Siirry Eduskunta.fi sivustolle svenska

Talousarvioaloite 216/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0 TAA 216/2010 vp - Toimi Kankaanniemi /kd

Määrärahan osoittaminen Äänekosken biodiesellaitoksen investointitukeen

Eduskunnalle

Metsäliiton ja Vapo Oy:n biodieselhanke käsittää noin 200 000 tonnia liikenteen biopolttonesteitä vuodessa tuottavan laitoksen rakentamisen. Paras sijoituspaikka laitokselle on sellutehtaan yhteydessä. Tällainen mahdollisuus on Äänekoskella, jonka sijainti sekä raaka-aineen saannin että markkinoiden suhteen on erittäin hyvä.

Energia- ja ilmastopolitiikka edellyttää biopohjaisten liikennepolttonesteiden osuuden nopeaa kasvattamista. Siksi Äänekosken hanketta on syytä kiirehtiä. Valtion tulee olla asiassa aktiivinen. Hankkeen valmistelu on käynnissä. Rakentamisvalmius on vuosina 2011-2012. Kokonaiskustannus on noin 600 miljoonaa euroa. Valtion talousarviossa 2011 on varauduttava vähintään 30 000 000 euron aloitustuen myöntämiseen. Myöhemmin on varauduttava yhteensä noin 100 miljoonan euron tukeen.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2011 talousarvioon momentille 32.60.40 lisäyksenä 30 000 000 euroa Äänekosken biodiesellaitoksen investointitukeen.

Helsingissä 20 päivänä syyskuuta 2010

Toimi Kankaanniemi /kd