Siirry Eduskunta.fi sivustolle svenska

Talousarvioaloite 1067/2007 vp

Tarkistettu versio 2.0 TAA 1067/2007 vp - Jyrki Yrttiaho /vas ym.

Määrärahan osoittaminen kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuuksiin asiakasmaksujen tason säilyttämiseksi

Eduskunnalle

Hallituksen talousarviossa esitetään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen korottamista ja kunnissa kerätyn arviolta 60 000 000 euron maksutulon vastaavan suuruista leikkaamista kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuuksista.

Asiakasmaksujen korottaminen merkitsisi palvelujen käyttäjien maksuosuuden merkittävää lisäämistä ja rahan keräämistä pienituloisilta kansalaisilta valtiolle. Kaikkein eniten tästä kärsisivät pienituloiset eläkeläiset, vanhukset, sairaat ja vammaiset sekä asunto- ja opintovelkojen taakan kanssa elävät ja pätkätyötä tekevät päivähoitoikäisten lasten vanhemmat.

Korotukset lisäisivät entisestään tuloeroja ja pienituloisten köyhyyttä.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2008 talousarvioon momentille 33.60.30 lisäyksenä 60 000 000 euroa kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuihin.

Helsingissä 24 päivänä syyskuuta 2007

Jyrki Yrttiaho /vas
Erkki Virtanen /vas
Minna Sirnö /vas
Paavo Arhinmäki /vas
Pentti Tiusanen /vas
Matti Kangas /vas
Matti Kauppila /vas
Markus Mustajärvi /vas
Annika Lapintie /vas
Merja Kyllönen /vas