Siirry Eduskunta.fi sivustolle svenska

Täysistunnon pöytäkirja PTK 95/2006 vp

Tarkistettu versio 2.0 PTK 95/2006 vp

95. KESKIVIIKKONA 4. LOKAKUUTA 2006 kello 15 (15.05)

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

Matti Ahde  /sd

Mikko Alatalo  /kesk

Eva Biaudet  /r

Kaarina Dromberg  /kok

Mikko Elo  /sd

Jan-Erik Enestam  /r

Christina Gestrin  /r

Tuula Haatainen  /sd

Tony Halme  /ps

Anne Huotari  /vas

Susanna Huovinen  /sd

Sinikka Hurskainen  /sd

Antti Kaikkonen  /kesk

Antti Kalliomäki  /sd

Saara Karhu  /sd

Kyösti Karjula  /kesk

Marjukka Karttunen  /kok

Kimmo Kiljunen  /sd

Mari Kiviniemi  /kesk

Miapetra Kumpula-Natri  /sd

Esa Lahtela  /sd

Seppo Lahtela  /kesk

Markku Laukkanen  /kesk

Paula Lehtomäki  /kesk

Suvi Lindén  /kok

Leena Luhtanen  /sd

Marjo Matikainen-Kallström  /kok

Kalevi Olin  /sd

Kari Rajamäki  /sd

Mauri Salo  /kesk

Kimmo Sasi  /kok

Suvi-Anne Siimes  /vas

Osmo Soininvaara  /vihr

Johanna Sumuvuori  /vihr

Seppo Särkiniemi  /kesk

Säde Tahvanainen  /sd

Pentti Tiusanen  /vas

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

Pentti Tiusanen  /vas

Johanna Sumuvuori  /vihr

Anne Huotari  /vas

Seppo Lahtela  /kesk

__________


Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

4.10. edustajat

Tuula Haatainen  /sd

Kimmo Kiljunen  /sd

Juha Korkeaoja  /kesk

Seppo Lahtela  /kesk

Kalevi Lamminen  /kok

Paula Lehtomäki  /kesk

Pentti Tiusanen  /vas

4. ja 5.10. edustajat

Mikko Alatalo  /kesk

Eva Biaudet  /r

Susanna Huovinen  /sd

Saara Karhu  /sd

Kyösti Karjula  /kesk

Pertti Salovaara  /kesk


Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

4.10. edustaja

Christina Gestrin  /r

4.-6.10. edustaja

Antti Kalliomäki  /sd


Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

4.10. edustajat

Anne Huotari  /vas

Tuomo Hänninen  /kesk

Matti Kauppila  /vas

Rauno Kettunen  /kesk

Esa Lahtela  /sd

Jere Lahti  /kok

Seppo Särkiniemi  /kesk

Säde Tahvanainen  /sd

Tapani Tölli  /kesk

__________


Eduskunnan 100-vuotisjuhlallisuuksiin liittyvät huomionosoitukset

Puhemies: Ilmoitetaan, että eduskunnan 100-vuotisjuhlallisuuksiin liittyen edustajille on jaettu tänään 4. päivänä lokakuuta 2006 liikkeelle laskettu 2 euron erikoiskolikko.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1)  Hallituksen esitys laeiksi yrityksen saneerauksesta annetun lain ja takaisinsaannista konkurssipesään annetun lain 23 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 152/2006 vp

Puhemies: Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Keskustelu

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään lakivaliokuntaan.

2)  Hallituksen esitys Euroopan neuvoston tietoverkkorikollisuutta koskevan yleissopimuksen hyväksymisestä, laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä laeiksi rikoslain, pakkokeinolain 4 luvun, esitutkintalain 27 ja 28 §:n ja kansainvälisestä oikeusavusta rikosasioissa annetun lain 15 ja 23 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 153/2006 vp

Puhemies: Puhemiesneuvosto  ehdottaa, että asia lähetetään  lakivaliokuntaan,  jolle  liikenne- ja viestintävaliokunnan  on  annettava   asiasta lausunto.

Keskustelu

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään lakivaliokuntaan, jolle liikenne- ja viestintävaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

3)  Hallituksen esitys ryhmäkannelaiksi ja laiksi Kuluttajavirastosta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 154/2006 vp

Puhemies: Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan, jolle talousvaliokunnan ja ympäristövaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 20) asiasta.

Keskustelu

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään lakivaliokuntaan, jolle talousvaliokunnan ja ympäristövaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

4)  Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaisrekisteristä annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 156/2006 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti hallintovaliokuntaan.

5)  Hallituksen esitys laiksi pelastustoimen laitteista

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 157/2006 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti hallintovaliokuntaan.

