Siirry Eduskunta.fi sivustolle svenska

Täysistunnon pöytäkirja PTK 95/2009 vp

Tarkistettu versio 2.0 PTK 95/2009 vp

95. TIISTAINA 20. LOKAKUUTA 2009 kello 14.03

Puhetta johtivat puhemies Sauli Niinistö (14.03-15.56), ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (15.56-18.03) ja toinen varapuhemies Johannes Koskinen (18.03-19.32).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 37 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

Eero Akaan-Penttilä  /kok

Sirkka-Liisa Anttila  /kesk (e)

Maarit Feldt-Ranta  /sd (s)

Merikukka Forsius  /kok (s)

Hannakaisa Heikkinen  /kesk (e)

Anne Holmlund  /kok (e)

Susanna Huovinen  /sd (s)

Sinikka Hurskainen  /sd (e)

Liisa Hyssälä  /kesk (e)

Tuomo Hänninen  /kesk (e)

Antti Kaikkonen  /kesk

Ilkka Kantola  /sd (e)

Tanja Karpela  /kesk (p)

Ulla Karvo  /kok (s)

Jyrki Katainen  /kok

Katri Komi  /kesk (e)

Kari Kärkkäinen  /kd (e)

Markku Laukkanen  /kesk (e)

Paula Lehtomäki  /kesk (e)

Päivi Lipponen  /sd (e)

Juha Mieto  /kesk

Johanna Ojala-Niemelä  /sd (p)

Reijo Paajanen  /kok

Markku Pakkanen  /kesk

Aila Paloniemi  /kesk (s)

Petri Salo  /kok (e)

Johanna Sumuvuori  /vihr (p)

Tommy Tabermann  /sd (s)

Katja Taimela  /sd (s)

Satu Taiveaho  /sd

Astrid Thors  /r (e)

Kimmo Tiilikainen  /kesk (s)

Marja Tiura  /kok (e)

Erkki Tuomioja  /sd (e)

Jutta Urpilainen  /sd

Mirja Vehkaperä  /kesk (p)

Antti Vuolanne  /sd (e)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 4 edustajaa:

Markku Pakkanen  /kesk (14.18)

Reijo Paajanen  /kok (15.14)

Marja Tiura  /kok (15.22)

Päivi Lipponen  /sd (15.23)

__________


U-asiat

Puhemies: Valtioneuvosto on 15.10.2009 toi-mittanut  eduskunnalle  Euroopan  unionin asiat  U 66-69/2009 vp , ja puhemies on lähettänyt ne käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle

asiasta U 66 ulkoasiainvaliokunnan,

asiasta U 67 hallintovaliokunnan,

asiasta U 68 maa- ja metsätalousvaliokunnan sekä

asiasta U 69 talousvaliokunnan on annettava lausunto.

__________


Valiokuntien jäsenet

Puhemies: Valiokuntapaikkojen järjestelyä varten pyytävät vapautusta

talousvaliokunnan jäsenyydestä ed. Janina Andersson ja

ympäristövaliokunnan jäsenyydestä ed. Oras Tynkkynen.

Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöjä.

Pyyntöihin suostuttiin.

Puhemies: Täydennysvaalit toimitetaan huomenna keskiviikkona 21.10.2009 kello 14 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaaleja varten on jätettävä keskuskansliaan viimeistään huomenna keskiviikkona kello 11.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1)  Hallituksen esitys laeiksi puolustusvoimista annetun lain sekä Maapuolustuskorkeakoulusta annetun lain 13 ja 34 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 196/2009 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti puolustusvaliokuntaan.

2)  Hallituksen esitys laeiksi kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain ja ulkomaisten väliyhteisöjen osakkaiden verotuksesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 197/2009 vp

Puhemies: Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Keskustelu

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

3)  Hallituksen esitys Belgian kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 198/2009 vp

Puhemies: Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Keskustelu

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

4)  Hallituksen esitys eräiden Alankomaiden kanssa Alankomaiden Antillien osalta tuloverotuksesta tehtyjen sopimusten hyväksymisestä ja laiksi sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 199/2009 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

5)  Hallituksen esitys eräiden Alankomaiden kanssa Aruban osalta tuloverotuksesta tehtyjen sopimusten hyväksymisestä ja laiksi sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 200/2009 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

6)  Hallituksen esitys laiksi indeksiehdon käytön rajoittamisesta annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 201/2009 vp

Puhemies: Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Keskustelu

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

7)  Hallituksen esitys laiksi valtion talousarviosta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 202/2009 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

8)  Hallituksen esitys laiksi valtion eläkelain 98 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 203/2009 vp

Puhemies: Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle puolustusvaliokunnan on annettava lausunto.

