Siirry Eduskunta.fi sivustolle svenska

Talousarvioaloite 215/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0 TAA 215/2010 vp - Toimi Kankaanniemi /kd ym.

Määrärahan osoittaminen demonstraatioluonteisiin uusiutuvan energian investointeihin

Eduskunnalle

Bioenergia-alaa on kehitetty Keski-Suomessa määrätietoisesti "Bioenergiasta elinvoimaa" -klusterin toimenpitein. Keski-Suomeen on muotoutunut ainutlaatuinen alan tutkimus- ja kehittämistoiminnan asiantuntijaverkosto, joka edustaa kansallista kärkeä. Kokemuksellisesti on havaittu, että innovaatioketju ideasta tutkimuksen kautta kaupalliseksi tuotteeksi katkeaa pilotointivaiheessa, koska siihen ei ole saatavilla riskiä pehmentävää julkista rahoitusta (pl. ns. biodiesel -hankkeet). Tuotteen kehittäjän ja ensimmäisen soveltajan riskinottokyky eivät useinkaan riitä tämän vaiheen toteuttamiseen. Tarjolla olevan energiatuen taso on liian alhainen pilotoinnin toteutukseen. Yritykset nostavat jatkuvasti esille tämän ongelman.

Useat maat käyttävät uusiutuvan energian teknologiaa valmistavan teollisuutensa vienninedistämiskeinona demonstraatiorahoitusta ensimmäisille vientikaupoille. Muun muassa Ruotsi, Tanska, Saksa ja Itävalta tarjoavat uusille markkina-alueille ensimmäisen biomassakattilan tms. tuotteen asiakkaalle lähes ilmaiseksi. Näin saadaan vahva jalansija ja asiakkuussuhde, jota alueella aloittava yritys tarvitsee. Suomalaiset teknologiatoimittajat ovat jääneet näissä tapauksissa sivustakatsojiksi, koska eivät voi tarjota vastaavaa.

1990-luvulla toteutetussa Bioenergiaohjelmassa toteutettiin rahoituskokonaisuus, joka koostui tutkimuslaitosrahoituksesta, yritysten T&K-rahoituksesta ja demonstraatiorahoituksesta, jossa ensimmäinen asiakas sai 50 % rahoituksen hankkimalleen uudelle tuotteelle. Seuraaville asiakkaille tukitaso oli aleneva. Kentän toimijoiden näkökulmasta se oli hyvä kokonaisuus, joka vauhditti innovaatioiden kaupallistumista.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2011 talousarvioon momentille 32.60.40 lisäyksenä 20 000 000 euroa demonstraatioluonteisiin uusiutuvan energian investointeihin koti- ja ulkomailla.

Helsingissä 20 päivänä syyskuuta 2010

Toimi Kankaanniemi /kd
Tuula Peltonen /sd
Susanna Huovinen /sd
Aila Paloniemi /kesk
Anne Kalmari /kesk
Lauri Oinonen /kesk
Matti Kangas /vas
Reijo Laitinen /sd