Siirry Eduskunta.fi sivustolle svenska

Täysistunnon pöytäkirja PTK 90/2004 vp

Tarkistettu versio 2.0 PTK 90/2004 vp

90. KESKIVIIKKONA 15. SYYSKUUTA 2004 kello 10

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

Matti Ahde  /sd

Arja Alho  /sd

Ulla Anttila  /vihr

Mikko Elo  /sd

Merikukka Forsius-Harkimo  /vihr

Eero Heinäluoma  /sd

Liisa Hyssälä  /kesk

Kauko Juhantalo  /kesk

Timo Kalli  /kesk

Reijo Kallio  /sd

Katri Komi  /kesk

Reijo Laitinen  /sd

Kalevi Lamminen  /kok

Maija-Liisa Lindqvist  /kesk

Petri Neittaanmäki  /kesk

Susanna Rahkonen  /sd

Eero Reijonen  /kesk

Martin Saarikangas  /kok

Kimmo Sasi  /kok

Ilkka Taipale  /sd

Marja Tiura  /kok

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

Petri Neittaanmäki  /kesk

Reijo Laitinen  /sd

Ulla Anttila  /vihr

Liisa Hyssälä  /kesk

Marja Tiura  /kok

Eero Heinäluoma  /sd

Reijo Kallio  /sd

Timo Kalli  /kesk

__________


Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

15.9. edustaja

Liisa Hyssälä  /kesk

15. ja 16.9. edustajat

Katri Komi  /kesk

Kalevi Lamminen  /kok


Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

15.9. edustaja

Eero Reijonen  /kesk


Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

15.9. edustajat

Kauko Juhantalo  /kesk

Timo Kalli  /kesk

Reijo Kallio  /sd

Reijo Laitinen  /sd

Pehr Löv  /r

Petri Neittaanmäki  /kesk

Marja Tiura  /kok

Puhemies: Muun syyn vuoksi pyytää lupaa poissaoloon täysistunnosta ajaksi

15.-22.9. edustaja

Susanna Rahkonen  /sd

Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöä.

Ed. Rahkosen pyyntöön suostutaan.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1)  Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan täydennysvaali

Vaaleja

Puhemies:  Päiväjärjestyksen 1) asiana on Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan täydennysvaali.

Kun täydennysvaalia varten vaalisäännön 8 ja 13 §:n mukaisesti jätetyssä ehdokaslistassa on valtuuskunnan jäseneksi ja varajäseneksi ehdotettu valittaviksi yhtä monta kuin vaalissa on valittavia, totean vaalisäännön 10 §:n nojalla, että vaali on yksimielinen ja että Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan jäseneksi on tullut valituksi ehdokaslistan mukaisesti ed. Hannu Hoskonen ja häneltä vapautuvalle varajäsenen paikalle ed. Aila Paloniemi.

Asia on loppuun käsitelty.

2)  Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön parlamentaarisen yleiskokouksen Suomen valtuuskunnan täydennysvaali

Vaaleja

Puhemies:  Päiväjärjestyksen 2) asiana on Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön parlamentaarisen yleiskokouksen Suomen valtuuskunnan täydennysvaali.

Kun täydennysvaalia varten vaalisäännön 8 ja 13 §:n mukaisesti jätetyssä ehdokaslistassa on valtuuskunnan jäseneksi ehdotettu valittavaksi yhtä monta kuin vaalissa on valittavia, totean vaalisäännön 10 §:n nojalla, että vaali on yksimielinen ja että Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön parlamentaarisen yleiskokouksen Suomen valtuuskunnan jäseneksi on tullut valituksi ehdokaslistan mukaisesti ed. Maija-Liisa Lindqvist.

Asia on loppuun käsitelty.

3)  Hallituksen esitys valtion talousarvioksi vuodelle 2005

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 151/2004 vp

Puhemies: Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan. Asian käsittely keskeytettiin eilen pidetyssä toisessa istunnossa. PTK 89/1

Puhemiesneuvoston viime keskiviikkona tekemän päätöksen mukaan keskustelu jatkuu tänään etukäteen pyydettyjen puheenvuorojen osalta nopeatahtisena keskusteluna, jossa puheenvuorojen pituus on enintään 7 minuuttia. Puhemies voi harkintansa mukaan antaa ministereille puheenvuoron ennen muita puheenvuoroja, ja tällöin myös ministerin puheenvuoron pituus on enintään 7 minuuttia. Nopeatahtisessa keskustelussa puhemies voi lisäksi harkintansa mukaan myöntää 1 minuutin kestäviä vastauspuheenvuoroja. Nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeen seuraavassa keskustelussa puheenvuorot myönnetään varausjärjestyksessä.

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 4)-32) asiasta.

Keskustelu                        

Asian käsittelyä jatketaan PTK 91/1

4)  Hallituksen esitys laeiksi valtioneuvostosta annetun lain 6 §:n ja valtion virkamieslain 5 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 142/2004 vp

Ensimmäinen   varapuhemies: Päiväjärjestyksestä poistetaan 4) asia.

5)  Hallituksen esitys laiksi kuntien valtionosuuslain muuttamisesta

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 143/2004 vp

Ensimmäinen   varapuhemies: Päiväjärjestyksestä poistetaan 5) asia.

6)  Hallituksen esitys laiksi työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamisesta Kainuun hallintokokeilualueella vuosina 2005-2009

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 144/2004 vp

Ensimmäinen   varapuhemies: Päiväjärjestyksestä poistetaan 6) asia.

7)  Hallituksen esitys vuoden 2005 tuloveroasteikkolaiksi

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 145/2004 vp

Ensimmäinen   varapuhemies: Päiväjärjestyksestä poistetaan 7) asia.

