Siirry Eduskunta.fi sivustolle svenska

Talousarvioaloite 586/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0 TAA 586/2010 vp - Mikaela Nylander /r

Määrärahan osoittaminen tullille vahvistetun tuottavuusohjelman mukaisen henkilöstömäärän palkkaamiseen

Eduskunnalle

Tullin resurssitilanne on huono. Tullilaitokselle esitetty budjettikehys vuodelle 2011 ei tule riittämään nykyisen henkilöstön palkkamenoihin, vaikka otetaan huomioon arvioitu eläkepoistuma vuonna 2011. Tullin ensi vuoden määrärahasta puuttuu edelleen yli 50 virkamiehen palkat.

Tullin resurssipula on jo parin vuoden ajan vaikuttanut merkittävästi tullin toimintaan. Esimerkiksi Eteläinen tullipiiri on joutunut jatkuvasti pakkosiirtämään pääkaupunkiseudulla työntekijöitään tehtävästä ja toimipaikasta toiseen, jotta tullin lainmukaiset pakolliset tehtävät ja velvoitteet on pystytty toteuttamaan edes tyydyttävästi.

Loviisan tullin toiminta on uhattuna riittämättömien määrärahojen johdosta. Loviisan tulli palvelee Itä-uudenmaan yrityksiä ja on tärkeä tullitoimipaikka Venäjän kaupan ja liikenteen TIR-passitusten antajana. Loviisan tulli vastaa Loviisan ja Kilpilahden satamissa rahtialusten henkilöstön passintarkastuksistaa ja viisumien annoista. Tämän kuvauksen tulisi tarvittavan selkeästi osoittaa, että Loviisan tullin jatkuminen on turvattava.

Määrärahojen leikkaaminen on myös johtanut lähes kaikkien tullin määräaikaisten työntekijöiden palvelussuhteiden lopettamiseen. Tämä ei ainoastaan ole vaikuttanut tullin toimintakykyyn, vaan on myös aiheuttanut tullilaitokselle taloudellista vahinkoa, koska suuri osa näistä virkamiehistä oli ehtinyt suorittaa tullin 2-3 vuotta kestävän ammatillisen peruskoulutuksen lähes loppuun.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2011 talousarvioon momentille 28.10.02 lisäyksenä 2 100 000 euroa tullin henkilöstön palkkaukseen käytettävien määrärahojen korottamiseen.

Helsingissä 20 päivänä syyskuuta 2010

Mikaela Nylander /r