Siirry Eduskunta.fi sivustolle svenska

Täysistunnon pöytäkirja PTK 91/2004 vp

Tarkistettu versio 2.0 PTK 91/2004 vp

91. TORSTAINA 16. SYYSKUUTA 2004 kello 10

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

Arto Bryggare  /sd

Merikukka Forsius-Harkimo  /vihr

Liisa Jaakonsaari  /sd

Tanja Karpela  /kesk

Katri Komi  /kesk

Jari Koskinen  /kok

Risto Kuisma  /sd

Seppo Kääriäinen  /kesk

Jaakko Laakso  /vas

Jere Lahti  /kok

Kalevi Lamminen  /kok

Suvi Lindén  /kok

Pehr Löv  /r

Sinikka Mönkäre  /sd

Mikaela Nylander  /r

Susanna Rahkonen  /sd

Antti Rantakangas  /kesk

Martin Saarikangas  /kok

Ilkka Taipale  /sd

Satu Taiveaho  /sd

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

Jaakko Laakso  /vas

Seppo Kääriäinen  /kesk

Sinikka Mönkäre  /sd

Tanja Karpela  /kesk

Suvi Lindén  /kok

Jere Lahti  /kok

Arto Bryggare  /sd

Antti Rantakangas  /kesk

Katri Komi  /kesk

__________


Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

16.9. edustajat

Tanja Karpela  /kesk

Seppo Kääriäinen  /kesk

Sinikka Mönkäre  /sd

16. ja 17.9. edustajat

Klaus Hellberg  /sd

Mikko Kuoppa  /vas

Reijo Laitinen  /sd

Maija-Liisa Lindqvist  /kesk

Aulis Ranta-Muotio  /kesk

Markku Rossi  /kesk


Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

16. ja 17.9. edustaja

Merikukka Forsius-Harkimo  /vihr


Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

16.9. edustajat

Heidi Hautala  /vihr

Liisa Jaakonsaari  /sd

Roger Jansson  /r

Suvi Lindén  /kok

Pehr Löv  /r

Antti Rantakangas  /kesk

16. ja 17.9. edustaja

Jari Koskinen  /kok

__________


Ulkoasiainvaliokunnan varapuheenjohtaja

Puhemies: Ilmoitetaan, että ulkoasiainvaliokunta on 14. päivänä syyskuuta 2004 pitämässään kokouksessa valinnut varapuheenjohtajakseen ed. Aulis Ranta-Muotion.

__________


Suuren valiokunnan jäsenet

Puhemies: Ilmoitetaan, että valiokuntapaikkojen järjestelyä varten pyytää ed. Matti Ahde vapautusta suuren valiokunnan varajäsenyydestä. Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöä.

Pyyntöön suostutaan.

Puhemies: Ilmoitetaan, että suuren valiokunnan täydennysvaali toimitetaan huomenna perjantaina 17. päivänä syyskuuta kello 13 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaalia varten on vaalisäännön 13 §:n mukaan jätettävä keskuskansliaan viimeistään huomenna perjantaina kello 10.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1)  Hallituksen esitys valtion talousarvioksi vuodelle 2005

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 151/2004 vp

Puhemies: Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan. Asian käsittely keskeytettiin eilen pidetyssä istunnossa. PTK 90/3

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 3)-31) asiasta.

Keskustelu     

__________

Ensimmäinen varapuhemies: Täysistunto keskeytetään ja sitä jatketaan kello 16.30, jolloin aloitetaan suullisella kyselytunnilla.

__________

Täysistunto keskeytetään kello 12.55.

__________

Täysistuntoa jatketaan

kello 16.33

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

__________

Edustajat Sinikka Mönkäre, Tanja Karpela, Suvi Lindén, Jere Lahti ja Arto Bryggare merkitään läsnä oleviksi.

__________

2)  Suullisia kysymyksiä

Puhemies: Päiväjärjestyksen 2) asiana on suullinen kyselytunti.

N:o 132) Vammaisten kuljetuspalvelut

N:o 133) Yliopistojen rahoitusjärjestelmä

N:o 134) Köyhyyden vähentäminen

N:o 135) Kriisipaikkakuntien avustaminen

N:o 136) Muuntogeenisen maissin hyväksyminen EU:n sisämarkkinoille

N:o 137) Valtion omaisuuden myyntitulojen käyttö

N:o 138) Luonnonsuojelualueiden myrskytuhot

N:o 139) Helsingin lähiöiden kunnostaminen

Hallituksen esitys valtion talousarvioksi vuodelle 2005

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 151/2004 vp

Puhemies: Jatketaan ennen istuntotaukoa keskeytettyä päiväjärjestyksen 1) asian käsittelyä.

Keskustelu   

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

__________

3)  Hallituksen esitys laeiksi valtioneuvostosta annetun lain 6 §:n ja valtion virkamieslain 5 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 142/2004 vp

Toinen varapuhemies: Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan.

