Siirry Eduskunta.fi sivustolle svenska

Täysistunnon pöytäkirja PTK 99/2002 vp

Tarkistettu versio 2.0 PTK 99/2002 vp

99. TORSTAINA 19. SYYSKUUTA 2002 kello 10

Puhetta johtaa puhemies Uosukainen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

Hannu Aho  /kesk

Mikko Elo  /sd

Satu Hassi  /vihr

Gunnar Jansson  /r

Seppo Kanerva  /kok

Niilo Keränen  /kesk

Kimmo Kiljunen  /sd

Johannes Koskinen  /sd

Esko Kurvinen  /kok

Kari Kärkkäinen  /kd

Seppo Lahtela  /kesk

Jouni Lehtimäki  /kok

Jari Leppä  /kesk

Paavo Lipponen  /sd

Pekka Nousiainen  /kesk

Susanna Rahkonen  /sd

Jussi Ranta  /sd

Maija Rask  /sd

Matti Vanhanen  /kesk

Jari Vilén  /kok

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

Kari Kärkkäinen  /kd

Jari Leppä  /kesk

Pekka Nousiainen  /kesk

Mikko Elo  /sd

Seppo Lahtela  /kesk

__________


Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

19.9. edustajat

Paavo Lipponen  /sd

Matti Vanhanen  /kesk

19. ja 20.9. edustaja

Gunnar Jansson  /r


Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

19.-27.9. edustaja

Matti Saarinen  /sd


Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

19.9. edustaja

Mikko Elo  /sd

19. ja 20.9. edustajat

Hannu Aho  /kesk

Niilo Keränen  /kesk

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1)  Hallituksen esitys valtion talousarvioksi vuodelle 2003

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 132/2002 vp

Puhemies: Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan. Asian käsittely keskeytettiin eilisessä täysistunnossa. PTK 98/1

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 2)-36) asiasta.

(Hälinää - Puhemies koputtaa) Ed. Ylä-Monosen puheenvuoroa varten kehotan edustajia istuutumaan, rauhoittumaan ja kuuntelemaan.

Keskustelu            

Asian käsittelyä jatketaan PTK 101/1

2)  Hallituksen esitys laiksi tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 119/2002 vp

Toinen varapuhemies: Päiväjärjestyksestä poistetaan 2) asia.

3)  Hallituksen esitys laiksi työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamisesta eräissä kunnissa vuosina 2003-2005

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 120/2002 vp

Toinen varapuhemies: Päiväjärjestyksestä poistetaan 3) asia.

4)  Hallituksen esitys vuoden 2003 veroasteikkolaiksi

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 121/2002 vp

Toinen varapuhemies: Päiväjärjestyksestä poistetaan 4) asia.

5)  Hallituksen esitys laeiksi tuloverolain muuttamisesta sekä tuloverolain 77 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 122/2002 vp

Toinen varapuhemies: Päiväjärjestyksestä poistetaan 5) asia.

6)  Hallituksen esitys laeiksi verontilityslain 12 §:n ja tuloverolain 124 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 123/2002 vp

Toinen varapuhemies: Päiväjärjestyksestä poistetaan 6) asia.

7)  Hallituksen esitys laiksi Kansaneläkelaitoksen rahoituksen väliaikaisesta muuttamisesta vuonna 2003

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 124/2002 vp

Toinen varapuhemies: Päiväjärjestyksestä poistetaan 7) asia.

8)  Hallituksen esitys laeiksi arvonlisäverolain sekä Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 125/2002 vp

Toinen varapuhemies: Päiväjärjestyksestä poistetaan 8) asia.

9)  Hallituksen esitys laiksi vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävistä veronhuojennuksista annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 126/2002 vp

Toinen varapuhemies: Päiväjärjestyksestä poistetaan 9) asia.

10)  Hallituksen esitys laiksi arpajaisverolain 2 ja 4 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 127/2002 vp

Toinen varapuhemies: Päiväjärjestyksestä poistetaan 10) asia.

11)  Hallituksen esitys laiksi jäteverolain 4 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 128/2002 vp

Toinen varapuhemies: Päiväjärjestyksestä poistetaan 11) asia.

12)  Hallituksen esitys laiksi valmisteverotuslain 18 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 129/2002 vp

Toinen varapuhemies: Päiväjärjestyksestä poistetaan 12) asia.

13)  Hallituksen esitys laeiksi sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain ja nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 130/2002 vp

Toinen varapuhemies: Päiväjärjestyksestä poistetaan 13) asia.

14)  Hallituksen esitys laeiksi arvonlisäverolain sekä Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain 18 b §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 131/2002 vp

Toinen varapuhemies: Päiväjärjestyksestä poistetaan 14) asia.

15)  Hallituksen esitys laiksi valtion talousarviosta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 133/2002 vp

Toinen varapuhemies: Päiväjärjestyksestä poistetaan 15) asia.

