Siirry Eduskunta.fi sivustolle svenska

Toivomusaloite 505/1999 vp

Tarkistettu versio 2.0 TA 505/1999 vp - Pentti Tiusanen /vas

Diabetespotilaiden omahoitovälineiden maksuttomuus

Eduskunnalle

Suomessa on 170 000 diabeetikkoa. Noin 60 000 potilasta käyttää päivittäin insuliinia. Talousvaikeuksissa olevat kunnat ovat pyrkineet säästämään diabetespotilaiden omahoitovälineiden jakelussa. Välinejakelu ei perustu lakiin. Kunnat etsivät säästökohteita ei-lakisääteisistä palveluista monesti katsomatta niiden todellisia kustannuksia.

Hoitovälineiden jako on kuitenkin oleellinen osa hoitoa ja sen merkitys on suuri potilaiden terveyden kannalta. Hoidon puutteen seuraukset näkyvät potilaissa heti ja myöhäisvaikutukset vuosien, jopa parin vuosikymmenen päästä. Pahimmillaan potilas voi sokeutua, joutua munuaiskoneeseen tai amputoinnin kohteeksi.

Sairaanhoitotarvikkeista perittävät maksut vaikeuttavat monissa tapauksissa potilaan itsehoitoa. Tämä johtaa sairauden pahenemiseen, mikä pitkällä tähtäimellä lisää terveydenhuollon kustannuksia. Hoitovälinejakelu aiheuttaa kunnille noin 200 miljoonan markan vuotuiset kustannukset. Huonon hoidon seurausten on arvioitu maksavan vuositasolla useita miljardeja.

Edellä olevan perusteella ehdotan eduskunnan hyväksyttäväksi toivomuksen,

että hallitus antaa eduskunnalle lakiehdotuksen diabetespotilaiden omahoitovälineiden maksuttomuudesta.

Helsingissä 14 päivänä huhtikuuta 1999

Pentti Tiusanen /vas