituksen esitys eläinlääkintähuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely
Hallituksen esitys HE 81/2009 vp
Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö MmVM 7/2009 vp

Toinen varapuhemies: Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelu

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen.

Asian käsittely päättyi.

21)  Hallituksen esitys laiksi sotilaallisesta kriisinhallinnasta annetun lain 30 ja 37 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely
Hallituksen esitys HE 96/2009 vp
Puolustusvaliokunnan mietintö PuVM 2/2009 vp

Toinen varapuhemies: Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

22)  Hallituksen esitys ihmisoikeuksien ja ihmisarvon suojaamiseksi biologian ja lääketieteen alalla tehdyn yleissopimuksen sekä siihen liittyvien ihmisten toisintamisen kieltämisestä ja ihmisalkuperää olevien elinten ja kudosten siirroista tehtyjen lisäpöytäkirjojen hyväksymisestä sekä laeiksi niiden lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja rikoslain 11 luvun 11 §:n ja 47 luvun 3 §:n muuttamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely
Hallituksen esitys HE 216/2008 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 25/2009 vp

Toinen varapuhemies: Ensin päätetään sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä yleissopimuksesta ja lisäpöytäkirjoista ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksista.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi yleissopimuksen ja lisäpöytäkirjat.

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

23)  Hallituksen esitys laiksi apteekkimaksusta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely
Hallituksen esitys HE 150/2009 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 26/2009 vp

Toinen varapuhemies: Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

24)  Hallituksen esitys laiksi elatustukilain muuttamisesta

Toinen käsittely
Hallituksen esitys HE 156/2009 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 27/2009 vp

Toinen varapuhemies: Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

25)  Hallituksen esitys eräiden lääkehuollon hallinnon uudistamiseen liittyvien lakien muuttamiseksi

Toinen käsittely
Hallituksen esitys HE 166/2009 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 28/2009 vp

Toinen varapuhemies: Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelu

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt 1.-16. ja 20.-24. lakiehdotukset.

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä 17.-19. lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

26)  Hallituksen esitys laiksi Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen osakkuusyritysten kehittämiseen ja hallinnointiin liittyvien toimintojen yhtiöittämisestä

Toinen käsittely
Hallituksen esitys HE 164/2009 vp
Talousvaliokunnan mietintö TaVM 11/2009 vp

Toinen varapuhemies: Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 27) asiasta.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

27)  Hallituksen esitys laiksi Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen asiantuntijapalvelujen yhtiöittämisestä

Toinen käsittely
Hallituksen esitys HE 165/2009 vp
Talousvaliokunnan mietintö TaVM 12/2009 vp

Toinen varapuhemies: Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

28)  Hallituksen esitys vuoden 2009 toiseksi lisätalousarvioksi

Mietintöjen pöydällepano
Hallituksen esitys HE 124/2009 vp
Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 14/2009 vp
Lisätalousarvioaloite LTA 10-84/2009 vp

Toinen varapuhemies: Puhemiesneuvosto ehdottaa, että mietintö pannaan pöydälle 7.10.2009 pidettävään täysistuntoon.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja mietintö pantiin pöydälle 7.10.2009 pidettävään täysistuntoon.

Toinen varapuhemies: Eduskunnan työtilanteen takia puhemiesneuvosto ehdottaa, että asian ainoassa käsittelyssä noudatettavasta menettelytavasta päätetään jo tässä istunnossa.

Menettelytavasta päättämistä koskeva puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin.

Toinen varapuhemies: Puhemiesneuvosto ehdottaa, että lisätalousarvioehdotuksen ainoassa käsittelyssä noudatetaan seuraavaa menettelytapaa:

Edustajan, joka aikoo ehdottaa muutoksia valtiovarainvaliokunnan mietintöön, on jätettävä muutosehdotuksensa keskuskansliaan. Näin on meneteltävä siinäkin tapauksessa, että muutosehdotukset sisältyvät vastalauseisiin. Pyydän edustajia muutosehdotuksessaan mainitsemaan talousarvioaloitteen tai vastalauseen numeron, johon muutosehdotus mahdollisesti perustuu.

Muutosehdotukset on jätettävä keskuskansliaan viimeistään huomenna keskiviikkona 7.10.2009 kello 14.

Ehdotukset kootaan edustajille jaettavaksi monisteeksi.

Asian käsittely alkaa yleiskeskustelulla. Mietinnön esittelypuheenvuoron jälkeen keskustelussa on nopeatahtinen osuus, jolloin etukäteen varatut puheenvuorot saavat kestää enintään 5 minuuttia. Puhemiesneuvosto suosittaa, että myös nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeen pidettävät puheenvuorot kestävät enintään 5 minuuttia.

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä tehdään ensin kaikki muutosehdotukset monisteen mukaisessa järjestyksessä. Koska ehdotukset otetaan pöytäkirjaan monisteen mukaisina, pelkkä ehdotuksen numeroon viittaaminen riittää. Kannatuspuheenvuoro annetaan välittömästi ehdotuksen tekijän puheenvuoron jälkeen.

Kun ehdotukset on tehty, ryhdytään äänestämään. Siltä osin kuin lisätalousarvioehdotukseen ei ole ehdotettu muutoksia, se katsotaan hyväksytyksi valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisena.

Menettelytapa hyväksyttiin.

29)  Hallituksen esitys laeiksi pääkaupunkiseudun kuntien jätehuoltoa ja joukkoliikennettä koskevasta yhteistoiminnasta sekä jätelain 3 §:n ja joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano
Hallituksen esitys HE 80/2009 vp
Hallintovaliokunnan mietintö HaVM 10/2009 vp
Lakialoite LA 82/2007 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 7.10.2009 pidettävään täysistuntoon.

30)  Hallituksen esitys laiksi rautatiekuljetuslain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano
Hallituksen esitys HE 103/2009 vp
Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö LiVM 14/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 7.10.2009 pidettävään täysistuntoon.

31)  Hallituksen esitys laiksi Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 31 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano
Hallituksen esitys HE 155/2009 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 29/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 7.10.2009 pidettävään täysistuntoon.

__________

Toinen   varapuhemies:  Eduskunnan seuraa-va täysistunto on huomenna keskiviikkona 7.10.2009 kello 14.

__________

Täysistunto lopetettiin kello 21.01.

Pöytäkirjan vakuudeksi: Seppo Tiitinen