Siirry Eduskunta.fi sivustolle svenska

Talousarvioaloite 1047/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0 TAA 1047/2010 vp - Pauliina Viitamies /sd

Määrärahan osoittaminen sotaorpojen kuntouttamisen aloittamiseen

Eduskunnalle

50 000 lasta jäi toisen maailmansodan aikana maassamme sotaorvoiksi ja joutui nuoresta pitäen kantamaan huolta perheestä ja sen toimeentulosta. Yhteiskunnan taloudellinen tuki isän tai äidin menettäneelle loppui murrosiän jälkeen. Sodan seurauksista kärsivistä ryhmistä ikääntyvät sotaorvot ovat ainoa ryhmä, joka on jäänyt vaille yhteiskunnan tukea ja kuntoutusta.

Sosiaali- ja terveysministeriössä ja Valtiokonttorissa valmistellaan parhaillaan veteraanipolitiikan kehittämissuunnitelmaa vuosille 2010-2014. Sotiin liittyvien ryhmien asemaa on tarkoitus pohtia valmistelun yhteydessä.

Muiden sodista kärsineiden lailla sotaorvot ikääntyvät ja heidän kuntonsa huononee. Sotaveteraanien rivit harvenevat, ja heidän kuntoutukseensa käytettyjä varoja vapautuu. Näitä varoja pitäisi ohjata sotaorpojen kuntoutukseen.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2011 talousarvioon luvun 33.50 uudelle momentille 400 000 euroa sotaorpojen kuntoutustoiminnan aloittamiseen.

Helsingissä 20 päivänä syyskuuta 2010

Pauliina Viitamies /sd