Keskustelu

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle puolustusvaliokunnan on annettava lausunto.

9)  Hallituksen esitys Sveitsin kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen ja pöytäkirjan muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 204/2009 vp

Puhemies: Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Keskustelu

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

10)  Hallituksen esitys laiksi rautatielain muuttamisesta

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 207/2009 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

11)  Hallituksen esitys eräiden liikennehallinnon virastouudistukseen liittyvien lakien muuttamisesta sekä laiksi meriliikennetietojen keräämisestä ja meriliikenteen tilastojen laatimisesta

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 208/2009 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

12)  Hallituksen esitys laiksi lentoliikenteen päästökaupasta

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 209/2009 vp

Puhemies: Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja ympäristövaliokunnan on annettava lausunto.

Keskustelu

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja ympäristövaliokunnan on annettava lausunto.

13)  Hallituksen esitys laiksi matkustaja-aluksen henkilöluetteloista

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 210/2009 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

14)  Hallituksen esitys ilmailulaiksi sekä laiksi rajavartiolain 75 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 211/2009 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti liikenne- ja viestintävaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

15)  Hallituksen esitys laiksi päästökauppalain muuttamisesta

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 212/2009 vp

Puhemies: Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään talousvaliokuntaan, jolle ympäristövaliokunnan on annettava lausunto.

Keskustelu

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin talousvaliokuntaan, jolle ympäristövaliokunnan on annettava lausunto.

16)  Hallituksen esitys laiksi biopolttoaineiden edistämisestä liikenteessä annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 213/2009 vp

Puhemies: Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään talousvaliokuntaan.

Keskustelu      

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

17)  Hallituksen esitys laiksi eräiden riskin aiheuttavien tuotteiden markkinavalvontaan liittyvien tietojen ilmoittamisesta Euroopan yhteisöjen komissiolle

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 214/2009 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti talousvaliokuntaan.

18)  Hallituksen esitys laiksi vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 215/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies: Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään talousvaliokuntaan.

Keskustelu

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

19)  Hallituksen esitys laeiksi palvelujen tarjoamisesta, rajat ylittävästä kieltomenettelystä annetun lain 1 §:n muuttamisesta ja Kuluttajavirastosta annetun lain 1 §:n muuttami-sesta

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 216/2009 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti talousvaliokuntaan, jolle sosiaali- ja terveysvaliokunnan on annettava lausunto.

20)  Hallituksen esitys laiksi eräitä yrityksiä koskevasta taloudellisen toiminnan avoimuus- ja tiedonantovelvollisuudesta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 217/2009 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti talousvaliokuntaan.

21)  Hallituksen esitys laiksi kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 218/2009 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti talousvaliokuntaan.

22)  Hallituksen esitys laeiksi palkkaturvalain ja merimiesten palkkaturvalain muuttami-sesta

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 219/2009 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

23)  Hallituksen esitys laeiksi vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelusta sekä vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain ja sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 220/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies: Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Keskustelu

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

24)  Hallituksen esitys laiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain muuttamisesta, laiksi turkistuottajien lomituspalveluista, laiksi poronhoitajien sijaisapukokeilusta ja laiksi maatalousyrittäjän eläkelain 114 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 221/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies: Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle maa- ja metsätalousvaliokunnan on annettava lausunto.

Keskustelu

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle maa- ja metsätalousvaliokunnan on annettava lausunto.

25)  Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain 4 ja 6 luvun väliaikaisesta muuttamisesta

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 222/2009 vp

Toinen varapuhemies: Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava lausunto.

Keskustelu

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava lausunto.

26)  Hallituksen esitys laeiksi sairausvakuutuslain, tapaturmavakuutuslain ja työttömyysturvalain 6 luvun 4 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 223/2009 vp

Toinen varapuhemies: Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Keskustelu

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

27)  Hallituksen esitys laiksi tapaturmavakuutuslain muuttamisesta

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 224/2009 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

28)  Hallituksen esitys laeiksi lastensuojelulain, vankeuslain 4 ja 20 luvun sekä tutkintavankeuslain 2 luvun 5 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 225/2009 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja lakivaliokunnan on annettava lausunto.

