Siirry Eduskunta.fi sivustolle svenska

Talousarvioaloite 200/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0 TAA 200/2010 vp - Toimi Kankaanniemi /kd

Määrärahan osoittaminen KEMERA -tukeen

Eduskunnalle

Kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain mukaiset KEMERA-varat on valtion talousarviossa mitoitettu edelleen riittämättömiksi. Vuoden 2011 talousarvioesityksessä hallitus leikkaa määrärahaa noin kahdeksalla miljoonalla eurolla edelliseen talousarvioon verrattuna. Varat loppuvat kesken jo alkuvuodesta.

Rahoitusvajaus on hallituksen bioenergian lisäämistavoitteen, kansallisen metsäohjelman ja maaseutupoliittisen selonteon kanssa jyrkästi ristiriidassa. Metsänomistajat, koneyrittäjät ja alan toimihenkilöt ovat menettäneet luottamustaan Kiviniemen hallitukseen, koska se ei noudata lupauksiaan. Hallituksen koko kotimaisen uusiutuvan energian edistämislupaus on epäuskottava.

Jotta kestävä metsätalous ja bioenergiaohjelma toteutuvat, tulee määrärahaa kasvattaa.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2011 talousarvioon momentille 30.60.44 lisäyksenä 8 000 000 euroa kestävän metsätalouden ja energiapuun korjuun edistämiseen.

Helsingissä 20 päivänä syyskuuta 2010

Toimi Kankaanniemi /kd