Keskustelu

Toinen varapuhemies:  Keskustelussa on ed. Tiusanen ehdottanut, että asia pannaan pöydälle seuraavaan täysistuntoon.

Selonteko hyväksytään.

Ed. Tiusasen ehdotus hyväksytään ja asia pannaan pöydälle seuraavaan täysistuntoon.

Asian käsittelyä jatketaan PTK 92/2

4)  Hallituksen esitys laiksi kuntien valtionosuuslain muuttamisesta

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 143/2004 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti hallintovaliokuntaan.

5)  Hallituksen esitys laiksi työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamisesta Kainuun hallintokokeilualueella vuosina 2005-2009

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 144/2004 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti hallintovaliokuntaan.

6)  Hallituksen esitys vuoden 2005 tuloveroasteikkolaiksi

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 145/2004 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

7)  Hallituksen esitys laiksi tuloverolain muuttamisesta

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 146/2004 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

8)  Hallituksen esitys laiksi arvonlisäverolain 149 a §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 147/2004 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

9)  Hallituksen esitys laiksi Kansaneläkelaitoksen rahoituksen väliaikaisesta muuttamisesta vuonna 2005

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 148/2004 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

10)  Hallituksen esitys laiksi eräiden juomapakkausten valmisteverosta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 149/2004 vp

Toinen varapuhemies: Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan, jolle ympäristövaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Keskustelu

Toinen varapuhemies:  Keskustelussa on ed. Tiusanen ehdottanut, että asia pannaan pöydälle seuraavaan täysistuntoon.

Selonteko hyväksytään.

Ed. Tiusasen ehdotus hyväksytään ja asia pannaan pöydälle seuraavaan täysistuntoon.

Asian käsittelyä jatketaan PTK 92/3

11)  Hallituksen esitys laiksi arpajaisverolain 2 ja 4 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 150/2004 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

12)  Hallituksen esitys laiksi valtion talousarviosta annetun lain 3 a §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 152/2004 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja sivistysvaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

13)  Hallituksen esitys laiksi valtion eläkerahastosta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 153/2004 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

14)  Hallituksen esitys laiksi Metsähallituksesta

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 154/2004 vp

Toinen varapuhemies: Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja ympäristövaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Keskustelu

Toinen varapuhemies:  Keskustelussa on ed. Pulliainen ehdottanut, että asia pannaan pöydälle seuraavaan täysistuntoon.

Selonteko hyväksytään.

Ed. Pulliaisen ehdotus hyväksytään ja asia pannaan pöydälle seuraavaan täysistuntoon.

Asian käsittelyä jatketaan PTK 92/4

15)  Hallituksen esitys laiksi pienten ja keskisuurten yritysten osaamisen kehittämispalveluista

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 155/2004 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti talousvaliokuntaan.

16)  Hallituksen esitys laiksi työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 156/2004 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan, jolle sivistysvaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

17)  Hallituksen esitys laiksi sotilasvammalain muuttamisesta

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 157/2004 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

18)  Hallituksen esitys lakisääteisen tapaturmavakuutuksen ja liikennevakuutuksen sairaanhoitokorvausten täyskustannusvastuun toteuttamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 158/2004 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

19)  Hallituksen esitys laeiksi maatalousyrittäjien eläkelain ja maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 13 ja 22 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 159/2004 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

20)  Hallituksen esitys laiksi apteekkimaksusta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 160/2004 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

21)  Hallituksen esitys laiksi eräissä Suomen sotiin liittyneissä tehtävissä palvelleiden kuntoutuksesta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 161/2004 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

22)  Hallituksen esitys laeiksi lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain sekä elatusturvalain muuttamisesta

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 162/2004 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

23)  Hallituksen esitys laiksi lapsiasiavaltuutetusta

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 163/2004 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

24)  Hallituksen esitys sairausvakuutuslaiksi annetun hallituksen esityksen (HE 50/2004 vp) täydentämisestä

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 164/2004 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

25)  Hallituksen esitys laiksi työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 165/2004 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

26)  Hallituksen esitys laeiksi kansaneläkelaitoksen järjestämästä kuntoutuksesta annetun lain 4 ja 7 a §:n ja kuntoutusrahalain 24 a ja 31 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 166/2004 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

27)  Hallituksen esitys laiksi toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 167/2004 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

28)  Hallituksen esitys laiksi sosiaalihuoltolain muuttamisesta

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 168/2004 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

29)  Hallituksen esitys laiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 169/2004 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

30)  Hallituksen esitys laiksi avustuksista erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 170/2004 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ympäristövaliokuntaan.

31)  Hallituksen esitys laiksi asuntojen korjaus- ja energia-avustuksista annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 171/2004 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ympäristövaliokuntaan.

__________

Toinen  varapuhemies:  Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina kello 13.

__________

Täysistunto lopetetaan kello 21.46.

Pöytäkirjan vakuudeksi: Jarmo Vuorinen