16)  Hallituksen esitys laiksi valtion virkamiesten tapaturmakorvauksesta annetun lain 3 ja 4 §:n kumoamisesta

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 134/2002 vp

Toinen varapuhemies: Päiväjärjestyksestä poistetaan 16) asia.

17)  Hallituksen esitys laeiksi eräiden koulutusta koskevien lakien sekä opetushallituksesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 135/2002 vp

Toinen varapuhemies: Päiväjärjestyksestä poistetaan 17) asia.

18)  Hallituksen esitys laiksi kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 136/2002 vp

Toinen varapuhemies: Päiväjärjestyksestä poistetaan 18) asia.

19)  Hallituksen esitys laiksi taiteilijaprofessorin viroista ja valtion taiteilija-apurahoista annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 137/2002 vp

Toinen varapuhemies: Päiväjärjestyksestä poistetaan 19) asia.

20)  Hallituksen esitys laiksi eräistä kirjailijoille ja kääntäjille suoritettavista apurahoista ja avustuksista annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 138/2002 vp

Toinen varapuhemies: Päiväjärjestyksestä poistetaan 20) asia.

21)  Hallituksen esitys laiksi raha-arpajaisten sekä veikkaus- ja vedonlyöntipelien tuoton käyttämisestä annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 139/2002 vp

Toinen varapuhemies: Päiväjärjestyksestä poistetaan 21) asia.

22)  Hallituksen esitys laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 11 ja 43 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 140/2002 vp

Toinen varapuhemies: Päiväjärjestyksestä poistetaan 22) asia.

23)  Hallituksen esitys ajoneuvolaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 141/2002 vp

Toinen varapuhemies: Päiväjärjestyksestä poistetaan 23) asia.

24)  Hallituksen esitys laiksi sosiaalisesta luototuksesta, laiksi sosiaalihuoltolain muuttamisesta sekä laiksi sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 142/2002 vp

Toinen varapuhemies: Päiväjärjestyksestä poistetaan 24) asia.

25)  Hallituksen esitys laiksi vakuutetun sairausvakuutusmaksun, työnantajan sairausvakuutusmaksun ja työnantajan kansaneläkemaksun suuruudesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 143/2002 vp

Toinen varapuhemies: Päiväjärjestyksestä poistetaan 25) asia.

26)  Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 144/2002 vp

Toinen varapuhemies: Päiväjärjestyksestä poistetaan 26) asia.

27)  Hallituksen esitys laiksi maahanmuuttajan erityistuesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 145/2002 vp

Toinen varapuhemies: Päiväjärjestyksestä poistetaan 27) asia.

28)  Hallituksen esitys laeiksi Lääkehoidon kehittämiskeskuksesta ja lääkelain 76 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 146/2002 vp

Toinen varapuhemies: Päiväjärjestyksestä poistetaan 28) asia.

29)  Hallituksen esitys laiksi sairausvakuutuslain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 147/2002 vp

Toinen varapuhemies: Päiväjärjestyksestä poistetaan 29) asia.

30)  Hallituksen esitys laeiksi sairausvakuutuslain ja kuntoutusrahalain muuttamisesta

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 148/2002 vp

Toinen varapuhemies: Päiväjärjestyksestä poistetaan 30) asia.

31)  Hallituksen esitys laiksi työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 149/2002 vp

Toinen varapuhemies: Päiväjärjestyksestä poistetaan 31) asia.

32)  Hallituksen esitys laiksi sotilasvammalain 6 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 150/2002 vp

Toinen varapuhemies: Päiväjärjestyksestä poistetaan 32) asia.

33)  Hallituksen esitys laeiksi lasten päivähoidosta annetun lain 11 a §:n ja lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 4 ja 28 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 151/2002 vp

Toinen varapuhemies: Päiväjärjestyksestä poistetaan 33) asia.

34)  Hallituksen esitys laiksi asuntojen korjaus- ja energia-avustuksista

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 152/2002 vp

Toinen varapuhemies: Päiväjärjestyksestä poistetaan 34) asia.

35)  Hallituksen esitys laiksi eräistä Valtion asuntorahastosta maksettavista avustuksista annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 153/2002 vp

Toinen varapuhemies: Päiväjärjestyksestä poistetaan 35) asia.

36)  Hallituksen esitys laiksi aravavuokra-asuntojen ja aravavuokratalojen käytöstä, luovutuksesta ja omaksilunastamisesta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu
Hallituksen esitys HE 154/2002 vp

Toinen varapuhemies: Päiväjärjestyksestä poistetaan 36) asia.

__________

Toinen   varapuhemies:  Eduskunnan seuraava täysistunto on tänään perjantaina kello 13.

__________

Täysistunto lopetetaan perjantaina 20. päivänä syyskuuta kello 0.01.

Pöytäkirjan vakuudeksi: Jouni Vainio