Siirry Eduskunta.fi sivustolle svenska

Suuren valiokunnan mietintö 3/1998 vp

Tarkistettu versio 2.0 SuVM 3/1998 vp - HE 34/1998 vp

Hallituksen esitys televisio- ja radiotoimintaa koskevaksi lainsäädännöksi

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 2 päivänä syyskuuta 1998 lähettänyt ensimmäisen käsittelyn päätyttyä suureen valiokuntaan hallituksen esityksen televisio- ja radiotoimintaa koskevaksi lainsäädännöksi (HE 34/1998 vp).

Asiantuntijat

Suurelle valiokunnalle on toimitettu 5. lakiehdotuksen osalta opetusministeriön muistio 4.9.1998 sekä Yleisradio Oy:n, Kopiosto ry:n ja Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry:n kirjelmä 4.9.1998.

Viitetiedot

Liikennevaliokunta on antanut esityksestä mietinnön (LiVM 6/1998 vp), jonka liitteenä on perustuslakivaliokunnan lausunto (PeVL 19/1998 vp).

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

1. lakiehdotuksen 11 §:n 1 momentin johdosta suuri valiokunta perustuslakivaliokunnan kantaan viitaten katsoo, että toimilupamääräyksellä ei voida rajoittaa televisio- ja radiotoiminnan harjoittajan sananvapautta esimerkiksi kieltämällä tätä lähettämästä tiettyä ohjelmatyyppiä. Toimilupamääräyksiä voidaan antaa vain tässä lainkohdassa nimenomaisesti mainitussa tarkoituksessa silloin, kun määräyksen antaminen on tarpeen tuon tarkoituksen saavuttamiseksi.

Suuri valiokunta ehdottaa, että 5. lakiehdotuksen 25 i § hyväksytään hallituksen esityksen mukaisena.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella suuri valiokunta kunnioittavasti ehdottaa,

että lakiehdotukset hyväksytään muuten liikennevaliokunnan ehdotuksen mukaisina, paitsi 5. lakiehdotus hallituksen esityksen mukaisena.

Helsingissä 4 päivänä syyskuuta 1998

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

pj. Erkki Tuomioja /sd
vpj. Kimmo Sasi /kok
jäs. Arja Alho /sd
Maria Kaisa Aula /kesk
Tuija Brax /vihr
Kaarina Dromberg /kok
Mikko Elo /sd
Jorma Huuhtanen /kesk
Tuulikki Hämäläinen /sd
Jouko Jääskeläinen /skl
Tarja Kautto /sd
Kimmo Kiljunen /sd
Anne Knaapi /kok
Johannes Koskinen /sd
Johannes Leppänen /kesk
Kalevi Olin /sd
Margareta Pietikäinen /r
Aapo Saari /kesk
Pentti Tiusanen /vas
Irja Tulonen /kok
Kari Uotila /vas
Matti Vanhanen /kesk
Matti Väistö /kesk
vjäs. Pekka Kuosmanen /kok
Pekka Saarnio /vas