8)  Hallituksen esitys laiksi tuloverolain muuttamisesta

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 146/2004 vp

Ensimmäinen   varapuhemies: Päiväjärjestyksestä poistetaan 8) asia.

9)  Hallituksen esitys laiksi arvonlisäverolain 149 a §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 147/2004 vp

Ensimmäinen   varapuhemies: Päiväjärjestyksestä poistetaan 9) asia.

10)  Hallituksen esitys laiksi Kansaneläkelaitoksen rahoituksen väliaikaisesta muuttamisesta vuonna 2005

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 148/2004 vp

Ensimmäinen   varapuhemies: Päiväjärjestyksestä poistetaan 10) asia.

11)  Hallituksen esitys laiksi eräiden juomapakkausten valmisteverosta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 149/2004 vp

Ensimmäinen   varapuhemies: Päiväjärjestyksestä poistetaan 11) asia.

12)  Hallituksen esitys laiksi arpajaisverolain 2 ja 4 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 150/2004 vp

Ensimmäinen   varapuhemies: Päiväjärjestyksestä poistetaan 12) asia.

13)  Hallituksen esitys laiksi valtion talousarviosta annetun lain 3 a §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 152/2004 vp

Ensimmäinen   varapuhemies: Päiväjärjestyksestä poistetaan 13) asia.

14)  Hallituksen esitys laiksi valtion eläkerahastosta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 153/2004 vp

Ensimmäinen   varapuhemies: Päiväjärjestyksestä poistetaan 14) asia.

15)  Hallituksen esitys laiksi Metsähallituksesta

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 154/2004 vp

Ensimmäinen   varapuhemies: Päiväjärjestyksestä poistetaan 15) asia.

16)  Hallituksen esitys laiksi pienten ja keskisuurten yritysten osaamisen kehittämispalveluista

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 155/2004 vp

Ensimmäinen   varapuhemies: Päiväjärjestyksestä poistetaan 16) asia.

17)  Hallituksen esitys laiksi työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 156/2004 vp

Ensimmäinen   varapuhemies: Päiväjärjestyksestä poistetaan 17) asia.

18)  Hallituksen esitys laiksi sotilasvammalain muuttamisesta

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 157/2004 vp

Ensimmäinen   varapuhemies: Päiväjärjestyksestä poistetaan 18) asia.

19)  Hallituksen esitys lakisääteisen tapaturmavakuutuksen ja liikennevakuutuksen sairaanhoitokorvausten täyskustannusvastuun toteuttamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 158/2004 vp

Ensimmäinen   varapuhemies: Päiväjärjestyksestä poistetaan 19) asia.

20)  Hallituksen esitys laeiksi maatalousyrittäjien eläkelain ja maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 13 ja 22 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 159/2004 vp

Ensimmäinen   varapuhemies: Päiväjärjestyksestä poistetaan 20) asia.

21)  Hallituksen esitys laiksi apteekkimaksusta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 160/2004 vp

Ensimmäinen   varapuhemies: Päiväjärjestyksestä poistetaan 21) asia.

22)  Hallituksen esitys laiksi eräissä Suomen sotiin liittyneissä tehtävissä palvelleiden kuntoutuksesta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 161/2004 vp

Ensimmäinen   varapuhemies: Päiväjärjestyksestä poistetaan 22) asia.

23)  Hallituksen esitys laeiksi lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain sekä elatusturvalain muuttamisesta

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 162/2004 vp

Ensimmäinen   varapuhemies: Päiväjärjestyksestä poistetaan 23) asia.

24)  Hallituksen esitys laiksi lapsiasiavaltuutetusta

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 163/2004 vp

Ensimmäinen   varapuhemies: Päiväjärjestyksestä poistetaan 24) asia.

25)  Hallituksen esitys sairausvakuutuslaiksi annetun hallituksen esityksen (HE 50/2004 vp) täydentämisestä

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 164/2004 vp

Ensimmäinen   varapuhemies: Päiväjärjestyksestä poistetaan 25) asia.

26)  Hallituksen esitys laiksi työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 165/2004 vp

Ensimmäinen   varapuhemies: Päiväjärjestyksestä poistetaan 26) asia.

27)  Hallituksen esitys laeiksi kansaneläkelaitoksen järjestämästä kuntoutuksesta annetun lain 4 ja 7 a §:n ja kuntoutusrahalain 24 a ja 31 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 166/2004 vp

Ensimmäinen   varapuhemies: Päiväjärjestyksestä poistetaan 27) asia.

28)  Hallituksen esitys laiksi toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 167/2004 vp

Ensimmäinen   varapuhemies: Päiväjärjestyksestä poistetaan 28) asia.

29)  Hallituksen esitys laiksi sosiaalihuoltolain muuttamisesta

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 168/2004 vp

Ensimmäinen   varapuhemies: Päiväjärjestyksestä poistetaan 29) asia.

30)  Hallituksen esitys laiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 169/2004 vp

Ensimmäinen   varapuhemies: Päiväjärjestyksestä poistetaan 30) asia.

31)  Hallituksen esitys laiksi avustuksista erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 170/2004 vp

Ensimmäinen   varapuhemies: Päiväjärjestyksestä poistetaan 31) asia.

32)  Hallituksen esitys laiksi asuntojen korjaus- ja energia-avustuksista annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 171/2004 vp

Ensimmäinen   varapuhemies: Päiväjärjestyksestä poistetaan 32) asia.

__________

Ensimmäinen      varapuhemies:  Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina kello 10.

__________

Täysistunto lopetetaan kello 23.08.

Pöytäkirjan vakuudeksi: Jarmo Vuorinen