Siirry Eduskunta.fi sivustolle svenska

Talousarvioaloite 498/2011 vp

Tarkistettu versio 2.0 TAA 498/2011 vp - Maria Tolppanen /ps ym.

Määrärahan osoittaminen rikosuhripäivystyksen järjestämiseen Länsi-Suomen alueella

Eduskunnalle

Valtion vuoden 2012 talousarvioesityksessä on saatava lisää valtionavustusta Rikosuhripäivystyksen toiminnan toteuttamiseen Pohjanmaalla. Esimerkiksi Kauhajoen kouluampumisvälikohtauksen uhrit eivät ole vielä toipuneet tapauksesta.

Erityisesti Länsi-Suomen alueella rahoituksen varmistaminen ja vahvistaminen ovat toiminnalle elintärkeitä. Nykyinen rahoitus on riittämätön toiminnan toteuttamiseen niin, että henkilökohtainen tuki olisi rikoksen uhriksi joutuneille alueen asukkaille mahdollista, puhumattakaan heidän tasa-arvoisuudestaan tukipalvelujen saajina.

Esitämme, että valtion kehysbudjettiin varattaisiin vuodelle 2013 Rikosuhripäivystyksen palvelujen ylläpitoon 500 000 euroa, mikä olisi 180 000 euroa enemmän kuin kehykseen varattu määrä vuodelle 2012.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2012 talousarvioon momentille 25.01.50 lisäyksenä 138 000 euroa rikosuhripäivystyksen järjestämiseen Vaasassa.

Helsingissä 17 päivänä lokakuuta 2011

Maria Tolppanen /ps
Maria Lohela /ps
Pentti Oinonen /ps
Kaj Turunen /ps
Vesa-Matti Saarakkala /ps
Reijo Hongisto /ps
Lea Mäkipää /ps
Juha Väätäinen /ps
Mika Niikko /ps
Ritva Elomaa /ps
Ville Vähämäki /ps
Hanna Mäntylä /ps
Jussi Niinistö /ps
Juho Eerola /ps
Anne Louhelainen /ps
Lauri Heikkilä /ps
Arja Juvonen /ps