Siirry Eduskunta.fi sivustolle svenska

Talousarvioaloite 284/2008 vp

Tarkistettu versio 2.0 TAA 284/2008 vp - Martti Korhonen /vas ym.

Määrärahan osoittaminen ikäihmisten lakisääteisen hoivatakuun toteuttamiseen

Eduskunnalle

Aloite liittyy tekemäämme lakialoitteeseen, jossa ehdotetaan hoivan tarpeessa oleville ikääntyneille lakisääteistä oikeutta kotihoitoon, kotisairaanhoitoon sekä kotipalvelun tukipalveluihin hoivatakuun muodossa. Ikääntyneiden oikeus hoivaan ehdotetaan toteutettavaksi vastaavalla tavalla kuin terveydenhuollon hoitotakuu perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa.

Niin ikään aloite liittyy kiinteästi toiseen lakialoitteeseen (LA 54/2008 vp - Erkki Virtanen /vas ym.) sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain muuttamisesta, jossa ehdotamme muun muassa kotihoidon asiakasmaksujen alennuksia kaikkein pienimpiä eläkkeitä ja muita etuuksia saavien säännöllisiin kotipalveluihin sekä kotihoidon tukipalveluiden maksujen sitomista maksutaulukon mukaisesti asiakkaan tuloihin. Muutos saattaisi muun muassa kodin siivouspalvelut osaksi kotihoidon asiakasmaksujen säänneltyä piiriä (enimmäismaksutaulukko). Tällä hetkellä tukipalvelujen maksuista ei ole erikseen säädetty asiakasmaksulaissa (734/1992 ) tai -asetuksessa, joten kunta voi periä niistä päättämänsä maksun.

Arvioimme valtion noin hiukan kolmanneksen osuuden uudistuksen kokonaiskustannuksista olevan 100 miljoonaa euroa.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2009 talousarvioon momentille 33.60.30 lisäyksenä 100 000 000 euroa ikäihmisten lakisääteisen hoivatakuun toteuttamiseen.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2008

Martti Korhonen /vas
Merja Kyllönen /vas
Markus Mustajärvi /vas
Minna Sirnö /vas
Jyrki Yrttiaho /vas
Erkki Virtanen /vas
Esko-Juhani Tennilä /vas
Pentti Tiusanen /vas
Unto Valpas /vas
Matti Kauppila /vas
Annika Lapintie /vas
Mikko Kuoppa /vas
Jaakko Laakso /vas