Siirry Eduskunta.fi sivustolle svenska

Täysistunnon pöytäkirja PTK 89/2004 vp

Tarkistettu versio 2.0 PTK 89/2004 vp

89. TIISTAINA 14. SYYSKUUTA 2004 kello 14.10

Puhetta johtaa toinen varapuhemies Ilkka Kanerva.

Nimenhuuto

Nimenhuudon sijasta merkitään läsnä oleviksi ne edustajat, jotka osallistuivat edelliseen täysistuntoon, sekä seuraavat edustajat:

Kaarina Dromberg  /kok

Anne Huotari  /vas

Roger Jansson  /r

Toimi Kankaanniemi  /kd

Markku Koski  /kesk

Miapetra Kumpula  /sd

Kalevi Lamminen  /kok

Markku Laukkanen  /kesk

Kirsi Ojansuu  /vihr

Susanna Rahkonen  /sd

Matti Saarinen  /sd

Anni Sinnemäki  /vihr

Täysistunnon kuluessa ilmoittautuu seuraava edustaja:

Aila Paloniemi  /kesk

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1)  Hallituksen esitys valtion talousarvioksi vuodelle 2005

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 151/2004 vp

Toinen varapuhemies: Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Ministeri Antti Kalliomäen esittelypuheenvuoron jälkeen keskustelua jatketaan ryhmäpuheenvuoroilla, joiden pituus on enintään 15 minuuttia. Ryhmäpuheenvuorojen ja niiden jälkeen käytävän debatin jälkeen asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan huomenna keskiviikkona kello 10 pidettävässä täysistunnossa, jolloin lähetekeskustelu jatkuu nopeatahtisena keskusteluna, jossa etukäteen pyydettyjen puheenvuorojen pituus on enintään 7 minuuttia.

Keskustelu                       

Asian käsittelyä jatketaan PTK 90/3

2)  Valtioneuvoston selonteko Suomen osallistumisesta EU:n sotilaalliseen kriisinhallintaoperaatioon Bosnia-Hertsegovinassa (Althea)

Lähetekeskustelu
Valtioneuvoston selonteko VNS 5/2004 vp

Ensimmäinen   varapuhemies: Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään ulkoasiainvaliokuntaan, jolle puolustusvaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Keskustelu    

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään ulkoasiainvaliokuntaan, jolle puolustusvaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

3)  Hallituksen esitys laeiksi arvopaperimarkkinalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 137/2004 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti talousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

4)  Hallituksen esitys laiksi majoitus- ja ravitsemistoiminnasta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 138/2004 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti talousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja hallintovaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

5)  Hallituksen esitys patenttiyhteistyösopimuksen 22 artiklan 1 kappaleen muutoksen hyväksymisestä sekä laiksi patenttilain muuttamisesta

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 139/2004 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti talousvaliokuntaan.

6)  Hallituksen esitys laeiksi työttömyysturvalain, työttömyyskassalain sekä työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 4 ja 5 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 140/2004 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

7)  Hallituksen esitys laiksi öljysuojarahastosta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi annetun hallituksen esityksen (HE 119/2004 vp) täydentämisestä

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 141/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies: Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään ympäristövaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Keskustelu

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään ympäristövaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

8)  Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle toiminnastaan. Annettu 7.9.2004

Lähetekeskustelu
Kertomus K 12/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies: Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Keskustelu

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

__________

Ensimmäinen   varapuhemies:  Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona kello 10.

__________

Täysistunto lopetetaan kello 19.14.

Pöytäkirjan vakuudeksi: Seppo Tiitinen