Siirry Eduskunta.fi sivustolle svenska

Talousarvioaloite 339/2009 vp

Tarkistettu versio 2.0 TAA 339/2009 vp - Martti Korhonen /vas ym.

Määrärahan osoittaminen ikäihmisten lakisääteisen hoivatakuun toteuttamiseen

Eduskunnalle

Aloite liittyy tekemäämme lakialoitteeseen, jossa ehdotetaan hoivan tarpeessa oleville ikääntyneille lakisääteistä oikeutta kotihoitoon, kotisairaanhoitoon sekä kotipalvelun tukipalveluihin hoivatakuun muodossa. Ikääntyneiden oikeus hoivaan ehdotetaan toteutettavaksi vastaavalla tavalla kuin terveydenhuollon hoitotakuu perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa.

Niin ikään aloite liittyy kiinteästi toiseen lakialoitteeseen (LA 54/2008 vp - Erkki Virtanen /vas ym.) sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain muuttamisesta, jossa ehdotamme muun muassa kotihoidon asiakasmaksujen alennuksia kaikkein pienimpiä eläkkeitä ja muita etuuksia saavien säännöllisiin kotipalveluihin sekä kotihoidon tukipalveluiden maksujen sitomista maksutaulukon mukaisesti asiakkaan tuloihin. Muutos saattaisi muun muassa kodin siivouspalvelut osaksi kotihoidon asiakasmaksujen säänneltyä piiriä (enimmäismaksutaulukko). Tällä hetkellä tukipalvelujen maksuista ei ole erikseen säädetty asiakasmaksulaissa (734/1992 ) tai -asetuksessa, joten kunta voi periä niistä päättämänsä maksun.

Arvioimme valtion noin hiukan kolmanneksen osuuden uudistuksen kokonaiskustannuksista olevan 100 miljoonaa euroa.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille 28.90.30 lisäyksenä 100 000 000 euroa ikäihmisten lakisääteisen hoivatakuun toteuttamiseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

Martti Korhonen /vas
Merja Kyllönen /vas
Pentti Tiusanen /vas
Minna Sirnö /vas
Paavo Arhinmäki /vas
Matti Kauppila /vas
Esko-Juhani Tennilä /vas
Markus Mustajärvi /vas