29)  Hallituksen esitys arvonlisäverotuksessa sovellettavien myyntimaasäännösten ja eräiden muiden säännösten muuttamiseksi ja väliaikaiseksi muuttamiseksi

Toinen käsittely
Hallituksen esitys HE 136/2009 vp
Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 16/2009 vp

Toinen varapuhemies: Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

30)  Hallituksen esitys laiksi autoverolle kannetun arvonlisäveron suuruisen veron palauttamisesta eräissä tapauksissa

Toinen käsittely
Hallituksen esitys HE 97/2009 vp
Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 17/2009 vp

Toinen varapuhemies: Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelu

Toinen varapuhemies: Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan PTK 96/2

31)  Laki vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävistä veronhuojennuksista annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely
Lakialoite LA 54/2009 vp
Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 18/2009 vp

Toinen varapuhemies: Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelu

Toinen varapuhemies: Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan PTK 96/3

32)  Hallituksen esitys laiksi kuntien valtionosuuslain 27 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely
Hallituksen esitys HE 117/2009 vp
Hallintovaliokunnan mietintö HaVM 11/2009 vp

Toinen varapuhemies: Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

33)  Hallituksen esitys laeiksi ulosottokaaren 1 luvun 32 §:n ja luottotietolain muuttamisesta

Toinen käsittely
Hallituksen esitys HE 93/2009 vp
Lakivaliokunnan mietintö LaVM 12/2009 vp
Lakialoite LA 53/2007 vp

Toinen varapuhemies: Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelu

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset.

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

34)  Hallituksen esitys laiksi lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 13 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely
Hallituksen esitys HE 157/2009 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 30/2009 vp

Toinen varapuhemies: Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

35)  Hallituksen esitys laiksi toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Toinen käsittely
Hallituksen esitys HE 153/2009 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 31/2009 vp

Toinen varapuhemies: Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

36)  Hallituksen esitys laiksi kansaneläkeindeksin soveltamisesta vuonna 2010

Toinen käsittely
Hallituksen esitys HE 148/2009 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 32/2009 vp

Toinen varapuhemies: Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

37)  Hallituksen esitys laiksi perhehoitajalain 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Toinen käsittely
Hallituksen esitys HE 183/2009 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 33/2009 vp

Toinen varapuhemies: Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

38)  Hallituksen esitys laeiksi kuluttajansuojalain 7 luvun, rikoslain 36 luvun 6 §:n ja korkolain 4 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely, ainoa käsittely
Hallituksen esitys HE 64/2009 vp
Talousvaliokunnan mietintö TaVM 13/2009 vp
Lakialoite LA 56, 103/2007 vp
Toimenpidealoite TPA 59/2007 vp, 17/2008 vp

Toinen varapuhemies: Nyt voidaan toisessa käsittelyssä hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Lopuksi päätetään ainoassa käsittelyssä toimenpidealoitteista.

Menettelytapa hyväksyttiin.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset.

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteiden hylkäämisestä.

Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen.

Asian käsittely päättyi.

39)  Hallituksen esitys laeiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 3 §:n sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely
Hallituksen esitys HE 107/2009 vp
Sivistysvaliokunnan mietintö SiVM 7/2009 vp

Toinen varapuhemies: Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Yleiskeskustelu keskeytettiin 16.10.2009 pidetyssä täysistunnossa. PTK 94/5

Yleiskeskustelu ei jatkunut.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

40)  Hallituksen esitys laeiksi kunnallisen eläkelain, kunnallisen eläkelain voimaanpanolain 3 §:n ja valtion eläkelain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely
Hallituksen esitys HE 170/2009 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 34/2009 vp

Toinen varapuhemies: Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

41)  Hallituksen esitys laiksi vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely
Hallituksen esitys HE 89/2009 vp
Ympäristövaliokunnan mietintö YmVM 6/2009 vp

Toinen varapuhemies: Käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Keskustelu

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

__________

Toinen  varapuhemies:  Eduskunnan  seuraa-va täysistunto on huomenna keskiviikkona 21.10.2009 kello 14.

__________

Täysistunto lopetettiin kello 19.32.

Pöytäkirjan vakuudeksi: Jarmo Vuorinen