Siirry Eduskunta.fi sivustolle svenska

Talousarvioaloite 539/2011 vp

Tarkistettu versio 2.0 TAA 539/2011 vp - Ulla-Maj Wideroos /r ym.

Määrärahan osoittaminen sotainvalidien puolisoiden ja leskien kuntoutukseen tarkoitetun määrärahan korottamiseen

Eduskunnalle

Sotainvalidien kotona selviytymisessä ja hoidossa aviopuolisoiden merkitys on ollut korvaamattoman suuri. Vaikeavammaisten sotainvalidien ikääntyessä on puolisoiden vastuu usein vielä korostunut. Kuntoutuksen avulla on voitu ylläpitää puolisoiden toimintakykyä ja tukea samalla sotainvalidien kotihoitoa.

Valtioneuvoston asetuksessa on vuosittain määrätty kuntoutukseen pääsyn edellytykset. Määrärahan niukkuuden vuoksi on suurin osa sotainvalidien puolisoista ja leskistä rajattu asetuksessa kuntoutusoikeuden ulkopuolelle. Vuonna 2011 on kuntoutusmahdollisuus koskenut vain vähintään 50 prosentin sotainvalidien aviopuolisoita ja vähintään 40 prosentin sotainvalidien leskiä, joiden sotainvalidipuoliso on kuollut vuoden 1960 jälkeen. Koska kuntoutus on rajattu koskemaan vain vaikeimmin vammautuneiden puolisoita kuntoutusoikeutta vaille jää edelleen valtaosa sotainvalidien puolisoista ja leskistä.

Vuoden 2011 määrärahan pienuuden vuoksi useimmat kuntoutukseen oikeutetut sotainvalidien puolisot ja lesket joutuvat odottamaan kuntoutukseen pääsyä yli vuoden ajan.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2012 talousarvioon momentille 33.50.53 lisäyksenä 400 000 euroa sotainvalidien aviopuolisoiden ja vaikeavammaista invalidia hoitaneiden leskien kuntouttamiseen.

Helsingissä 17 päivänä lokakuuta 2011

Ulla-Maj Wideroos /r
Lars Erik Gästgivars /r
Thomas Blomqvist /r
Mats Nylund /r
Christina Gestrin /r
Elisabeth Nauclér /r
Mikaela Nylander /r