6)  Hallituksen esitys ulkomailta vuokratun työntekijän sekä rajoitetusti verovelvolliselle maksettavan työkorvauksen verottamiseen liittyviksi säännöksiksi

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 158/2006 vp

Ensimmäinen   varapuhemies: Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan, jolle työ- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Keskustelu

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan, jolle työ- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

7)  Hallituksen esitys Kanadan kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 159/2006 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

8)  Hallituksen esitys laiksi eläinten kuljetuksesta sekä laeiksi eläinsuojelulain ja rikoslain 17 luvun 14 ja 23 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 160/2006 vp

Ensimmäinen   varapuhemies: Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

Keskustelu

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

9)  Hallituksen esitys laiksi päästökauppalain muuttamisesta

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 161/2006 vp

Ensimmäinen   varapuhemies: Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään talousvaliokuntaan, jolle ympäristövaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Keskustelu   

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään talousvaliokuntaan, jolle ympäristövaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

10)  Hallituksen esitys laeiksi valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi ja yritystoiminnan tukemisesta annetun lain 41 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 162/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies: Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään talousvaliokuntaan.

Keskustelu  

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään talousvaliokuntaan.

11)  Hallituksen esitys laiksi lasten päivähoidosta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 163/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies: Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Keskustelu

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

12)  Hallituksen esitys vammaisetuuksien määrän sekä eläkkeensaajien asumistuessa hyväksyttävien asumiskustannusten enimmäismäärien tarkistamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 164/2006 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

13)  Hallituksen esitys laeiksi toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta sekä toimeentulotuesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 165/2006 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

14)  Hallituksen esitys laeiksi vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 166/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies: Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Keskustelu

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

15)  Hallituksen esitys laiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 167/2006 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

16)  Hallituksen esitys laiksi lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 168/2006 vp

Toinen varapuhemies: Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Keskustelu

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

17)  Hallituksen esitys laeiksi palkkaturvalain ja merimiesten palkkaturvalain muuttamisesta

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 169/2006 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

18)  Hallituksen esitys rakennuksen energiatehokkuutta koskevaksi lainsäädännöksi

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 170/2006 vp

Toinen varapuhemies: Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään ympäristövaliokuntaan.

Keskustelu

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään ympäristövaliokuntaan.

19)  Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan työjärjestyksen ja eduskunnan virkamiehistä annetun lain muuttamisesta, valtiontilintarkastajien johtosäännön kumoamisesta sekä eduskunnan päätökseksi Eduskunnan kirjaston johtosäännön 5 §:n ja eduskunnan tilisäännön muuttamisesta

Lähetekeskustelu
Puhemiesneuvoston ehdotus PNE 2/2006 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti perustuslakivaliokuntaan, jolle valtiovarainvaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

20)  Ryhmäkannelaki ja laki Kuluttajavirastosta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu
Lakialoite LA 92/2006 vp (Annika  Lapintie  /vas ym.)

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti lakivaliokuntaan.

21)  Hallituksen esitys laiksi vaalilain 5 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano
Hallituksen esitys HE 141/2006 vp
Perustuslakivaliokunnan mietintö PeVM 9/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

22)  Hallituksen esitys laeiksi rekisterihallintolain ja eräiden maistraatin toimivallan määräytymistä koskevia säännöksiä sisältävien lakien muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano
Hallituksen esitys HE 229/2005 vp
Hallintovaliokunnan mietintö HaVM 16/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

23)  Hallituksen esitys Maailman postiliiton yleissopimuksen hyväksymisestä ja laeiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja postipalvelulain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano
Hallituksen esitys HE 110/2006 vp
Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö LiVM 16/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

24)  Hallituksen esitys laiksi metsästyslain 23 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano
Hallituksen esitys HE 146/2006 vp
Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö MmVM 9/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

25)  Hallituksen esitys laiksi tartuntatautilain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano
Hallituksen esitys HE 64/2006 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 18/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

26)  Hallituksen esitys laiksi perhehoitajalain 2 ja 3 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano
Hallituksen esitys HE 134/2006 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 19/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

27)  Hallituksen esitys laiksi elatusturvalain 7 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano
Hallituksen esitys HE 135/2006 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 20/2006 vp
Lakialoite LA 126/2005 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

28)  Hallituksen esitys laiksi omaishoidon tuesta annetun lain 4 ja 6 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano
Hallituksen esitys HE 136/2006 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 21/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Toinen  varapuhemies:  Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina kello 16.30.

__________

Täysistunto lopetetaan kello 19.17.

Pöytäkirjan vakuudeksi: Seppo Tiitinen